перейти на сайт>>

Формування позитивної мотивації до читання засобами літературної гри

ID роботи: 1327
Тип роботи:
Об'єм: 120 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти формування позитивної мотивації до читання засобами літературної гри
1.1. Наукове обґрунтування змісту предмета читання
1.2. Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку в процесі формування позитивної мотивації до читання
1.3. Літературна гра як засіб позитивної мотивації до читання
2. Методика роботи з літературними іграми на уроках читання в початкових класах
2.1 Організація і зміст експериментального дослідження
2.2. Зміст та організація роботи з літературною грою на уроках читання в початкових класах
2.3 Аналіз ефективності формування позитивної мотивації до читання засобами літературної гри
Висновки
ЛітератураВисновок:

Аналіз теоретичних підходів до сутності ігрової діяльності надає змогу визначити її не лише як провідну діяльність, самостійний та самоцінний вид діяльності, а й як форму організації навчально-виховного процесу, засіб формування особистості молодшого школяра.
Застосування ігрових педагогічних технологій потребує спеціальних психолого-педагогічних знань з боку педагога щодо специфіки гри як діяльності (її структурно-операційних компонентів, класифікації, особливостей організації та керівництва). Цей вид діяльності спрямований на формування особистості дитини, її соціалізацію, розвиток пізнавальних інтересів, закріплення й удосконалення набутих знань, умінь і навичок. Використання різних видів ігор створює сприятливі умови для реалізації актуальних потреб молодших школярів, адаптації першокласників до нового соціального середовища.
Використання літературних ігор на уроках читання в початковій школі має величезне розвиваюче і навчальне, виховне значення. Головними завданнями використання літературних ігор на уроках читання у початковій школі є: розвиток у молодших школярів інтересу до читання, формування і розвитку читацьких інтересів, товариства, дружба, любові до Батьківщини, до української мови, формування естетичних норм, моральних цінностей, розширення і поглиблення літературних знань, отриманих на уроках читання.
Літературна гра допомагає сформувати і розвивати читацькі інтереси молодших школярів. Вона представляє широкі можливості для пізнавального зростання і творчості дітей. Для формування інтересу до читання в арсеналі є різноманітні форми і методи. Вони несуть в собі великий емоційний заряд і допомагають розвиватися читацьким інтересам.
Використання літературних ігор на уроках читання в початковій школі набуває всього більшого значення. Це і важлива освітня проблема, оскільки уроки читання не можуть охопити всього об'єму знань, необхідних молодшому школяру, і надійний шлях застосування знань в житті, і певною мірою рішення питання організації дозвілля дітей, і шлях до розвитку їх індивідуальних схильностей і здібностей, і одна з можливостей майбутнього професійного самовизначення школярів.
В процесі аналізу спеціальної літератури ми з'ясували, суть літературної ігри на уроках читання в початковій школі – направлено і поглиблено знайомити учні з дитячою літературою і книгою, забезпечувати повноцінний літературний розвиток молодших школярів, розкрити перед дітьми мир етично-естетичних цінностей і духовної культури, накопичених попередніми поколіннями, виробити художній смак, формувати культуру відчуттів, спілкування.
Читацькі інтереси – це вибірково-позитивне відношення читача до читання книги, твори друку, що набувають для нього значущості і емоційної привабливості в міру відповідності його духовним потребам і особливостям читацької психології. Іншими словами читацький інтерес – це виділення з величезного світу літератури певної книги, тобто вибір книги, але не будь-який, а тій, яка має для конкретного читача значущість в міру відповідності його потребам, читання якої приносить читачам емоційну насолоду, доставляє йому радість, викликає позитивне відношення до себе [].
Спираючись на процес формування читацьких інтересів молодших школярів, нам вдалося виявити рівні сформованості розвитку читацьких інтересів молодших школярів.
В результаті ми побудували наступну гіпотезу дослідження: формування позитивної мотивації до предмета «Читання» у школярів початкової ланки значно підвищиться за умови:
1) впливу на молодших школярів дитячої художньої книжки, різноманітної за тематичною, авторською, жанровою характеристиками;
2) систематичної роботи з реалізації програмових вимог до літературознавчої пропедевтики, смислового та структурного аналізу твору;
3) забезпечення реалізації мотиваційного компоненту між класним і позакласним читанням.
В процесі дослідно-експериментальної частини роботи наша гіпотеза підтверджена. Мета роботи виконана.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: