перейти на сайт>>

Тестовий контроль на уроках біології: його плюси та мінуси

ID роботи: 6533
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Історико-педагогічні передумови становлення тестового контролю у педагогічній практиці

1.1. Тестовий метод як форма контролю у навчанні

1.2. Класифікація тестів

1.3. Функції тестового контролю

РОЗДІЛ 2. Технологія побудови тестової системи контролю на уроках біології

2.1 Вимоги до складання тестів

2.2Алгоритм складання тестів

2.3 Зразок тестів з біології

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, тест як система завдань є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь і навичок. Він допомагає здійснювати індивідуальний контроль успішності навчання.

На основі дослідження даної проблеми є можливість зробити такі висновки: використання цієї методики тестового контролю передбачає проведення комплексу робіт за пов'язаними між собою єдиною логікою складовими: визначення; формування і структурування змісту навчання, складання тестових завдань відповідних форм; проектування тесту і ви­значення його кількісних показників якості; інтерпретація результатів тестування; важливим є здійснення методичної та консультаційної підтримки науково-педагогічного складу щодо систематизації змісту навчання та складання тестових завдань протягом певного часу; великий обсяг роботи щодо формування, проектування тестів; визначення шкали оцінювання, вимірювання та обробки результатів потребує комп'ютеризації педагогічного тестування.

Тестовий контроль, або тестування, як термін означає у вузькому значенні використання і проведення тесту; в широкому значенні – сукупність процедурних етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту.

Оскільки тестовий контроль є однією з форм контролю навчальних досягнень студентів, то в організації тестового контролю необхідно враховувати загальні вимоги до організації контролю навчальних досягнень. Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виділити наступні вимоги до контролю навчальних досягнень школярів і студентів. Контроль має бути: об’єктивним; систематичним, регулярним; прозорим; всебічним (охоплювати всі розділи програми); диференційованим (передбачати врахування як рівнів засвоєння програмового матеріалу, так і індивідуальних особливостей учнів); бути різноманітним за формами, що створює умови для реалізації всіх функцій контролю та сприяє підвищенню інтересу студентів до його проведення. Як відзначають дослідники, реалізація визначених вимог сприяє гуманізації контролю результатів навчальних досягнень студентів і позитивно відбивається на успішності навчання.

Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень із будь-якої дисципліни, зокрема з біології. Серед основних форм контролю знань школярів (попередній, тематичний, підсумковий) особливе місце займає поточний контроль, мета якого – відстежувати перебіг процесу навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень учнів вимогам чинної програми. Таке поточне оцінювання здійснюється майже на кожному уроці у формі усного опитування, різноманітних диктантів, творчих завдань тощо. Але якщо зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється у формі тестування, то доцільно поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати тестові форми контролю. Ефективне застосування тестів вимагає від учителя ознайомлення з типами тестових завдань, загальними підходами до їх створення та особливостями оцінювання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: