перейти на сайт>>

Умови звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

ID роботи: 559
Тип роботи:
Об'єм: 114 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Соціально-правова обумовленість і правове врегулювання звільнення особи від кримінально відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
1.1. Історія розвитку інституту кримінально-правового компромісу
1.2. Соціально-правова обумовленість звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
1.3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Висновки до розділу
Розділ 2. Юридичний аналіз звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
2.1. Передумови та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності
2.2. Об’єктивні ознаки звільнення особи від кримінальної відповідальності
2.3. Суб’єктивні ознаки звільнення особи від кримінальної відповідальності
Висновки до розділу
Висновки
Перелік літературиВисновок:

Серед актуальних проблем, що виникли в процесі боротьби зі злочинністю, першорядне значення має рішення питання про ефективність застосування кримінально-правових заходів боротьби зі злочинністю до особи, яка вчинила злочин. Кримінально-правові відносини можуть реалізовуватися в різних формах, у т.ч. і зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

При розгляді даної теми було з'ясовано, що звільнення від кримінальної відповідальності є відмовою суду від винесення обвинувального вироку у відношенні особи, винної у здійсненні злочину, і зв'язаного з цим застосування до неї кримінально–правових санкцій (покарання).

Однією з пріоритетних проблем даної роботи, є розгляд підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, для припинення кримінально-правових відносин, зовсім недостатньо встановлення ступеня тяжкості злочину. Необхідно так само, щоб і особу, яка вчинила злочин, можна було виправити без залучення до кримінальної відповідальності. Така дія у відношенні правопорушника, допускається законодавцем уже в силу здійснення злочину (вперше) невеликої чи середньої тяжкості. Хоча, у ряді випадків, із-за підвищеної соціальної занедбаності правопорушника, його виправлення без застосування заходів кримінально-правового впливу, за вищезгадану категорію злочинів, може виключатися.

Тому, вирішуючи питання про припинення кримінально-правових відносин і звільнення особи від кримінальної відповідальності, необхідно, щоб правоохоронні органи і суд: по-перше, у кожнім конкретному випадку ретельно досліджувати всі обставини, що відносяться до злочину; по-друге, всебічно аналізувати особистість злочинця, характеризувати її як до здійснення злочину, так і в момент, і після здійснення злочину.

В Україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентують майже 90 нормативних актів рівня законів та підзаконних нормативних актів. Основними серед них є: Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсориі» від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР (далі – Закон № 60), Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. № 770, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах» від 7 лютого 2001 р. № 106, Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 1997 р. № 356 тощо.

Вітчизняне законодавство у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів традиційно дотримується підходу “загальної заборони”. Кримінальним кодексом України 2001 року (далі – КК України) криміналізовано практично всі дії, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів і встановлено досить сурові покарання за їх вчинення. Разом з тим, КК України передбачає й можливість звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у сфері обігу наркотичних засобів, в разі їх подальшої позитивної посткримінальної поведінки. Така можливість передбачена, зокрема, частиною 4 статті 307, частиною 4 статті 309 та частиною 4 статті 311 КК України.

Відповідно до частини 4 статті 307 КК України “Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша статті 307, частина перша статті 309 цього Кодексу)”.

Відповідно до частини 4 статті 309 КК України “Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті”.

Відповідно до частини 4 статті 311 КК України “Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)”.

Саме існування у вітчизняному кримінальному законодавстві цитованих приписів вже дає підставу для висновку, що держава має на меті протидіяти незаконному обігу наркотичних засобів не лише шляхом репресивного впливу на осіб, які його здійснюють, а й шляхом їх кримінально-правового заохочення. При цьому однак, практика правозастосування свідчить, що якщо перший шлях протидії наркотичній злочинності став превалюючим, то другий – ще досі не отримав свого належного розвитку. За час існування нового КК України також поки що не намітилася тенденція до збільшення випадків застосування відповідних його положень. Більше того, виникли нові труднощі, зокрема у застосуванні частини 4 статті 309 КК України, зокрема щодо поняття звернення до лікувальної установи та початку лікуванні від наркоманії, про що свідчать запити правоохоронних органів до наукових установ.

Існування в КК України спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини в сфері обігу наркотичних засобів слугує меті кримінально-правової протидії таким злочинам специфічним методом — методом кримінально-правового заохочення у вигляді звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які продемонстрували позитивну посткримінальну поведінку. При цьому позитивність посткримінальної поведінки особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, полягає у тому, що з нелегального обігу виводяться наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, розкриваються джерела їх придбання та поліпшується доказова база у справах про злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Тим самим, по-перше, досягається зменшення можливості нелегального поширення наркотичних засобів, а, отже, звужується коло осіб, що їх споживають; по-друге, зменшується кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та поліпшується їх розкриваність.

Держава повинна бути зацікавлена в якомога більш масштабному переведенні наркотичних засобів з нелегального обігу під контроль публічної влади, у зв'язку з чим повинні бути суттєво розширені передумови та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів. Сказане, в першу чергу, стосується віднесення до передумов такого звільнення принаймні, контрабанди наркотичних засобів (ст. 305 КК України), викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (ст. 308 КК України), посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК України), викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів чи заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (ст. 312 КК України). Крім того, немає підстав не визнавати передумовами даних видів звільнення від кримінальної відповідальності кваліфіковані склади злочинів, передбачені частинами другими та третіми статей 307, 309 та 311 КК України. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин у сфері обігу наркотичних засобів, повинні тлумачитися за обсягом мінімально і, крім того, мають бути розширені за рахунок зняття обмежень на звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великому чи особливо великому розмірі.

З урахуванням викладеного ч. 4 ст. 307 КК України могла б бути викладена в такій редакції: «4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за їх контрабанду (ст. 305 цього Кодексу), виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (статті 307, 309, 311 цього Кодексу), викрадення, привласнення, вимагання чи заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (статті 308, 312 цього Кодексу), а також незаконний посів або вирощування, якщо предметом здачі були незаконно вирощувані снотворний мак чи конопля (ст. 310 цього Кодексу)».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: