перейти на сайт>>

Фінансовий менеджмент основних засобів на підприємстві

ID роботи: 7205
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти системи фінансового менеджменту основних засобів

1.1. Поняття, склад й структура основних засобів підприємства

1.2. Управління основними засобами як складова фінансового менеджменту підприємства

1.3. Механізм управління основними засобами підприємства

Розділ ІІ. Аналіз ефективності системи фінансового менеджменту основних засобів на ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.1. Основні засоби та їх місце у структурі майна  ПНВП «Спецпромавтоматика»

2.2. Аналіз наявності та структури   основних фондів підприємства

2.3. Аналіз ефективності використання  основних засобів підприємства

Розділ ІІІ. Удосконалення системи фінансового менеджменту основних засобів

3.1. Обґрунтування системи показників ефективності використання основних засобів з урахуванням ринкових умов господарювання

3.2. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на  ПНВП «Спецпромавтоматика»

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у першому розділі курсової роботи були розглянуті теоретичні аспекти системи фінансового менеджменту щодо основних засобів підприємства. Було з’ясовано, що роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки зумовлює особливі вимоги до інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система управління потребує більш оперативної та комплексної інформації щодо основних засобів. Практика підприємств свідчить, що облік основних засобів ще більше ускладнився. Існує ряд проблем, які негативно впливають на процес управління виробництвом і знижують ефективність використання основних засобів.

Забезпечення високих темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе лише за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого – дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

У другому розділі курсової роботи був проведений аналіз структури, динаміки та ефективності використання активі ПНВП «Спецпромавтоматика».  Забезпеченість необоротними активами є достатньою.

Як показав аналіз, необоротні активи займають велику питому вагу у структурі активів ПНВП «Спецпромавтоматика»: 61,21% у 2012 році та 52,77% у 2013 році. Частка основних засобів та нематеріальних активів у 2012 році  приблизно однакова (52% та 48% відповідно), у 2013 році спостерігається зростання питомої ваги НМА до 60%. Показники ефективності використання основних фондів поліпшились, що свідчить про підвищення ефективності використання ОЗ.

Коефіцієнт придатності основних засобів скоротився на 0,08%. Динаміка коефіцієнтів вибуття та  приросту основних засобів свідчать, що основні засоби вибувають швидше ніж оновлюються протягом обох періодів.

У другому розділі зроблено висновок, що підприємству вже слід задуматися над оновленням обладнання та покращання виробничих технологій для підтримка та покращання конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому.

У третьому розділі був проведений порівняльний аналіз ефективності  різних способів  придбання нового обладнання ПНВП «Спецпромавтоматика». Для цього  був виконаний  розрахунок лізингових платежів; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ПНВП «Спецпромавтоматика». На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ПНВП «Спецпромавтоматика».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: