перейти на сайт>>

Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва

ID роботи: 5745
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти формування фінансової  звітності суб’єктів  малого підприємництва

1.1. Нормативно-правове регулювання складання та подання звітності суб’єктів малого підприємництва

1.2. Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах

Розділ ІІ. Практичні аспекти складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва та її аналітичні можливості

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Методика та особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва

2.3. Використання даних фінансової звітності для управління

Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва

3.1. Проблеми формування фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва та напрямки їх вирішення

3.2. Реформування фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва відповідно до вимог МСФЗ

ВисновкиВисновок:

Спрощена  система оподаткування запроваджена у 1998 році Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», яка забезпечила динамічний розвиток сфери малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії суб'єктів підприємницької діяльності, і є дієвою формою державної підтримки суб'єктів малого підприємництва. Податковий кодекс України, який набрав чинності 1 січня 2011 року, не тільки не вирішує ключових проблем податкової системи України, а й загрожує зникненню малого та середнього бізнесу в Україні, про що свідчать зауваження підприємців, науковців, фахівців - експертів із питань підприємництва, податкового права, бухгалтерського обліку та аудиту.

Наказом від 24.01.2011 року № 25 Міністерства фінансів України, ке­руючись нормами Податкового кодексу України і Закону «Про бухгалтерсь­кий облік та фінансову звітність в Україні», внесено зміни до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Замість колишньої одні­єї розроблено дві нові форми фінансового звіту. Положення (стандарт) уста­новлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2­м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фі­нансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок заповнен­ня його статей. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Розглянувши  порядок заповнення звітності СМП, з врахуванням нововведень внаслідок прийняття Наказів № 1176 і 1213, а та­кож розглянувши низку законодавчих актів, що стосуються цієї тематики, можна зробити висновок про те, що спрощення ведення бухгалтерського об­ліку зводиться до того, що для достовірності відображення даних, уникнення помилок у веденні бухгалтерського обліку рекомендовано робити вибірки за рахунками Спрощеного плану рахунків. Це допоможе повніше відобразити дільність підприємства і заповнити фінансову звітність малих підприємств.

Суб’єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та які не зареєстровані платниками пода­тку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського об­ліку без застосування подвійного запису.

Отже, спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підпри­ємництва, значно менший від фінансового звіту малого підприємництва. Значно спрощена процедура його складання. Проте для правильного, точного ведення бухгалтерсь­кого обліку та для уникнення розбіжностей у регістрах бухгалтерського об­ліку та фінансовій звітності необхідно застосовувати подвійний запис.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: