перейти на сайт>>

Удосконалення оцінки вартості нематеріальних активів і інтелектуальної власності

ID роботи: 6840
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретико - методологічні аспекти теми дослідження

1.1 Основні економічні властивості нематеріальних активів і інтелектуальної власності

1.2 Процес оцінки нематеріальних активів і інтелектуальної власності та підходи

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Характеристика об’єкту дослідження

2.2 SWOT - аналіз Державного лісогосподарського об’єднання «Луганськліс»

2.3 Характеристика зовнішнього середовища

2.4. Оцінка виробничого потенціалу та бізнесу Державного лісогосподарського об’єднання «Луганськліс»

Розділ 3. Напрямки удосконалення оцінки вартості нематеріальних активів і інтелектуальної власності

Висновки

Список літературиВисновок:

Удосконалення методики й організації обліку об’єктів права інтелектуальної власності та інших майнових прав у складі нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання є актуальним.

В господарській діяльності все частіше використовується оцінка за справедливою вартістю. Це викликано тим що саме завдяки даному виду оцінки можна встановити реальну вартість активів. Поширення використання оцінки за справедливою вартістю призвело до появи міжнародних нормативних актів, створених задля регулювання здійснення саме даного виду оцінки. Вітчизняним законодавством не врегульовано порядок здійснення оцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю. В П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазначені лише випадки, в яких має використовуватися оцінка за справедливою вартістю, але не наведено жодних чітких інструкцій щодо застосування даного виду оцінки. У разі неможливості визначення ринкової вартості нематеріальних активів з огляду на відсутність необхідної інформації або на її недоступність доцільно використовувати експертні методи оціннювання для неринкових видів вартості (витратний, дохідний), у тому числі метод ціни перепродажу (наступного продажу) таких об’єктів. Останній передбачає визначати неринкову вартість нематеріальних активів на рівні ціни, за якою такі об’єкти можуть бути перепродані, з урахуванням визначених за допомогою застосування звичайних цін фактичних витрат, понесених цим покупцем під час продажу та просування на ринок, а також звичайного для цього виду діяльності прибутку покупця.

З огляду на це запропоновано визнавати в обліку створені власними силами об’єкти права інтелектуальної власності як за справедливою вартістю, так і за фактично здійсненими прямими витратами, що дає змогу забезпечити достовірність фінансової звітності щодо інформації про нематеріальні активи.

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: