перейти на сайт>>

Сучасний стан та перспективи вдосконалення обліку доходів і втрат від участі в капіталі

ID роботи: 8629
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретико-правові основи обліку доходів та втрат від участі в капіталі.

1.1. Сутність поняття «інвестиції» як об’єкта обліку

1.2. Економічний зміст доходів та втрат від участі в капіталі

1.3. Нормативно-правове регулювання обліку доходів та втрат від участі в капіталі

2. Облік доходів та втрат від участі в капіталі

2.1. Облік доходів від участі в капіталі

2.2. Облік втрат від участі в капіталі

2.3. Порядок формування фінансових результатів від участі в капіталі та особливості їх відображення у фінансовій звітності

2.4. Перспективи вдосконалення обліку доходів і втрат від участі в капіталі

Висновки

Перелік посиланьВисновок:

Отже, у процесі виконання курсової роботи було проведено аналіз підходів економістів щодо розуміння сутності інвестицій та виявлено факт наявності ряду теорій з даного питання. Надзвичайно важко однозначного стверджувати, яка з них є найбільш правильною, оскільки визначення джерела фінансових інвестицій насамперед залежить від поставлених його користувачами цілей. Загалом можна стверджувати, що фінансові інвестиції є поняттям, яке можна характеризувати з різних сторін, а саме: з облікової, економічної, фінансової та правової точок зору. Вчені наділяють фінансові інвестиції різним змістом і ця неузгодженість виступає ключовою проблемою при організації їхнього обліку, оскільки це вносить певні суперечності, пов’язані зі здійсненням оцінки цього об’єкта обліку на практиці. Власне у зв’язку з цим важливим є формування узгодженого трактування поняття фінансових інвестицій та його законодавче закріплення. Це дозволить сформувати єдину науково обґрунтовану методику обліку фінансових інвестицій, в основу якої буде покладено їхній економічний зміст. У перспективі важливо продовжувати дослідження теоретичних основ обліку з метою формулювання такої його ключової складової як класифікація фінансових інвестицій.

Економічна природа фінансових інвестицій полягає у здійсненні інвестором господарських операцій з розміщення вільних коштів у цінні папери інших суб’єктів (підприємств, банків, держави в особі уповноважених для розміщення державних цінних паперів органів тощо) з метою отримання певного економічного ефекту – захисту активів від інфляції, отримання прибутку, диверсифікації бізнесу, набуття контролю або вигідних відносин з підприємством-рецепієнтом, усунення конкурентів, а також досягнення інших стратегічних цілей діяльності інвестора. В результаті таких господарських операцій виникає: у інвестора актив – господарський засіб, який у майбутньому принесе економічний ефект; в об’єкта інвестування пасив – елемент власного капіталу чи зобов’язань (грошових, майнових тощо).

Планом рахунків для обліку доходів і витрат фінансової діяльності передбачені рахунки: 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 95 «Фінансові виграти», 96 «Втрати від участі в капіталі».

До складу доходу від участі в капіталі включається доход від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні чи спільні підприємства, облік яких ведеться по методу участі в капіталі.

Для обліку доходів від інвестицій укладених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік у котрих ведуть за методом участі в капіталі, призначений рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі».

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі.

На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції».

Рахунки 72 «Доход від участі в капіталі» і 96 «Втрати від участі в капіталі» наприкінці звітного періоду закривають на субрахунок 792 «Результат фінансових операцій». 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: