перейти на сайт>>

Підприємницькі товариства. Поняття та види

ID роботи: 676
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Загальна характеристика підприємницьких товариств у цивільному праві
1.1. Поняття та ознаки підприємницького товариства
1.2. Особливості організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності
Розділ
Види підприємницьких товариств
2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
2.2. Особливі риси акціонерних товариств
2.3. Фермерські господарства та виробничі кооперативи
Висновки та пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Отже, підприємницьке товариство – це організація, створена шляхом об’єднання осіб, які мають право у часті у цьому товаристві, для здійснення підприємницької діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між у часниками. Знайте, законодавство України дозволяє створювати деякі види підприємницьких товариств, зокрема акціонерних, однією особою.

Хоча такі випадки скоріше є винятком, ніж правилом.

Підприємницькі товариства в Україні можуть бути створені як господарські товариства (до яких належать і акціонерні товариства) або виробничі кооперативи. Одна з головних відмінностей між ними полягає в тому, що господарські товариства мають статутний (складений) капітал, який поділено на частки між у часниками, а у виробничих кооперативах статутний капітал не створюється.

Історично товариства є традиційною формою підприємництва. Світовий бізнес відпрацював кілька видів товариств, які різняться способами формування та функціонування статутного капіталу, межами відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства.

Цивільний кодекс заклав основи функціонування різноманітних форм підприємницьких товариств, які покликані задовольнити законні інтереси їх учасників. Проведений автором статті аналіз правового і фактичного статусу суб’єктів підприємницької діяльності вказує на його значну залежність від стану та характеру суспільно-політичного розвитку України. Сьогодні на статус підприємця найбільше впливають проблеми, пов’язані з переходом від традиційної до інноваційної моделі розвитку, а також із проведенням політичної реформи, яка має вивести країну на рівень європейських демократій.

Водночас, деякі автори вважають доцільним внести деякі практично-прикладні пропозиції. Цивільний кодекс, зокрема в частині норм про статус суб’єктів підприємницької діяльності, потребує відмінної від попередніх років незалежності практики його застосування. Йдеться про практику, засновану на праворозумінні теорії класичного цивільного права. А інакше, поряд із офіційним Кодексом на основі його кривотлумачення швидко сформується «тіньовий» кодекс, який сприятиме розвитку залаштункового, а не легального бізнесу. Це означатиме, що підприємницька діяльність й далі залежатиме від «доброї» волі (зрозуміло, за відповідну «віддяку») того чи іншого чиновника, тощо.

Важливе місце серед підприємницьких товариств, безумовно, посідають господарські товариства.

Як свідчать статистичні дані, найбільш поширеною організаційно-правовою формою, яка обирається для здійснення підприємницької діяльності є саме господарське товариство.

Отже, можна дійти висновку, що в Україні існує суспільна потреба у зміні політико-правового клімату реалізації статусу суб’єктів підприємницької діяльності.

Підсумовуючи, можна виділи такі обов’язкові ознаки всіх підприємницьких товариств:

створено шляхом об’єднання осіб (учасників);

наявний статутний капітал, який поділено на частки між у часниками;

діяльність спрямована на одержання прибутку.

Акціонерні товариства є одним із видів підприємницьких товариств, і тому мають перелічені вище ознаки. Однак, такі ж ознаки є притаманними для інших видів господарських товариств: командитних, повних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо. Зрозуміло, що крім спільних ри с, вони мають і певні відмінності.

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Для товариств з обмеженою відповідальністю встановлено вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Діяльність акціонерних товариств найбільш врегульована законодавством. Процес створення, компетенція органів управління, порядо скликання загальних зборів та інші питання визначаються законом в імперативному порядку і є обов'язковими для товариства. Стосовно емісії та обігу цінних паперів контроль за діяльністю акціонерних товариств здійснює Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку та її територіальні управління. Така «зарегульованість» акціонерних товариств призводить до того, що підприємці обирають більш просту форму товариства з обмеженою відповідальністю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: