перейти на сайт>>

Удосконалення системи управління трудовими ресурсами в ТОВ „Лісоторгова база”

ID роботи: 3176
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Трудові ресурси – запорука успішної діяльності підприємства
2. Аналіз управління трудовими ресурсами на ТОВ „Лісоторгова база”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Характеристика трудового потенціалу підприємства
2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності
2.4. Оцінка системи управління трудовими ресурсами
2.5. Розрахунок показників ефективності використання трудових ресурсів
3. Удосконалення системи управління трудовими ресурсами в ТОВ „Лісоторгова база”
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

У сучасних умовах функціонування підприємств робота з кадрами повинна набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.
Під час проходження практики була вивчена структура управління, характеристика складу кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ТОВ „Лісоторгова база”. Також розглянута кадрова політика організації.
У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової роботи у ТОВ „Лісоторгова база” можна зробити наступні висновки:
1. Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.
2. Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висіваються.
3. Система роботи з трудовими ресурсами – це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві.
4. Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей працівників.
5. Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація керівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на основі відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних соціально-психологічних процедур
6. ТОВ „Лісоторгова база” має тільки одного працівника кадрової служби – інспектора по кадрах, який підпорядкований директорові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена невеликою чисельністю працівників у підприємстві.
7. Під час аналізу роботи інспектора по кадрах було виявлено, що у ТОВ „Лісоторгова база” зовсім не проводиться робота з резервом, а саме: створення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не проводиться атестація працівників даного підприємства, що призводить до збільшення плинності кадрів та погіршення роботи ТОВ „Лісоторгова база” в цілому.
У ТОВ „Лісоторгова база” створюється гнучка система управління трудовими ресурсами, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціонування цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:
 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;
 інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;
 дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;
 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.
Також у процесі написання звіту були розроблені рекомендації щодо удосконалення кадрової роботи на підприємстві, стратегічні напрямки розвитку персоналу підприємства. Для практичної реалізації запропонованих змін пропонується ввести у структуру підприємства відділ по роботі з кадрами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: