перейти на сайт>>

Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ID роботи: 2803
Тип роботи:
Об'єм: 104 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретчині аспекти стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Сутність та особливості стратегії у зовнішньоекономіної діяльності
1.2. Маркетингові підходи до виходу підприємства на зовнішній ринок
1.3. Обґрунтування розробки комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
Розділ іі. Дослідження ефективності зовнішньоекономічної стратегії пнвп «спецпромавтоматика»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз організації зовнішньоекономічної діяльності на ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.3. Аналіз системи стратегічного планування ПНВП „Спецпромавтоматика”
Розділ ііі. Удосконалення процесу стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю на пнвп «спецпромавтоматикка»
3.1. Зміст заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
3.2. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
Рисунок 3.2 – дерево організаційної структури
3.3. Обгрунтування збутової стратегії ЗЕД
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

В умовах трансформації економіки України ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств різних розмірів, галузей, організаційно-правових форм та форм власності залежить в значній мірі від ефективності стратегічного планування. Проведені дослідження дають можливість стверджувати, що сучасні ринкові умови вимагають переорієнтації суб’єктів господарювання на маркетингові принципи при веденні свого бізнесу. Застосування концепції маркетингу дає змогу створити ефективну основу управлінської, господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.

На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. Проте ефективність зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств ще доволі низька. Це свідчить про відсутність чіткої зовнішньоторгової політики, слабкі канали збуту, недостатній досвід роботи на зовнішньому ринку, прагнення до швидкої віддачі шляхом продажу продукції, яка не потребує особливих зусиль з її просування.

Окреслене коло проблем вимагає від керівників вітчизняних підприємств відповідних дій по удосконаленню організації зовнішньоекономічної діяльності.

В даній дипломній роботі проведене дослідження ефективності стратегії зовнішньоекономічної діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика». Дана тема є актуальною як для самого підприємства, оскільки воно займає не стійкі позиції на ринку і потребує чіткої та спланованої дистрибуційної політики, так і для всі підприємств України, оскільки мало які з них мають змогу проводити маркетингові дослідження та визначати власну найефективнішу стратегію розвитку.

Під час написання роботи було досліджено діяльність ПНВП «Спецпромавтоматика», проаналізовано основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства, виявлені шляхи підвищення стратегічного планування на підприємстві.

Провівши комплексний аналіз фінансового стану і виробничо-господарської діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика» за період з 2008 року по 2010 рік, можна зробити висновок, що в цілому результат проведеного аналізу дозволяє охарактеризувати фінансовий стан, як стійкий з тенденцією до поліпшення.

Після проведення SWOT - аналізу ПНВП «Спецпромавтоматика», можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, і воно має можливості для подальшого розвитку, реалізація яких значною мірою залежить від ефективності управління збутовою діяльністю.

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту на даному ринку продукції.

Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації ЗЕД на ПНВП «Спецпромавтоматика» можна виділити наступні: створення окремого структурного підрозділу, що відповідав би за успішність ведення ЗЕД на підприємстві, маркетингингові дослідження нових ринків за умови виходу на них, вибір партнерів для ведення зовнішньоекономічної діяльності шляхом збору необхідної інформайції про них, проведення SWOT-аналізу для розробки стратегії розвитку підприємства та удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі відповідних законодавчих актів.

Для удосконалення збутової стратегії підприємства був проведений вибір каналів розподілу продукції, який показав, що прямий канал збуту є найбільш вигідним для підприємства.

Розрахунки, проведені в роботі показали, що розширення прямого каналу збуту дозволить ПНВП «Спецпромавтоматика» отримати додатковий прибуток у розмірі 1820,76 тис.грн.

Відкриття представництв дозволить збільшити виручку від реалізації на 20% (230,6 тис.грн.)

Проведені дослідження вказують на необхідність впровадження запропонованих заходів із вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємства, адже саме вони є одним із найважливіших критеріїв успіху фірми у конкурентній боротьбі.

Втілення в життя вищезапропонованих заходів, без сумніву значно покращить якість роботи підприємтсва у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: