перейти на сайт>>

Світова ціна та її вплив на національну економіку

ID роботи: 997
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти ціноутворення на світовому ринку
1.1. Ціна як фундаментальна економічна категорія
1.2. Поняття та особливості формування світових цін
2. Аналіз впливу світових цін на національну економіку
2.1. Загальна характеристика сил впливу світогосподарських процесів на економіку України
2.2. Аналіз впливу світових цін на енергоносії на економіку України
2.3. Світові ціна на метал на їх вплив на розвиток металургійної галузі
3. Наслідки впливу світових цін на економічні процеси в україні та шляхи стабілізації
Висновок
Список літературиВисновок:

Описаний механізм формування світових цін показує, що вони лише умовно й обмежено можуть трактуватися як деякий орієнтир для рівнів внутрішніх цін, особливо для країн з ємним внутрішнім ринком (а за деякими товарними групами подібне трактування сумнівне).

Це підтверджується й основними кількісними характеристиками взаємозв'язку рівнів внутрішніх і світових цін на однорідні товари. Найважливіші з цих характеристик:

1. Збіг внутрішніх і світових (або ширше - зовнішньоторговельних, тобто експортних і імпортних) цін зустрічається доволі рідко.

2. Переважним варіантом цінових розбіжностей є те, що внутрішні ціни вищі за світові (для періодів відносно «спокійної»« динаміки світових цін, і в меншій мірі - для періодів бурхливого зростання світових цін, що було характерним, наприклад, у 70-і роки XX ст.).

3. Формування більш високого рівня внутрішніх цін порівняно зі світовими цінами на однорідну продукцію є характерним для всіх країн незалежно від рівня їх розвитку.

4. Перевищення внутрішніх цін над зовнішньоторговельними здебільшого властиве для імпортних і в меншій мірі - для експортних, тобто власне світових, цін.

5. За окремими сировинними товарами, виробниче використання яких має найбільше значення для економіки країн-експортерів, типовою виявляється зворотна картина - більш низький рівень внутрішніх цін порівняно зі світовими. Яскравий приклад - більш низький порівняно до світового рівень внутрішніх цін на нафту та нафтопродукти в більшості країн, що виступають у якості великих виробників і експортерів нафти.

Вирішальними причинами подібних розбіжностей між внутрішніми та світовими цінами є:

1. Між окремими національними ринками та світовим ринком існують значні економічні - тарифні та нетарифні - бар'єри (мита; компенсаційні збори; субсидії; амортизаційні, податкові, кредитні та інші пільги тощо). Чим сильніше національний ринок відособлений від світового субсидування експорту своїх товарів, тим більш низький рівень їх світових (експортних) цін порівняно з внутрішніми.

2. Постачання на світовий ринок здійснюється найбільш конкурентоспроможними виробниками країн-експортерів. Причому в багатьох випадках ці поставки складають лише частину продукції, що випускається в країні, а решта йде на внутрішній ринок. При великому обсязі внутрішнього ринку, наприклад у США, подібні виробники одержують можливість «компенсувати» низькі світові ціни за рахунок більш високих внутрішніх цін.

Наявність більш гострої цінової конкуренції на світовому ринку порівняно з національними ринками часто призводить до того, що світові ціни на промислові та сировинні товари утворюються не шляхом усереднення витрат усіх постачальників світової торгівлі, а шляхом вирівнювання цін за найбільш ефективними (з меншими витратами) виробниками, що грають, по суті, роль деяких цінових «лідерів».

Таким чином, в умовах становлення ринкової економіки відкритого типу внутрішні чинники виробництва відчувають на собі сильний вплив зовнішнього середовища і, якщо вчасно їх не врахувати, то результативність господарської системи знижується.

Надзвичайно велике значення для України є оцінка динаміки світових цін на основну експортну і імпортну продукцію, аналіз економічного стану країн-партнерів, можливостей внутрішнього ринку.

В даному випадку різкий спад світових цін на металопродукцію, зростання цін на нафту і природний газ, взаємозв'язана фінансових систем різних країн, а також інші чинники спровокували кризу в українській економіці. Сучасна ситуація в економіці України є прямим доказом впливу світових процесів на національне господарство країни.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: