перейти на сайт>>

Розвиток психіки молодшого школяра

ID роботи: 3264
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра
1.1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра
1.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів
Розділ 2. Методика і результати дослідження
2.1. Методи і методики дослідження
2.2. Дослідження соціальних умов психічного розвитку молодших школярів методом порівняльного аналізу
2.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Проведе дослідження, дає нам можливість узагальнити соціальні чинники, що негативно впливають на психічний розвиток молодших школярів та обґрунтувати її психолого-педагогічні умови. Зокрема, були виокремлені такі основні чинники:
• рівень соціальної готовності дитини до школи;
• стиль і методи виховання в сім’ї;
• стиль спілкування вчителя з учнями.
Практичне дослідження впливу зазначених чинників на процес психічного розвитку школярів є необхідною умовою розвитку активності та творчості дитин. Вивчення впливу факторів відкриває можливість розробки стратегій навчально-виховної роботи з дітьми та психолого-педагогічних рекомендацій щодо подолання різких труднощів. Це є актуальним завданням сучасної школи, робота якої спрямована на гармонійне формування особистості, створення сприятливих умов для самореалізації кожної дитини [8, с.102].
Надзвичайно велике місце в процесі психічного розвитку молодших школярів належить значущим дорослим і саме сім’ї. Тому велике значення в профілактиці труднощів адаптації має поглиблена індивідуальна та групова психологічна консультація на сонові тестування і спостереження ще на етапі уступу дитини до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити індивідуальну роботу з батьками про можливі шкільні труднощі дитини, а також про шляхи надання допомоги з їх сторони.
Отже, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють почуття захищеності, внутрішнього комфорту в першокласників.
У своїй роботі вчитель повинен орієнтуватися на доцільний стиль взаємин з учнями, оскільки існує пряма залежність між стилем спілкування вчителя і особливостями перебігу психічного розвитку молодших школярів. Наприклад, демократичний стиль управління навчально-виховним процесом побудови спілкування і взаємин учителя з учнем створює найкращі умови для повноцінного розвитку особистості.
Тому психолог, проводячи консультації для вчителів початкових класів, повинен звертати особливу їх увагу на такі моменти.
• Психологічні особливості першокласників.
• Шкільне навантаження та здоров’я дитини.
• Стиль спілкування вчителя і адаптація дитини до школи.
• Особливості початкового періоду навчання в першому класі.
• Як зберегти працездатність дитини.
• Індивідуальний підхід до учнів зі слабким типом нервової системи.
Для подолання труднощів повинні бути ефективними такі методи:
• Тренінгові заняття для подолання труднощів з обов’язковою присутність вчителя. (Вчитель зможе побачити і усвідомити те чого не бачить на звичайних уроках).
• Рольові ігри в процесі розв’язання емоційних проблем.
• Дискусійні – дослідження самими учнями взаємовідносин, шляхом групових обговорень під керівництвом вчителя або психолога.
За Петровським А.В. становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як:
• адаптація – пристосування до нових соціальних умов;
• індивідуалізація – вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей;
• інтеграція – включення в групу ровесників.
Фактором розвитку особистості молодшого школяра є не стільки навчальна діяльність, скільки ставлення дорослих до успішності, дисциплінованості, старанності дитини.
Отже, вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до системи шкільного навчання і виховання є важливим процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й розвитку.
Зіставлення даних тестування, анкетування й бесід з учителями й батьками показало, що психічний розвиток молодших школярів потребує різних профілактичних та корекційних заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: