перейти на сайт>>

Текстологічні проблеми редагування. Особливості видавничої підготовки зібрань творів класиків: вітчизняний і світовий досвід

ID роботи: 3569
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні проблеми текстології та редагування

1.1. Завдання та основне призначення текстології

1.2. Основні поняття історії тексту (текст, твір, копія, редакція, ізвод, архітип та ін.)

1.3. Редагування  - особливий вид професіональної діяльності

РОЗДІЛ 2. Особливості текстологічної підготовки зібрань творів класиків XVIII – XIX в Україні та Росії. Порівняльний аналіз

2.1. Принципи текстологічного аналізу деяких видань українських класиків

2.2. Принципи текстологічної підготовки класичних творів російських письменників першої половини ХІХ століття

2.3. Досвід і традиції редагування в літературній практиці російських письменників-класиків

РОЗДІЛ 3. Рекомендації редакторові щодо оптимальних принципів роботи над варіантами текстів у збірниках класиків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВисновок:

          Текстологія вивчає походження й історію розвитку тексту, характер усіх його наявних форм, досліджує питання про оригінальні форми тексту, його варіанти і їх співвідношення, аспекти й умови передачі (в т.ч. переписування древніх) текстів.

Таким чином, в першому розділі був проведений теоретико-методологічний аналіз текстології і редагування, який виявив основні завдання текстології, історію тексту, яка перш за все, має наукову цінність, і охарактеризував процес редагування як своєрідний вид літературної діяльності, в процесі якої редактор завжди вирішує творчі завдання, але, водночас, виступає у ролі дослідника.

Другий розділ курсової роботи присвячено аналізу та специфіці текстологічної підготовки зібрань творів російських та українських класиків ХІХ століття. Саме в ХІХ столітті з’явилося усвідомлення самостійності праці редактора, почалася розробка підходів до обґрунтування специфіки його роботи, становлення та розвиток редагування як самостійної галузі діяльності.

Як показав проведений аналіз, редакторська справа в ХIX столітті розвивалася і розширювалася в процесі становлення і розвитку різних типів і видів видань. Перш за все редакторське знання розвивалося в процесі видання художньої літератури. Причому редакторські функції виконували професійні літератори. Тому часто робота редактора виходила за рамки суто редакторської роботи: письменник, використовуючи власний письменницький досвід, як би втручався в сферу чужої мови і стилю.

Отже, слід зазначити, що в період  XIX століття визначилися і сформувалися всі основні текстологічні прийоми і методи підготовки та випуску видань класичних текстів, відображення творчості письменників-класиків, були вироблені методи їх наукового виявлення і систематизації, вимоги на зміни, щодо основного джерела тексту, розкрита проблема цільового призначення видань.

        У третьому розділі надані рекомендації щодо редагування й видання збірників класиків. На основі аналізу, проведеного у другому розділі, сформульовані найголовніші положення редакторської діяльності в роботі зі збірниками класиків.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: