перейти на сайт>>

Розвиток психіки молодшого школяра

ID роботи: 3264
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра
1.1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра
1.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів
Розділ 2. Методика і результати дослідження
2.1. Методи і методики дослідження
2.2. Дослідження соціальних умов психічного розвитку молодших школярів методом порівняльного аналізу
2.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Проведе дослідження, дає нам можливість узагальнити соціальні чинники, що негативно впливають на психічний розвиток молодших школярів та обґрунтувати її психолого-педагогічні умови. Зокрема, були виокремлені такі основні чинники:
• рівень соціальної готовності дитини до школи;
• стиль і методи виховання в сім’ї;
• стиль спілкування вчителя з учнями.
Практичне дослідження впливу зазначених чинників на процес психічного розвитку школярів є необхідною умовою розвитку активності та творчості дитин. Вивчення впливу факторів відкриває можливість розробки стратегій навчально-виховної роботи з дітьми та психолого-педагогічних рекомендацій щодо подолання різких труднощів. Це є актуальним завданням сучасної школи, робота якої спрямована на гармонійне формування особистості, створення сприятливих умов для самореалізації кожної дитини [8, с.102].
Надзвичайно велике місце в процесі психічного розвитку молодших школярів належить значущим дорослим і саме сім’ї. Тому велике значення в профілактиці труднощів адаптації має поглиблена індивідуальна та групова психологічна консультація на сонові тестування і спостереження ще на етапі уступу дитини до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити індивідуальну роботу з батьками про можливі шкільні труднощі дитини, а також про шляхи надання допомоги з їх сторони.
Отже, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють почуття захищеності, внутрішнього комфорту в першокласників.
У своїй роботі вчитель повинен орієнтуватися на доцільний стиль взаємин з учнями, оскільки існує пряма залежність між стилем спілкування вчителя і особливостями перебігу психічного розвитку молодших школярів. Наприклад, демократичний стиль управління навчально-виховним процесом побудови спілкування і взаємин учителя з учнем створює найкращі умови для повноцінного розвитку особистості.
Тому психолог, проводячи консультації для вчителів початкових класів, повинен звертати особливу їх увагу на такі моменти.
• Психологічні особливості першокласників.
• Шкільне навантаження та здоров’я дитини.
• Стиль спілкування вчителя і адаптація дитини до школи.
• Особливості початкового періоду навчання в першому класі.
• Як зберегти працездатність дитини.
• Індивідуальний підхід до учнів зі слабким типом нервової системи.
Для подолання труднощів повинні бути ефективними такі методи:
• Тренінгові заняття для подолання труднощів з обов’язковою присутність вчителя. (Вчитель зможе побачити і усвідомити те чого не бачить на звичайних уроках).
• Рольові ігри в процесі розв’язання емоційних проблем.
• Дискусійні – дослідження самими учнями взаємовідносин, шляхом групових обговорень під керівництвом вчителя або психолога.
За Петровським А.В. становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як:
• адаптація – пристосування до нових соціальних умов;
• індивідуалізація – вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей;
• інтеграція – включення в групу ровесників.
Фактором розвитку особистості молодшого школяра є не стільки навчальна діяльність, скільки ставлення дорослих до успішності, дисциплінованості, старанності дитини.
Отже, вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до системи шкільного навчання і виховання є важливим процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й розвитку.
Зіставлення даних тестування, анкетування й бесід з учителями й батьками показало, що психічний розвиток молодших школярів потребує різних профілактичних та корекційних заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: