перейти на сайт>>

Удосконалення роботи податкових органів по стягуванню непрямих податків

ID роботи: 957
Тип роботи:
Об'єм: 24 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи непрямого оподаткування
1.1. Поняття податків та їх правова природа
1.2. Особливості непрямого оподаткування в Україні
2. Шляхи підвищення ефективності роботи по стягування непрямих податків в Україні
2.1. Характеристика проблем у сфері стягування непрямих податків
2.2. Напрямки удосконалення непрямого оподаткування в Україні
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна зробити висновок, що розвиток системи оподаткування здійснюється як оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків залежно від економічних умов розвитку кожної держави. В Україні спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків у загальних податкових доходах держави. Непрямі податки - податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів платників податків. Податок входить до ціни на стадії реалізації. Об’єктом оподаткування є витрати на споживання товарів і послуг. Але слід зазначити, що історичний розвиток форм непрямих податків, а саме універсальних акцизів – податку на додану вартість, при перенесенні їх стягнення зі сфери реалізації у сферу виробництва мають багато ознак прямого оподаткування – обсяг обороту чи додану вартість. Стягнення непрямих податків відбувається за тарифами. Джерелом їхньої сплати є дохід. Реальними платниками непрямих податків є покупці (споживачі) товарів, робіт послуг, у ціну яких можуть входити вказані податки. Отже, платниками можуть бути: фізичні особи (населення); юридичні особи; фізичні особи - суб’єкти господарської діяльності; організації, установи, що не є суб’єктами господарювання. При цьому сплату непрямих податків до бюджету здійснюють суб’єкти господарювання. В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний збір (специфічний акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз) ті мито. Мито – це податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції). Непрямі податки виконують в основному фіскальну функцію. Вони забезпечують формування доходів бюджету держави. Податок на додану вартість, що включається в ціну, визначається у відсотках до обороту, що включає митну вартість придбаних товарів, ввізне мито, акцизний збір (якщо це підакцизний товар). Для обчислення ПДВ щодо імпорту в оподаткований оборот не включається оплата митних послуг. Мито встановлюється у твердих ставках з одиниці товарів, що імпортуються, або у відсотках до митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон. Акцизний збір обчислюється у твердих сумах з одиниці реалізованого товару або за ставками у відсотках до обороту з продажу товарів. Непряме оподаткування, як і будь-яке явище, має свої переваги та недоліки. Існує багато точок зору щодо цього виду податків, вивчення яких у поєднанні з використанням досвіду інших країн, дасть змогу побудувати в Україні ефективну та збалансовану податкову систему.

Природа фінансових правовідносин визначається тим, що вони виступають як владномайнові відносини, у яких відносини влади не можна відокремити від майнових, де вони діють у сукупності, що визначає юридичне становище особи у конкретному правовому відношенні.

Податкові правовідносини являють собою відносини, що виникають у відповідності з податковими нормами (регулюють установлення, зміну і скасування податкових платежів) і юридичними фактами, учасники яких наділені суб'єктивними правами і несуть юридичні обов'язки, зв'язані зі сплатою податків і зборів у бюджети і фонди.

Головними пропозиціями до податкового законодавства є: відхід від практики стягнення податку авансом, ставку оподаткування треба знизити. Оподатковувати у цьому випадку необхідно прибуток і при цьому витрати визначати за більш спрощеною системою, а також необхідно запропонувати норми витрат, які відповідають реальності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: