перейти на сайт>>

Управління ліквідністю комерційного банку

ID роботи: 479
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Сутність та значення банківської ліквідності в умовах ринкової економіки
1.1. Економічна сутність категорії ліквідності банку
1.2. Характеристика системи управління ліквідністю банку
1.3. Методи управління ліквідністю комерційного банку
Розділ
Аналіз системи управління ліквідністю отр bank plc
2.1. Загальна характеристика ОТР Bank Plc
2.2. Аналіз ефективності фінансової діяльності ОТР Bank Plc
2.3. Аналіз ліквідності ОТР Bank
Розділ
Удосконалення системи управління ліквідністю банків в україні
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

У першому розділі зазначено, що управління ліквідністю є одним із основних інструментів фінансового менеджменту, який включає в себе сукупність методів та прийомів генерування банком необхідної суми ліквідних коштів на визначений момент часу та за прийнятною ціною.

Основним завданням ефективного управління ліквідністю є своєчасне і повне виконання банком своїх балансових і позабалансових зобов’язань, та своєчасне і повне забезпечення можливих потреб платоспроможних клієнтів в кредитних коштах, за умови збереження постійної позитивної маржі між середньою вартістю наданих та залучених коштів, з урахуванням затрат пов’язаних з кредитним ризиком та затрат пов’язаних з обов’язковим резервуванням. Зважений підхід до управління ліквідністю є одним з основних інструментів максимізації прибутку банку. Регулювання ліквідності комерційного банку слід трактувати як діяльність уповноважених державних органів по встановленню законодавчих обмежень операційної діяльності комерційного банку з метою мінімізації ризику невиконання комерційним банком своїх зобов’язань.

У процесі написання другого розділу на основі фактичних звітних даних були проаналізовані показники фінансового стану та зокрема показники ліквідності ОТР Bank. Основний висновок по цьому аналізу - фінансовий стан банку стійкий с тенденцією до покращення. Ліквідність банку протягом періоду підвищилась. Усі нормативи ліквідності банком дотримуються і значно перевищують установлені значення.

Пропозиції по вдосконаленню діяльності ОТР Bank:

розробити заходи щодо зниження ризику власних вексельних зобов'язань;

забезпечити дотримання вимог до максимального розміру кредиту на одного кредитора (вкладника);

з метою підвищення прибутковості кредитних активів збільшити частку довгострокових кредитів, передбачивши заходи по мінімізації кредитних рисок;

орієнтувати діяльність банку на збільшення ресурсного потенціалу, подальше підвищення ефективності активних операцій при дотриманні жорсткої економії внутрішніх витрат;

робити упор на розвиток наступальної ринкової стратегії і розробку нових форм послуг, зокрема консультаційних і інформаційних; прагнути до безпосередніх контактів з клієнтами шляхом особистого спілкування, вивчення і максимального задоволення їх запитів, переваг, побажань.

Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур у діяльності ОТР Bank є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації фінансової політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.

У третьому розділі зазначено, що одим із високопріоритетних напрямків банківського менеджменту є управління ліквідністю комерційного банку, тому що істотним фактором у діяльності банківських установ є їхня постійна здатність робити платежі за своїми обов'язками без зволікання і без дорогих корегувань у складі своїх активів. Поряд з цим в роботі обґрунтовано, що ліквідність та платоспроможність комерційного банку можуть розглядатися як найважливіші компоненти єдиної системи оцінки фінансової стійкості й надійності банку.

Отже, управління ліквідністю банків є невід’ємною складовою їх щоденної і безперервної діяльності, від якої залежить не лише прибутковість, розвиток та фінансова стабільність в цілому, а й здатність банку функціонувати взагалі.

Саме ліквідність лежать в основі розвитку банків і покликана забезпечувати довіру до них.

В умовах України, коли банківська система ще є недостатньо розвинутою і міцною для безапеляційного забезпечення прогресивного розвитку національної економіки, підтримка ліквідності банків є одним з найважливіших завдань, які покладаються на державу і кожен її банк. Подальші наукові розробки системи управління ліквідністю банків повинні бути направлені на формування чітких принципів і процедур управління ліквідністю банків в умовах кризи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: