перейти на сайт>>

Підвищення ефективності процесів доставки вантажів в системах руху матеріальних потоків на підприємстві ТОВ “Трал Сервіс”

ID роботи: 9228
Тип роботи:
Об'єм: 85 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.Ринок транспортно-логістичних послуг

1.2.Транспортна логістична діяльність на ринку доставки негабаритних вантажів

1.3.Аналіз транспортно-логістичної діяльності ТОВ «Трал Сервіс»

1.4.ABCXYZ аналіз вантажів за номенклатурними групами, напрямками перевезень та замовниками перевезень

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ КОМПАНІЇ ТОВ «ТРАЛ СЕРВІС» НА РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

2.1.Аналіз господарської діяльності  ТОВ «Трал Сервіс»

2.2.Аналіз ринкового та конкурентного середовища ТОВ «Трал Сервіс»

2.3. Аналіз партнерів та постачальників матеріальних ресурсів  ТОВ «Трал Сервіс»

2.4. Виявлення недоліків у роботі та резервів підвищення ефективності ТОВ «Трал Сервіс»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В СИСТАМАХ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

3.1Удосконалення процесів доставки вантажів в міжнародному сполучені.

3.2 Визначення місцезнаходження розподільчого складу

3.3 Розрахунок проекту з удосконалення процесів доставки вантажів ТОВ «Трал Сервіс»

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Глобалізація ринків сировинних матеріалів та ринків збуту готової продукції визначають характер та обсяги вантажопотоків, які  реалізуються при синхронізованій роботі різних видів транспорту, а також просторову концентрацію транспортно-складських комплексів, зорієнтованих на мінімізацію витрат, пов’язаних із транспортуванням та зберіганням матеріальних ресурсів. Існуюча світова практика ведення бізнесу характеризується високим  рівнем інтеграції та організації бізнес-процесів, пов’язаних з обслуговуванням  вантажного потоку, між усіма ланками транспортно-логістичного ланцюга.

Як свідчить світовий досвід, найбільш ефективний напрям розвитку транспортного сектору України може бути реалізований шляхом формування транспортно-логістичної системи (ТЛС) країни, яка забезпечує взаємодію всіх  учасників транспортно-розподільчого процесу в організаційно-економічному, технічному, технологічному та інформаційному аспектах під час руху вантажних потоків, а також дає змогу зайняти конкурентоспроможні позиції на міжнародних ринках транспортно-логістичних послуг.

В нашій країні розвинені транспортні логістичні послуги, але зараз український ринок фрагментарний і вузькоспеціалізований, і в країні ще є чимало можливостей для поліпшення його якісного стану. Більш того, основним фактором, що впливають на формування ринку в цілому, на його обсяги й на структуру, є діяльність іноземних компаній, які надають українському бізнесу комплексні логістичні послуги.

Транспортно-логістична система  – це інтегрована  сукупність суб’єктів транспортно-логістичної діяльності та об’єктів  транспортно-логістичної інфраструктури, що взаємодіють між собою з метою оптимізації руху вантажопотоків “від дверей до дверей” за мінімальних  витрат на максимально вигідних умовах.

Необхідно додати, що транспортно-логістична система, як і будь-яка інша система, складається з конкретних підсистем та елементів, до яких залежно від функціональної фази логістичного обслуговування вантажного потоку в процесі руху доцільно віднести такі підсистеми, як: транспортно-постачальницька, транспортно-складська, транспортно-логістичного обслуговування та  управління, інтегрованої інформації та транспортно-логістичних рішень, а також транспортно-збутова.

В процесі написання дипломної роботи, об’єктом дослідження вибрано Транспортно-експедиційну компанію «Трал-Сервіс».

Транспортна-експедиційна компанія ТОВ «Трал Сервіс» на сьогодні є одним із лідерів українського ринку вантажоперевезень. Напрямок діяльності підприємства це тентові та негабаритні перевезення (внутрішні та міжнародні).

Послугами ТОВ «Трал Сервіс» користуються великі промислові компанії, торгово-комерційні і муніципальні підприємства, організації різної форми власності, а також приватні особи.

50% постачальників ТОВ «Трал Сервіс» забезпечують 83% постачань в обсязі 13690,2 тис. грн. на рік та здійснюють максимальний вплив на діяльність аналізованого підприємства. До них належать: Кернел,Чернігівська м'ясо-молочна корпорація, Джон Дір Київміськбуд , Житлобуд .Отже, ці замовники отримують найбільші обсяги замовлень від аналізованого підприємства та характеризуються постійністю цих поставок.

Підприємства Катерпіллер, Технолізінг, Ріолабуд отримують лише близько 14% постачань, але мають відмінну тенденцію в постійності цих постачань.

Згідно проведених розрахунків можна зробити висновок, що підприємство ТОВ «Трал Сервіс» було збитковим в 2014 році, але в 2015 році чистий дохід підприємства збільшився на 195,4 тис.грн. і досяг 92,3 тис.грн.

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть ТОВ «Трал Сервіс» є:  постiйне старiння рухомого складу; незадовiльна платоспроможнiсть замовникiв транспорту; постiйне зростання цiн на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини; пiдвищення страхових тарифiв; незадовiльний стан дорiг, низька пропускна здатнiсть дорiг.

Основними конкурентами діяльності ТОВ «Трал Сервіс (тобто тентових та негабаритних перевезень) є невеликі фірми у м. Києві, Харкові та Вінницькій області. Їх діяльність призводить до зменшення долі обсягiв перевезень товариства. ТОВ «Трал Сервіс» володіє багатьма сильними сторонами і пишається своєю успішністю, проте існує чимало загроз, які можуть негативно вплинути на його роботу. Особливо сильно підприємство  залежить від збільшення витрат на транспортні перевезення .

В процесі дипломного дослідження проведений АВС- аналіз постачальників,який показує, що найбільший внесок у формування загального обігу (75,4%) робили всього два постачальники - ТОВ «ТНК» та ПП «Глобал».

Проведене дослідження дає підстави констатувати, що для підвищення ефективності роботи підприємства доцільно розробити бізнес-план на відкриття нового маршруту. Перспективним є напрямок Київ- Дніпровська область.

Бізнес-план відкриття нового маршруту дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед яких є: обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства; розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку; визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів; підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.

Виходячи з проведених розрахунків бізнес-плану можна зробити висновок, що відкриття нового маршруту вигідне підприємству, принесе додатковий прибуток у сумі 537937,72 грн, рентабельність підприємства зросте до 24%.

У дипломній роботі був розглянутий приклад доставки вантажу в змішаному сполученні. З заводів КАТЕРПІЛЛЕР, розташованих в США та Китаї, в Україну транспортуються  дорожні фрези і екскаватори , яки реалізуються в містах Київ, Дніпропетровськ, Львів і Харків.

Проаналізувавши зміну загальних витрат на транспортування і складування в залежності від варіантів розрахунку, можна зробити висновок, що варіант, який включає три елементи: використання центрального складу, консолідацію відправок, оптимізацію партій відправок, сприяє  зниженню загальних транспортно-логістичних витрат в залежності від кількості використаних логістичних методів (операцій) більше 40%.

З аналізу результатів випливає, що використання змішаних перевезень вантажів при доставці через розподільний центр дозволяє трохи знизити вартість перевезення. У той же час зниження складських витрат ще значніше, а саме більш ніж в три рази

Результати поставлених завдань вказують на актуальність організації складу на території України, місцерозташування якого було б найзручнішим для міст Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська.

Таким чином, на основі розрахунків, розподільчий склад доцільно розташувати у м. Дніпропетровськ.

В процесі проведеного дослідження, виявлено, що для удосконалення процесу доставки вантажів, в зв’язку з відкриттям нового напрямку перевезень Київ - Дніпровська обл., для підвищення прибутковості та рентабельності підприємству необхідно придбати 2 вантажних автомобілі марки тягач Вольво вантажопідйомністю 30т.

Нинішні умови транспортування вимагають об’єднання промислових, торгівельних, транспортно­експедиторських компаній, обслуговуючих інфраструктуру ринку, в інтегровані логістичні системи (ланцюги). Адже саме вони здатні швидше, своєчасно і з мінімальними витратами здійснювати поставку продукції споживачам.

Проведене дослідження дає підстави констатувати,  що оптимальним напрямом розвитку транспортної галузі України є формування багатопрофільної та багатофункціональної інтегрованої транспортно-логістичної системи країни. Транспортно-логістична системи є засобом  інтеграції вітчизняного транспортного комплексу в міжнародні транспортно-логістичні системи шляхом забезпечення їх ефективної взаємодії;  задовольняє потреби споживачів транспортно-логістичних послуг за рахунок гармонізації їх інтересів з інтересами всіх учасників транспортно-розподільчого процесу; сприяє реалізації ефективної транспортної політики  на основі раціонального розподілу інвестиційних коштів держави та  приватного сектору; створює гнучку тарифну політику на різних видах  транспорту з метою збільшення транзитних вантажних потоків через територію України на основі формування оптимальних схем доставки вантажу.

Також можна зробити висновок, що поступова цілеспрямована інтеграція транспортного комплексу України до загальноєвропейської та світової транспортної системи шляхом розвитку міжнародних транспортних коридорів може забезпечити не лише додаткові надходження до бюджету, а й стимулювати інвестиційну активність, залучення іноземного капіталу, вдосконалення технологій транспортування, транспортної інфраструктури країни в цілому та економічний розвиток регіонів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: