перейти на сайт>>

Функції синонімів у творах письменників

ID роботи: 2228
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Лексико-семантична характеристика синонімів у творах українських письменників
1.1. З історії питання лексичної синонімії
1.2. Функції синонімів у художній творчості
2. Синонімічне багатство мови у творах українських письменників
2.1. Використання синонімічних ресурсів національної мови
2.2. Контекстуальні синоніми у творах українських письменників
2.3. Засіб градаційного використання синонімів у художній мові
Висновок
Використана літератураВисновок:

Синоніми – це слова, що об’єднані в групи за відношенням подібності, схожості, але в той же час обов’язково мають різницю (в семантичному та стилістичному забарвленні). Саме поєднання подібного та відмінного і дають можливість художникам слова використовувати синоніми в тексті досить ефективно та з допомогою різноманітних засобів. Під час аналізу використаних у творі синонімів ми повинні чітко уявляти, що їх об’єднує і що роз’єднує. Семантичні (ідеографічні) синоніми розрізняються відтінками значення, і їх використання спрямоване в першу чергу на уточнення смислу, хоча й не без експресивності: будь-який повтор (в даному випадку називання за допомогою різних слів однієї реалії) виразний. Стилістичні синоніми мають різне функціонально-стильове забарвлення, відповідно, їх одночасне використання експресивне, без сумніву, так як наявність слова, що стоїть поряд, нейтрального чи забарвленого, підкреслює стилістичне забарвлення іншого компонента. І, природно, надзвичайно виразні семантико-стилістичні синоніми, що розрізняються двома параметрами одночасно.
Якщо письменник підкреслює семантичну спільність синонімів, то читач отримує максимально точну уяву про предмет, слова доповнюють одне одного, уточнюються та конкретизуються деталі. Якщо наша увага акцентується на тому, що розрізняє синоніми, підвищується експресивність їх використання.
Отже, синоніми — це не тільки близькі одне до одного а значенням слова, а ще й обов'язково чимось відмінні одне від іншого. Для того вони й існують, щоб у кожному Окремому випадку серед них можна було вибрати одне якесь, найточніше, що найбільше відповідає висловлюваній думці.
Чи може художник, наприклад, малюючи ліс або луки, скористатися лише одним відтінком зеленого кольору. Звичайно, що ні. Бо тоді були б у нього однаковими і трава, і сосни, і листя берези, і торішній мох, і застояна і ямці вода. От чому митцеві потрібно безліч відтінків зеленого кольору, до того ж вдало підібраних. Тільки тоді буде створена правдива картина. Так, як живописець фарбами, художник слова користується синонімічними лек семами
Використання синонімів у різних функціональних стилях неоднакове. В одних – широкий простір для синоніміки, в інших – цей простір набагато вужчий. Офіційно – діловий стиль, якому притаманне прагнення до граничної точності вислову (щоб уникнути неправильного тлумачення), використовує синоніми обмежено, бо вони майже завжди вносять у мовлення зміни відтінків значення.
В художньому стилі синоніми використовуються для врізноманітнення викладу, для уникнення монотонності, набридливих повторів. Їх функція тут, в першу чергу, естетично-зображальна. Таким чином, у художній мові найпоширеніші емоційно-експресивні синоніми. Їх вплив на суттєве сприйняття посилюється за рахунок авторських семантичних неологізмів, тропеїчних вживань, звукопису та інших літературних прийомів.
Стилістиці властиве поширене розуміння синонімії. Тут мається на увазі синоніміка не тільки лексична, а й синтаксична, морфологічна, словотвірна, фразеологічна. І якщо в синоніміці найяскравіше виявляється багатство мови, то глибоке знання синонімічних можливостей і вправність у користуванні ними є одним із найважливіших показників майстерності письменника, журналіста, взагалі людини, чия творчість якимось чином пов’язана з мовою.
Все сказане вище дозволяє зробити висновок про
те, що синонімічні ряди, отримані в результаті
актуалізації різних лексико-семантичних варіантів, – це
не сума будь-яких одиниць, а певна система,
компоненти якої не просто взаємопов’язані, але і
взаємозумовлені. Окрім того, ми розглядали
синонімічний ряд як цілісну семантичну одиницю, яку
становлять слова однієї та тієї ж лексико-граматичної
категорії.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: