перейти на сайт>>

Характеристика організації взаємодії як функції менеджментуна готельному підприємстві

ID роботи: 8402
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Організування як функція менеджменту: загальна характеристика

1.2. Особливості організаційного процесу на сучасних підприємствах готельної сфери

1.3. Типи структур управління

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «КИЇВ»

2.1. Аналіз організаційної структури готелю

2.2. Дослідження особливостей взаємодії працівників готелю у процесі надання послуг

2.3. Характеристика посадових обов’язків працівників готелю

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВ»

3.1. Вдосконалення організаційної структури управління готелем

3.2. Рекомендації щодо управління основними бізнес-процесами готелю

3.3. Оптимізація системи управління готельним підприємством

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Отже, функція організації має досить вагоме значення при управлінні підприємствами готельного бізнесу. Правильно сформувавши організаційну структуру готелю, дотримуючись послідовності в здійсненні процесу організації його діяльності, раціонально розподіливши працю, оптимально підібравши і розподіливши внутрішні елементи у часі, здійснивши спеціалізацію та групування праці, вертикально розподіливши управлінську працю, делегувавши частину обов’язків та повноважень менеджерів вищого рівня управління, підприємства зможуть ефективно функціонувати та активно розвиватися в умовах розвитку ринкової економіки. Саме організаційна функція менеджменту забезпечує впорядкування технічних, економічних, соціально-психологічних і правових аспектів функціонування готелю.

Система управління готельними підприємствами по рівню сервісу повинна бути гнучкою, враховувати наявний світовий і вітчизняний  досвід, базуватися на використанні сучасної моделі управління, ґрунтуватися на перспективах будівництва нових і реконструкції готелів, що діють, а також результатах досліджень в області менеджменту готельного сервісу.

Однієї оптимальної для всіх ситуацій організаційної структури готелю не існує, відносна ефективність того або іншого типу організаційної структури визначається різними зовнішніми і внутрішніми чинниками.

Головний потенціал розвитку сучасних готельних підприємств міститься в рівні менеджменту. Ні розробка і реалізація ефективної стратегії, ні успішні організаційні зміни в готелі неможливі, якщо у неї немає дієвого механізму управління організаційними знаннями, а високі показники ефективності управління недосяжні без централізації управління, формування цілісної адміністративної системи, що відповідає найвищим вимогам сучасного менеджменту.

Діяльність, пов’язана з вдосконаленням організаційної структури в готельному бізнесі, не є одноразовою, разовою. Отримана у результаті розробки організаційна структура - це не застигла форма. Оскільки організаційні структури ґрунтуються на планах, то істотні зміни в планах можуть зажадати відповідних змін в структурі. У готелях, що діють, до процесу зміни структури слід відноситися як до реорганізації, оскільки цей процес, як і всі функції організації, нескінченний. Вимоги зовнішнього середовища, у свою чергу, визначаються в ході планування і контролю. При вдосконаленні систем управління і їх організаційних структур мова йде не тільки про вдосконалення власне організаційної структури, але і про те, яку користь створення (або усунення) тих або інших функцій і підрозділів апарату управління принесе для досягнення кінцевої мети діяльності готелю. У зв’язку з цим діяльність по вдосконаленню організаційної структури повинна увійти до практики управління сучасними готельними підприємствами.

У роботі пропонуються алгоритм послідовного вирішення завдань системи управління, а також проведена розробка проекту вдосконалення організаційної структури управління готелем «Київ» і її схема.

Дослідження виявило ряд причин, які свідчать про необхідність пошуку і впровадження нових інструментів і методів організації управлінських дій на потокові процеси в готельному бізнесі.

Новий підхід у сфері гостинності, заснований на організації цілеспрямованих управлінських дій на потокові процеси, вимагає систематизації і побудови методології опису руху, перш за все, інформаційних і фінансових потоків з урахуванням специфіки готельної індустрії при використанні новітніх інструментів і механізмів управління.

Таким чином, для організації управлінських дій на потоки готельних послуг необхідно проводити комплексний аналіз особливостей відповідних їм інформаційних і фінансових потоків, як окремо, так і у взаємозв’язку один з одним з урахуванням специфіки готельного підприємства, а також здійснювати їх ранжирування відповідно до вказаних методів. Як показала практика, ефективність організації    дій, що управляють, на    потокові процеси    в готельному бізнесі з урахуванням сформульованих завдань і представлених методів вельми істотна.

Комплексний підхід до управління готелем в цілому зводиться до побудови і використання представленої системи управління готельними підприємствами. Впровадження даної системи на готельних підприємствах дозволяє максимально задіювати простоюючі виробничі потужності, підвищити рівень продуктивності персоналу, понизити собівартість обслуговування при одночасному вдосконаленні системи якості, максимізувати загальний дохід готелю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: