перейти на сайт>>

Підсудність у цивільному процесі

ID роботи: 798
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Поняття і правове значення підсудності в цивільному процесуальному праві
1.1. Підсудність як інститут цивільного процесуального права
1.2. Загальна характеристика підсудності та її особливості у цивільному процесі
Розділ іі. Хараткеристика видів підсудності у цивільному судочинстві
2.1. Підсудність цивільних справ: види підсудності, їх характеристика
2.2. Підсудність цивільних справ Верховному суду України як різновид підсудності
2.3. Підсудність справ з іноземним елементом
Розділ ііі. Процесуальний порядок визначення підсудності у цивільному процесі
3.1. Порядок вирішення спорів про підсудність у законодавстві України
3.2. Питання підсудності у міжнародних договорах
Висновки
Список літературиВисновок:

Сьогодні сфера правозастосовчої практики переживає значні зміни, пов’язані також з наявністю нового законодавчого масиву, що регулює правовідносини в базових галузях права. Зокрема, це стосується прийняття нових кодексів, що регулюють відносини в цивільному й адміністративному процесах, що тягнуть, у свою чергу, значні зміни в цивільному процесі. Вступ у чинність нових кодексів істотно змінює роль і значення судової практики. На жаль, при всіх позитивних моментах, пов’язаних з реформуванням вітчизняного законодавства й спрямованих на приведення його у відповідність із сьогоднішніми державними, економічними, політичними й соціальними реаліями, нові кодекси виявилися наповнені посиланнями на оцінні поняття й категорії, зміст яких недостатньо або взагалі не визначений чинним законодавством або в черговий раз являє собою правові пробіли або колізії.

Крім того, однією з істотних проблем стала підсудність справ, розглянутих судами загальної юрисдикції, господарськими й новими адміністративними, і, відповідно, спеціалізація судів.

Найголовніша цінність у нашому сучасному суспільстві – людина, її честь, гідність, свобода і недоторканість. Недоторканість особи охороняється державою, її Конституцією, законами і іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Конституції України кожна особа має право на захист своїх прав та інтересів у суді. У цивільному процесі України дане конституційне право громадян на судовий захист закріплюється насамперед у ст. 3 ЦПК. Можливість особистого звернення в суд залежить від наявності у того, хто звертається, цивільної процесу правоздатності і дієздатності. Однак важливо, щоб у того, хто звертається за судовим захистом, була не тільки правоздатність узагалі, а й правоздатність у конкретній справі, тому що лише заінтересована особа (така, що звертається за захистом своїх прав) має право звернутися за судовим захистом. Юридичною заінтересованістю володіють тільки ті особи, що звертаються до суду, які є учасниками спірних матеріальних правовідносин, або кому законом надане право порушення справи в інтересах інших осіб (ст. З ЦПК).

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст.124 Конституції України). Вони розглядають всі справи, що порушуються і підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства. Але, слід зазначити, що суди розрізняються за компетенцією та ланками судової системи, до яких вони відносяться, а тому їм підвідомчі різні категорії цивільних справ. Дане розмежування справ між судами називається підсудністю.

Підсудність – це відношення між юридичною справою та судом, в силу якого в залежності від сукупності ознак і властивостей справи закон встановлює, в якому суді і в якому складі цього суду вона повинна розглядатися по першій інстанції. Інститут підсудності має подвійну правову природу, що проявляється в його одночасному закріплені як в процесуальному праві, так і в судоустрої.

Правила підсудності визначають стійкий юридичний зв’язок між юридичною справою та судом на основі збалансування публічних інтересів правосуддя з правами приватного інтересу в сфері юстиції. Правила підсудності дозволяють визначити конкретний суд та його склад, які повинні розглянути справу по першій інстанції; лежать в основі права особи на законного суддю; сприяють досягненню завдань кримінального судочинства; підвищують виховну та попереджувальну роль правосуддя; є процесуальною гарантією забезпечення прав і свобод людини; забезпечують реалізацію принципів правосуддя, зокрема, принципу незалежності суддів та можуть виступати елементом регулювання міжнародних відносин. Правила підсудності чітко окреслюють суверенне право держави на здійснення правосуддя в межах своєї території.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: