перейти на сайт>>

Територіальна організація соціальної інфраструктури

ID роботи: 2206
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Соціальний розвиток та рівень життя населення
1.1. Якість життя та економічне зростання
2.2. Типи держав по рівню життя
2. Загальна характеристика соціальної інфраструктури україни
3. Територіальна організація соціальної інфраструктури
3.1. Громадське харчування та сфера обслуговування
3.2. Охорона здоров’я
4.3. Освіта та наука
4.4. Культура та релігія
4.5. Розвиток рекреаційного господарства
4. Напрямки розвитку соціальної інфраструктури україни
Висновки
Використана літератураВисновок:

На сучасному етапі цивілізаційного розвитку особливої актуальності набуває дослідження соціально-демографічних проблем країни та її регіонів. Першочерговим соціальним завданням соціальної сфери України є стабілізація процесів відтворення населення на основі істотного збільшення демографічних інвестицій і реальних доходів населення, розгортання системи профілактичної та лікувально-діагностичної медичної допомоги населенню, підвищення її якості, насамперед у сільській місцевості; усунення негативного впливу забруднення навколишнього середовища на формування репродуктивного здоров'я майбутніх поколінь. Не менш важливими є такі соціальні аспекти сучасного розвитку, як визначення напрямів впливу структурно-динамічних зрушень у територіальній організації продуктивних сил на систему розселення; виявлення суперечностей процесу формування та розвитку територіальних систем розселення, трансформації їх структури; обґрунтування напрямів розвитку соціальної інфраструктури сільських поселень, вирішення соціальних проблем депортованих національних меншин 4,285.

Значна увага у курсовій роботі приділена актуальним проблемам формування та розвитку соціальної сфери, її трансформації до ринкових умов господарювання та вирішення завдань, пов'язаних із стимулюванням інноваційних зрушень, модернізацією та інтенсифікацією цієї сфери на принципово нових засадах. Висхідний вектор соціального розвитку повинна забезпечити освітньо-духовна сфера як джерело нагромадження нематеріальних активів, формування глобального ринку високорозвиненого людського капіталу. Інтелектуалізація економічного життя обумовлює істотне зростання ролі освіти, науки, культури, а також інвестицій у всебічний розвиток людини, що змінює традиційні уявлення про пріоритетність розвитку різних сфер суспільного буття. Необхідно на державному рівні створити передумови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури і громадського суспільства, зміцнювати суверенну державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Досягнення цілей соціального розвитку обумовлює необхідність трансформації сфери зайнятості населення відповідно до вимог формування конкурентоспроможної економічної системи. Враховуючи важливість цього завдання, автори здійснили докладний теоретико-методологічний аналіз структури зайнятості населення, запропонували стратегічно важливі напрями її досягнення в умовах структурних перетворень та відповідний організаційно-економічний механізм ефективного регулювання зайнятості на засадах інноваційного розвитку. Нині надзвичайно важливо виявити та об'єктивно оцінити реальні резерви продуктивного використання людських ресурсів з урахуванням завдань державної регіональної соціально-економічної політики та необхідності прискорення трансформаційних перетворень у країні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: