перейти на сайт>>

Формування операцій мовного аналізу та синтезу у дітей з тяжким порушенням мовлення

ID роботи: 8373
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

ГЛАВА І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ У ДІТЕЙ З ТЯЖКИМ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

1.1. Психолого-педагогічна характеристика дітей із тяжкими порушеннями мовлення

1.2. Поняття звукового аналізу та синтезу, особливості їх формування у дошкільному дитинстві

1.3. Характеристика причин порушень операцій мовного аналізу та синтезу у дітей з тяжкими порушеннями мовлення

ГЛАВА ІІ. НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ МОВНОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ У ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

2.1. Обґрунтування методологічної бази дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження сформованості операцій мовного аналізу та синтезу у дітей з тяжким порушенням мовлення

2.3. Напрямки корекційної роботи з формування операцій мовного аналізу та синтезу у дітей з ТПМ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ



Висновок:

Таким чином, під час написання курсової роботи було з’ясовано, що увага до звукового боку мови спонтанно з’являється в мовленнєвому онтогенезі у разі нормального ходу його розвитку, але вміння розкладати єдине мовне ціле на складові його елементи формується лише в процесі спеціального цілеспрямованого навчання. Розуміючи під мовним аналізом і синтезом прийом розумової діяльності, пов’язаний з внутрішнім розкладанням складного мовного цілого на складові його елементи (фонема, склад, слово, речення) та об’єднання їх в єдине мовне ціле, ми розглядаємо складовий аналіз і синтез як окремий компонент на одному з рівнів його діагностики та корекції.

Характерною особливістю дітей з тяжкими порушеннями мовлення є їх недостатня готовність до шкільного навчання. Однією з складових шкільної готовності є мовленнєва готовність, що включає в себе, в тому числі, сформованість навичок звукового аналізу та синтезу. Несформованість навички звукового аналізу і синтезу відзначається у всіх дітей з тяжкими порушеннями мовлення і чинить негативний вплив на розвиток, навчання і соціалізацію дитини. Своєчасна і цілеспрямована робота з формування звукового аналізу та синтезу буде сприяти їх розвитку, а також поліпшенню міжособистісного спілкування та соціальної адаптації дітей в майбутньому.

Однією з причин порушення звуковимови є недостатній рівень розвитку фонематичного сприйняття. Також порушення фонематичного сприйняття і недостатній рівень сформованості навичок звуко-складового аналізу і синтезу може служити причиною труднощів у формуванні навичок письма і читання. З усього вищесказаного випливає необхідність розвитку здатності до розрізнення схожих акустично фонем, визначення місця заданого звуку в слові. Крім цього, вміння «конструювати» слова з указаних складів сприяє розвитку як звуко-складового аналізу, так і мисленню, і просторових орієнтувань.

У практичній частині за допомогою методик «Відстукування ритмів», «Повторення груп складів», «Визнач чи правильно звучать усі слова у фразі», «Дослідження сформованості звуко-складової структури слова» було проведено експериментальне дослідження особливостей формування операцій мовного аналізу та синтезу. Як показали результати дослідження, доволі значний відсоток дітей (47%) мають низький рівень слухового сприймання; ще більше досліджуваних (57%) мають низький рівень сформованості фонематичного уявлення; у 29% дошкільників із ТПМ зафіксовано низький рівень  фонематичного контролю. Але найбільші складнощі  у досліджуваних викликало завдання спрямоване на вивчення  фонематичного аналізу та синтезу: переважна більшість дітей (71%) показали низький рівень сформованості даної якості. Слід також зазначити, що за жодною методикою дослідження не було зафіксовано високий рівень сформованості тих чи інших якостей, що пов’язані із формуванням мовного аналізу та синтезу, що свідчить про необхідність проведення спеціальної корекційної роботи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: