перейти на сайт>>

Формування та управління системою матеріальних стимулів на підприємстві

ID роботи: 7749
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ І. Теоретичні аспекти управління системою матеріальних стимулів на підприємстві

1.1. Поняття  та значення мотивації працівників як функції управління

1.2. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу

Розділ ІІ. Аналіз ефективності системи мотивації у ТОВ «Паляниця»

2.1. Характеристика системи управління персоналом ТОВ «Паляниця»

2.2. Аналіз економічних методів мотивації в ТОВ «Паляниця»

Розділ ІІІ. Шляхи та пропозиції удосконалення системи оплати праці персоналу ТОВ «Паляниця»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Сьогодні для керівництва ТОВ «Паляниця» для підвищення мотивації персоналу основним є використання потужних мотиваційних механізмів, не матеріальних методів мотивування, а саме соціально-психологічних: мотивування методом обміну досвідом (професійне навчання), мотив першого дня роботи, розкриття перс­пективи кар’єрного зростання, усвідомлення важливості виконуваної роботи, професійна гордість, еластичні умови робочого часу, уміння користуватися заохоченнями та обмеженнями та ін. Отже, особливістю сучас­ного менеджменту ТОВ «Паляниця» є підвищення ролі функції мотивації персоналу, застосування різних форм та методів стимулювання високопродуктивної праці, що призведе до підвищення фінансових результатів діяль­ності підприємства.

Отже, на основі вивчення теоретичних і практичних аспектів специфіки стимулювання праці в умовах фінансової кризи можна зробити такі висновки:

  1. На сучасному етапі розвитку, загострення фінансової кризи та низки практичних проблем, що виникають у зв’язку з цим у діяльності підприємств, потрібне підвищення ефективності менеджменту персоналу на основі стимулювання праці працівників.
  2. З урахуванням відмінних ознак, що характеризують особливості праці в ТОВ «Паляниця», зростання ефективності його діяльності може бути забезпечене з урахуванням певних чинників на основі вдосконалення процесу та підвищення кваліфікації праці, методів здійснення трудових операцій і вирішення певних задач, що забезпечують ефективність праці.

Дослідивши  функцію  менеджменту «мотивація» в ТОВ «Паляниця» можна побачити, що мотивація на даному підприємстві знаходиться на високому - професійному рівні. Керівник підбирає методи мотивації для кожного працівника індивідуально. Директор застосовує як психологічне  так і матеріальне стимулювання.

Соціальна політика підприємства є ефективною, та відповідає сучасним вимогам, але треба більше уваги приділяти професійному навчанню робітників підприємства.

Виходячи з українського та зарубіжного досвіду стимулювання найманих робіт­ників, з метою вирішення наявних проблем у рекомендаційній частині курсової роботи запропоновано впровадження бонусної системи оплати праці як основи соціаль­ної безпеки та основний важель високо­продуктивної й ефективної праці. Також для ТОВ «Паляниця» рекомендується впровадження  нагород праців­ників за реалізацію творчих ідей, ініціатив та укладення вигідних контрактів; заохочення за розроблення і впровадження нових про­позицій і рекомендацій, спрямованих на під­вищення ефективності роботи підприємст­ва; виплата бонусів за різними напрямами діяльності робітників.

Здійснення на практиці запропонованих заходів сприятиме вдосконаленню оплати праці, підвищенню її ролі та значення в системі ефективної мотивації праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: