перейти на сайт>>

Розробка стратегії розвитку організації

ID роботи: 1248
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку організації
1.1. Поняття стратегії. Етапи складання стратегічного плану
1.2. Структура стратегічного планування
1.3 Постановка цілей та завдань при виборі стратегії з урахуванням впливу різних факторів
2. Характеристика об’єкта дослідження
3. Swot-аналіз
4. Стратегічне планування на підприємстві. Вивчення стратегічних альтернатив
Висновки
Використана літератураВисновок:

Економічна система ринкового господарства базується на автономії господарюючих суб’єктів, механізмі ринку і конкуренції.
Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого циклу підприємства і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку.
Стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і задач, направлень діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них.
Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей функцій діяльності підприємства викликає необхідність зміни пріоритетів при розробці та обґрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обґрунтування прогнозуємих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, роздрібного товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другого.
У ході проходження практики був проведений аналіз фінансового стану ТОВ «Синапс-Плюс». Була проаналізована ліквідність балансу і аналіз таких фінансових коефіцієнтів, як показники рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості і ліквідності.
Важливе місце при аналізі фінансового стану і кредитоспроможності ТОВ «Синапс-Плюс» належить аналізу його фінансової стійкості, яка визначає джерела засобів, що є у підприємства. Її аналіз дає можливість визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
В умовах переходу до ринку ТОВ «Синапс-Плюс» повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу, так і довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентноздатність та стабілізацію фінансового стану.
В роботі визначена система стратегічних цілей ТОВ «Синапс-Плюс». Головна ціль: збільшення прибутку. Специфічні цілі:
­ життєво-необхідна – отримання мінімального прибутку;
­ перспективна – досягнення максимально-можливого прибутку;
­ поточна – отримання необхідного прибутку;
Ціль виробництва – збільшення обсягів виробництва, зростання обсягів закупівлі сировини, зниження витрат виробництва, ефективна асортиментна політика.
­ ціль комерційної діяльності – збільшення реалізації товарів, ефективні зв’язки з постачальниками та вибір оптимальних, стабілізація зменшення цін, зменшення витрат обігу;
­ соціальна ціль – створення умов праці, збільшення коштів на соціальний розвиток, забезпечення безперебійності виплат зарплати;
­ інноваційна ціль – впровадження нових технологій виробництва, модернізація потужностей, впровадження високоефективного обладнання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: