перейти на сайт>>

Ціноутворення в туризмі

ID роботи: 5844
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

1. Ціноутворення у сфері туризму: теоретико-методологічні засади 

1.1. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці

1.2. Характеристика процесу ціноутворення в маркетингу туристичних  послуг

2. Дослідження цінової політики ПП «ВАЛКАР»

2.1. Загальна характеристика підприємства та асортименту продукції

2.2. Формування цінової політики ПП «Валкар»

3. Шляхи вдосконалення цінової політики туристчиного підприємства

3.1. Вибір та обґрунтування методів ціноутворення на ПП «Валкар»

3.2.  Розробка ефективної стратегії ціноутворення ПП «Валкар»

Висновки і пропозиції

Література

ДодаткиВисновок:

Отже, ціна продукції (товарів, робіт, послуг) має забезпечувати отримання прибутку, достатнього для нормального функціонування та розвитку підприємства, а також повинна стимулювати споживачів до отримання прибутку.

В умовах тривалих кризових явищ в економіці України великого значення набувають економічні методи цінового регулювання ринкових відносин шляхом формування резервів стратегічних ресурсів у періоди небажаного зростання цін чи їх зниження та загрози скорочення виробництва, і навпаки – шляхом проведення товарних інтервенцій на відповідних ринках у період невиправданого підвищення цін із метою захисту споживача.

Не можна погодитись із думкою економістів, які заперечують збереження прямого державного встановлення та регулювання цін. За такої позиції присутнє пряме використання цінової політики у розвинутій ринковій економіці, коли ціни встановлюють державою тільки для природних монополій та здійснюють перехід від регульованого режиму ціноутворення до спостережного. Ці заходи нині є своєчасними для сучасного рівня розвитку вітчизняного народного господарства та впливу на нього будь-яких за характером діяльності монопольних утворень.

 Ефективне ціноутворення в ринковій економіці є способом забезпечення функціонування підприємств, підвищення рівня соціально-економічного життя населення. Ринок кардинально змінив сутність ціни, яка перейшла в якісно нову стадію свого формування. Ціна стала величиною, яка залежить від багатьох чинників та, водночас, вона є основним важелем благоустрою.

Необхідність втручання держави в економічні проблеми є очевидною. Тому підприємства, які належать до природних монополій, повинні перебувати тільки у державній власності або під жорстким державним наглядом. Це дасть змогу здійснювати ефективний контроль за цінами з метою забезпечення раціонального економічного життя країни.

Таким чином, проаналізувавши цінову політику туристичного підприємства ПП «Валкар», можна зробити висновок, що дане підприємство веде ефективну цінову політику.

Туристичне підприємство не просто призначає ту чи іншу ціну, воно створює цілу систему ціноутворення, що охоплює різні товари та послуги в рамках товарного асортименту і враховує відмінності у витратах з організації збуту в різних географічних регіонах, відмінності в рівнях попиту, розподіл покупок за часом і інші фактори. Крім того, туристичне підприємство діє в умовах постійно мінливого конкурентного оточення і іноді саме виступає ініціатором зміни цін, а іноді відповідає на цінові ініціативи конкурентів. Підприємство встановлює вихідну ціну, а потім коригує її з урахуванням різних факторів, що діють в навколишньому середовищі.

Ціна – основний інструмент цінової політики ПП «Валкар». І тому стратегія ціноутворення повинна бути ув'язана з загальними цілями підприємства відповідно до системи маркетингу і відображати їх.

         Виходячи зі всього вищепереліченого, можна зробити висновок, що за рахунок грамотної і достатньо гнучкої цінової політики на всіх напрямах, які пропонує підприємство ПП «Валкар», може очікуватися істотна притока клієнтів. Також вигідні пропозиції і для агентів, готових співробітничати з ПП «Валкар». Весь час, удосконалюючи цінову політику і розробляючи нові вигідні пропозиції можна добитися значної притоки клієнтів і партнерів, що у результаті приведе до збільшення максимального прибутку. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: