перейти на сайт>>

Розвиток агропромислової інтеграції в Україні і питання охорони навколишнього середовища

ID роботи: 2194
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Основні передумови розвитку і фактори розміщення агропромислового комплексу
1. Сутність АПК і його місце в народногосподарському комплексі України
1.2. Галузева структура АПК
1.3. Функціональна та територіальна структура АПК
2. Розвиток агропромислової інтеграції в україні і питання охорони навколишнього середовища
2.1. Суть та соціально-економічне значення
2.2. Стратегічні напрямки агропромислової інтеграції України
2.3. Проблеми охорони навколишнього середовища у процесі агропромислової інтеграції
Висновок
Список літературиВисновок:

Життя вимагає здійснення докорінних змін в промисловості і сільському господарстві, змін у світогляді суспільства, що торкається всіх сфер діяльності — від освіти та виховання молодого покоління до вищих ланок керівництва державою. Впевнений, що ми маємо використати кризу економіки для будівництва нової структури господарства та практики господарювання.

Наша діюча концепція діяльності сільського господарства була зорієнтована на великомасштабну, енергомістку, хімізовану та надмірно концентровану екстенсивну модель ведення агропромислового виробництва. Як результат, енерго-, земле- та водомісткість нашого агропромислового комплексу в 3—5 разів вище, ніж в країнах Європи та Північної Америки.

Стратегічною метою нової агроекологічної політики має стати впровадження і опанування моделі сталого, еколого-врівноваженого агропромислового комплексу, спрямованого на забезпечення виробництва екологічно чистих продуктів харчування та всебічній охороні навколишнього середовища. На сьогодні, враховуючи незадовільний стан природних ресурсів, ми повинні віддати пріоритет екологічним вимогам над економічними. Для аграрного комплексу країни, як і для інших, треба інтегрувати екологічні та економічні підходи, застосувати для господарювання еколого-економічні критерії, нормативи та стандарти.

Важливість екологізації сільського господарства має особливе значення, оскільки воно охоплює майже всю територію країни і безпосередньо пов'язане з використанням природних і біологічних ресурсів. Вчені вважають за необхідне і можливе, покращити природний потенціал сільського господарства за рахунок, перш за все, радикального удосконалення використання продуктивних земель, селекції високопродуктивних сортів рослин та тварин, застосування сучасних досягнень агроекології та біотехнології.

Вимагає принципового перегляду та обгрунтованої раціоналізації хімізація сільськогосподарського виробництва — від використання мінеральних добрив до застосування різних добавок та стимуляторів. В практику виробництва повинні розповсюджуватись екологічно чисті та безпечні технології з обмеженим застосуванням, або без використання, мінеральних добрив, пестицидів, з використанням біологічних методів захисту рослин та підвищення родючості. Такі технології розроблені фахівцями України, а закордонні аналоги використовуються в країнах Європи. Треба запровадити мережу ефективного екологічного моніторингу й контролю за рівнями забруднення і вмістом шкідливих речовин.

Принципово іншою повинна бути і практика гідромеліорації та використання води в аграрному секторі, спрямована на недопущення погіршення природного середовища, виснаження і деградації його ресурсів. В цілому потребує змін наше відношення до водокористування і водоспоживання. Перш за все, треба повною мірою виконувати вимоги Водного Кодексу України, який зобов’язує водокористувача економно витрачати водні ресурси, дбати про їх відтворення та покращення якості води, дотримувати встановлені нормативи та ліміти скидів та забирання води, санітарно-екологічних вимог впорядкування власної території. Споживачі повинні дотримуватися вимог щодо водоохоронних зон, захисних та берегових смуг, очисних споруд та здійснення агро-, лісо- та гідротехнічних заходів охорони вод й запобігання їх забруднення виробничими та побутовими стоками. Якщо такі вимоги будуть виконуватись, то досить швидко відбудеться відновлення малих річок — цього головного джерела водопостачання країни, а покращення якості води в них призведе до підвищення якості питної води в сільській місцевості.

Впровадження принципів сталого розвитку в господарській діяльності покликане в першу чергу забезпечити цивілізований рівень економічного і соціального добробуту населення України, що і є головною метою сталого розвитку, досягнення якої може бути здійснено лише за умов збереження і примноження природних багатств нашої Української землі для сучасного і прийдешніх поколінь.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: