перейти на сайт>>

Судові витрати в цивільному процесі

ID роботи: 725
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Інститут судових витрат у цивільному процесуальному праві
1.1. Поняття та види судових витрат
1.2. Розвиток інституту судових витрат у цивільному процесуальному праві
Розділ ІІ. Види судових витрат по цивільним справам
2.1. Державне мито в цивільному судочинстві
2.2. Витрати, пов’язані із розглядом справи у цивільному судочинстві
Розділ ІІІ. Особливості розподілу та стягнення судових витрат у цивільному процесі
3.1. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі
3.2. Відшкодування судових витрат. Особливості стягнення витрат на допомогу адвоката
Висновки
Використана літератураВисновок:

За останні два роки інститут судових витрат, який завжди відігравав важливу роль в цивільному процесі, зазнав значних змін. Це, насамперед, пов’язано із прийняттям 18 березня 2004 року нового Цивільного процесуального кодексу України, який набрав чинності 01 вересня 2005 року, та виданням на підставі нього великої кількості нормативно-правових актів.

В новому процесуальному законодавстві України було значно розширено перелік судових витрат, більш детально регламентовано їх склад та розміри, удосконалено положення щодо розподілу судових витрат і т.д., що дало змогу усунути ті прогалини, які існували протягом багатьох років.

Захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій здійснюється головним чином шляхом розгляду і вирішення судами на своїх засіданнях різних цивільно-правових спорів. Необхідні для здійснення цієї діяльності кошти судам виділяються з державного бюджету шляхом їхнього фінансування. Виділені кошти, що складають прямі витрати держави на правосуддя, витрачаються на виплату заробітної плати суддям і персоналу судів, експертних установ, утримання та ремонт приміщень, придбання устаткування й інвентарю, задоволення потреб у канцелярських виробах, покриття поштових витрат і на інші цілі. Крім цих прямих витрат держава несе й інші витрати: невироблена продукція особами, що з’явилися в суд у зв’язку з розглядом цивільної справи, сума заробітної плати, що зберігається за свідками, та ін.

Під судовими витратами розуміють витрати, які несуть учасники цивільного процесу у зв’язку із розглядом і вирішенням цивільної справи. Вони складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

о витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать:

витрати на інформаційно-технічне забезпечення;

витрати на правову допомогу;

витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду;

витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Усі понесені судові витрати повинні бути підтверджені документально. Важливим моментом при вирішенні спору є розподіл судових витрат між сторонами. Дане питання вирішується судом під час ухвалення рішення.

Судові витрати, понесені сторонами у справі, розподіляються між ними за правилами, встановленими статтями 75-78 ЦПК.

Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони всі понесені витрати у справі незалежно від того, що ця сторона була звільнена від їх оплати на користь держави. Якщо позов задоволено частково, витрати присуджуються позивачеві пропорційно розміру задоволених судом позовних вимог, а відповідачеві — пропорційно до тієї частини позовних вимог, в якій позивачеві відмовлено. Суд касаційної або наглядової інстанції при зміні рішення або постановленні нового рішення відповідно змінює і розподіл витрат між сторонами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: