перейти на сайт>>

Розвиток пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку на заняттях з математики

ID роботи: 9331
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Сутність поняття «пізнавальна активність» в психолого-педагогічній літературі

1.2. Пізнавальна активність дітей на заняттях з математики в сучасних ДНЗ

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ

2.1 Діагностики рівнів сформованості пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку на заняттях з математики

2.2 Методика формування пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку на заняттях з математики

2.3. Порівняльна характеристика рівнів пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку на заняттях з математики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

На основі вивчення й аналізу теоретичної і науково-методичної літератури та результатів проведеної дослідно-експериментальної роботи ми можемо зробити наступні висновки:

Пізнавальний інтерес  – провідний мотив навчальної діяльності, який спрямовує особистість на оволодіння знаннями і способами пізнання. Структурними компонентами пізнавального інтересу виступають: інтелектуальний, емоційно-вольовий і процесуальний. Особливість пізнавального інтересу дітей середнього дошкільного віку полягає в стадіальності його розвитку, що забезпечує поступовий перехід індивіда до більш високого рівня пізнавального розвитку.

Зміст сучасної математичної освіти має допомогти дітям сформувати уявлення про сітність відносин між об’єктами навколишнього світу (однорідності; зв’язності; складності; структурності тощо) і основи відповідних математичних категорій: тотожності, руху, порядку, цілісності. Організація математичної освіти та розвитку на різних етапах дошкільного дитинства обумовлена «просуванням» дитини з пізнавальним рівням освоєння математики: від сенсорно-предметного до образного, що забезпечує самостійне відкриття дітьми сенсу математичних відносин.

Матеріали констатуючого етапу роботи підвели нас до усвідомлення того, що ключовим у формуванні пізнавального інтересу є пізнавальне спілкування дитини з навколишніми людьми. Воно може виражатися в різних формах: від пізнавальних запитань до експериментування та обговорення його результатів при провідній ролі прямого або опосередкованого участі дорослого. Однак характер і насиченість пізнавального спілкування, що складається в практиці дошкільної освіти, не може задовольнити пізнавальні потреби дітей, а нерідко призводить до згасання пізнавального інтересу.

У зв’язку з цим, першою базовою умовою формування пізнавального інтересу є розширення пізнавальних форм спілкування з дитиною дошкільної освітньої організації та сім’ї. Саме завдяки даній умові, забезпечується передача дітям цікавої та різноманітної інформації, забезпечується інтелектуальна складова пізнавального інтересу, в якій чільну позицію займає його змістовна сторона, іншими словами інформація, з якою дитина взаємодіє різними способами.

Емоційне ставлення до процесу пізнання активізує пізнавальну мотивацію і підвищує її привабливість. Розвиток мотивації дітей до пізнавальної діяльності стає другою необхідною умовою формування пізнавального інтересу.

Формування пізнавального інтересу може здійснюватися в умовах збагачення пошукових способів пізнання навколишнього, їх актуалізації та перенесення в різні види діяльності дітей, що дозволить забезпечити необхідний рівень пізнавальної діяльності дітей.

Таким чином, важливим завданням вихователя є розвиток пізнавального інтересу дошкільників до математики, який досягається за рахунок:

використання нетрадиційних методів роботи з математичного розвитку дітей;

використання нетрадиційних занять;

використання різноманітних ігор і вправ математичного змісту як спільної діяльності дорослого з дітьми, так і самостійної діяльності дошкільників.

Наявність стійкого пізнавального інтересу позитивно позначається на подальшому шкільному навчанні; на загальному інтелектуальному розвитку, у тому числі і на формуванні пізнавальних процесів особистості.

Контрольний етап дослідної роботи дозволив зробити висновок, що застосування запропонованих вправ показало свою ефективність в процесі підтримки та розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку на заняттях з математики

Таким чином, поставлені в дослідженні завдання вирішені, мета досягнута, гіпотеза знайшла своє підтвердження


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: