перейти на сайт>>

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту та її вдосконалення в сучасних умовах

ID роботи: 514
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту
1.1. Теоретичні аспекти функціонування системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту
1.2. Правове та інформаційне забезпечення системи фінансового менеджменту
1.3. Організаційна структура системи управління фінансами
2. Дослідження системи організаційного забезпечення системи фінансового менеджменту на підприємстві
1.1. Організаційно-правова характеристика
2.2. Характеристика організаційного забезпечення системи фінансового менеджменту ПНВП «Спецпромавтоматика»
2.3. Аналіз ефективності системи фінансового менеджменту підприємства
3. Розробка заходів щодо удосконалення організаційного забезпечення фінансового менеджменту
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин, ускладнення ринкової ситуації, постійної зміни зовнішніх і внутрішніх чинників.

Таким чином, організаційне забезпечення фінансового менеджменту інтегрується у загальну структуру управління підприємством. При цьому організаційна система управління може мати ієрархічну і функціональну структуру.

У першому розділі курсової роботи досліджено теоретичні аспекти організаційного забезпечення фінансового менеджменту на сучасному підприємстві.

У другому розділі курсової роботи проведено аналіз фінансово-господарської діяльності та системи прийняття управлінських рішень на ПНВП "Спецпромавтоматика".

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про його розвиток та поступове нарощування обсягів виробництва.

Так, відбувається зростання обсягів реалізації. В результаті цього дохід від реалізації продукції у 2008 році склав 112,05% від аналогічного показнику 2007 року, а в 2009 році 110,08%. Відповідно собівартість виробленої продукції також має тенденцію до зростання: на 8,45% у 2008 році та 11,16% у 2009 році.

Фінансовий результат від основної операційної діяльності у 2008 році підвищився і склав 118,82% до рівня 2007 року, у 2009 році цей показник дещо зменшився (99,15%) до рівня попереднього періоду. Фінансовий результат від операційної діяльності є позитивним: зростання у 2008 році – 119,01%, у 2009 році – 108,18%. Фінансовий результат від звичайної діяльності на протязі аналізованого періоду був нерівномірним: зростання на 25,69% у 2008 році та зменшення на 0,63% у 2009 р.

Дослідження існуючої системи менеджменту показало, що управління підприємством ефективне, орієнтоване на ринок.

У третьому розділі розроблені заходи щодо запровадження моделювання управлінських рішень на ПНВП "Спецпромавтоматика". Пропонується використовувати методи експертної оцінки проблем, побудова матриці проблем і графа проблем, які застосовуються для аналізу чинників, що викликають дану проблему, і дозволяє швидко і наочно охопити і охарактеризувати загальну ситуацію, яка має місце в даний час на підприємстві. За допомогою даного методу вирішувалась проблема щодо вибору альтернатив придбання устаткування: оперативна оренда (лізинг), кредит, покупка за власні кошти.

На основі проведених розрахунків запропоновано придбання устаткування з використанням лізингового фінансування, яке дозволяє зекономити від 10 тис.грн. до 30 тис.грн.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: