перейти на сайт>>

Резерви підвищення ефективності використання персоналу підприємства

ID роботи: 9370
Тип роботи:
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

1 Теоретичні аспекти ефективності використання  персоналу  підприємства

1.1. Поняття персоналу підприємства як об’єкту управління

1.2. Характеристика системи показників, які характеризують використання персоналу на рівні підприємства

1.3. Управлінські аспекти ефективного використання персоналу підприємства

2 Аналіз ефективності використання персоналу підприємства ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ»

2.2. Характеристика трудових ресурсів товариства

2.3. Аналіз ефективності використання персоналу на ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ»

3  Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу на ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ»

3.1. Характеристика факторів росту ефективності використання персоналу на підприємстві

3.2. Виявлення резервів підвищення ефективності використання персоналу ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ»

3.3. Обґрунтування заходів з   підвищення ефективності використання персоналу підприємства

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

 Висновок:

Головною метою управління персоналом підприємства є: підвищення ефективності виробництва і праці, підвищення конкурентоздатності підприємства в ринкових умовах, зокрема досягнення максимального прибутку, забезпечення високої соціальної ефективності функціонування колективу.

Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що, як і всі показники ефективності, характеризує співвідношення результатів та витрат, у даному випадку – результатів праці та витрат праці. Отже, продуктивність праці показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. Тобто зростання продуктивності праці означає збільшення обсягу вироблених благ без збільшення трудозатрат.

Рівень ефективності використання персоналу на підприємстві та темпи його зростання визначаються факторами росту продуктивності праці – умовами, за яких можливе її підвищення. До основних факторів росту ефективності використання персоналу підприємства відносяться матеріально-технічні, організаційні, економічні, соціальні, природні тощо.

Як показав проведений аналіз діяльності ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ», у  2016 році спостерігається погіршення ефективності функціонування ТОВ «Меблева фабрика «МАРШАЛ»: скорочення виручки від реалізації, чисельності працівників.  На  основі  проведеного  аналізу  забезпеченості  підприємства трудовими ресурсами можна зазначити, що впродовж досліджуваного періоду середньооблікова чисельність персоналу  знизилась на 14,4%. Висока плинність кадрів  призвело до зниження питомої ваги робітників з 82 у 2015 році до  80 у 2016 році, що є негативним явищем.

На основі проведеного аналізу використання фонду робочого часу підприємства можна зробити висновок щодо зниження якісних  характеристик  трудових  ресурсів  підприємства,  недостатньо ефективного його використання впродовж досліджуваного періоду, відсутності контролю за використанням робочого часу персоналу, неефективності заходів щодо підвищення кваліфікаційного рівня працівників.

Оцінка рівня забезпеченості підприємства трудовими ресурсами засвідчила невідповідність якісних характеристик персоналу для задоволення потреб підприємства у виробничій діяльності, надлишок робочого персоналу.

Були обґрунтовані шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства на основі комплексного підходу, який включає заходи зі встановлення балансу між продуктивністю праці, структурою й чисельністю персоналу , що дає змогу знизити  скоротити витрати підприємства на персонал. Надані рекомендації щодо поліпшення   структури кадрової служби підприємства, наведені організаційні заходи щодо вдосконалення структури персоналу підприємства на основі його оптимізації.

Здійснення на практиці запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності використання персоналу підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: