перейти на сайт>>

Шляхи вдосконалення туристичного продукту туристичного підприємства «Шалені мандри»

ID роботи: 6596
Тип роботи:
Об'єм: 132 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

 

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.   «Туристична діяльність», «туристичний продукт», «регіональний туристичний продукт»: характеристика і взаємозв’язок теоретичних понять

1.2. Структура та елементи  туристичного продукту

1.3. Особливості просування туристичного продукту

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШАЛЕНІ МАНДРИ»

2.1. Організаційна характеристика туристичного підприємства «Шалені мандри»

2.2. Основні показники техніко-економічної діяльності підприємства «Шалені мандри»та їх аналіз

2.3. Характеристика маркетингової діяльності туристичного підприємства «Шалені мандри»

2.4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях на підприємстві «Шалені мандри»

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ПІДПРИЄМСТВА «ШАЛЕНІ МАНДРИ» ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

3.1. Характеристика регіонального туристичного продукту туристичного  підприємства «Шалені мандри» та його складових

3.2. Рекомендації щодо удосконалення регіонального туристичного продукту підприємства «Шалені мандри»

Висновки до третього розділу

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

У ході написання дипломної роботи були вирішені усі поставлені на початку роботи завдання дослідження.

Відповідно до першого завдання було охарактеризовано тур як основний продукт туристської діяльності. Визначено, що тур – це комплекс послуг з розміщення, перевезення, харчування туристів, екскурсійні послуги, а також послуги гідів-перекладачів, подорожі, що надаються залежно від цілей.

В основі призначення будь-якого туристичного продукту лежить задоволення потреб його споживачів. Звідси серцевина продукту мусить бути представлена ідеєю вироб­ника або задумом споживача задовольнити свої туристичні потреби, які сформувалися з його конкре­тних очікувань, традицій, впливу моди, реклами, порад знайомих та інших факторів.

Створення привабливого туристського продукту є першим і найважливішим завданням туристичного підприємства. Ця сфера діяльності туристських підприємств безпосередньо пов’язана з виробничими процесами. Товарна політика підприємства вимагає ухвалення узгоджених рішень між виробництвом і реалізацією (комерцією), а також рішень, що стосуються асортименту турів, програм обслуговування і кількості туристського продукту.

У ході виконання другого завдання було досліджено структуру та елементи  туристичного продукту. Результат діяльності туристських підприємств у вигляді послуг або їх комплексу, призначеною для продажу на ринку, зазвичай називають туристським продуктом. Останній залежно від специфіки діяльності туристського підприємства може виступати у вигляді різних послуг, а також бути представленим в певній формі залежно від задоволення тих або інших потреб клієнта і його переваг. Це можуть бути окремі послуги туристського характеру (наприклад, мешкання  в готелі) або їх комплекс, що надається споживачеві у вигляді туристичної подорожі з певною метою і по заздалегідь запланованому маршруту. Такий комплекс послуг сприймається споживачем як один продукт і отримується в сукупності всіх його компонентів. Запропоновано класифікацію туристичних маршрутів, що на сьогодні існують у вітчизняному та міжнародному туристичному обігу; розроблено п’ятирівневу модель якості туристичних послуг, за якою з’ясовуються й виправляються недоліки на кожному з рівнів надання туристичних послуг; запропоновано модель ухвалення маркетингових рішень у процесі розроблення того чи іншого туристичного продукту.

Виконання третього завдання дало можливість розглянути теоретичні аспекти удосконалення та просування туристичного продукту.

У даний час практично всі підприємства усвідомили, що умовою довготермінового і успішного функціонування є не орієнтація на негайний прибуток і успіх, а побудова ефективної стратегії існування на довготермінову перспективу. Маркетинг туристичної діяльності, з одного боку, має властивості маркетингу послуг, з іншого – специфічні особливості: значну залежність реалізації туристичного продукту від місця та часу одержання; еластичний попит, що залежить від політичних та соціальних умов; суб’єктивну оцінку якості послуг. Разом із головними основу конкурентоспроможності в туризмі складають дрібні деталі – відмінності в обслуговуванні, сезонність, особиста думка споживачів та ін.

Відповідно до четвертого завдання було встановлено, що «Шалені мандри» є одним з лідерів на ринку туристичних послуг міста Луганська. Це приватне підприємство працює на ринку України з 2002 року, та знаходиться за адресою: м. Луганськ,  вул. Радянська 193. За організаційно-правовою формою «Шалені мандри» є товариством з обмеженою відповідальністю. Основною метою функціонування туристичного підприємства «Шалені мандри» є максималізація прибутку. Місією підприємства було визначено «надання високоякісних послуг у сфері туризму громадянам України та іноземним громадянам з метою повного задоволення їх потреби у відпочинку».

Основними напрямками діяльності підприємство «Шалені мандри» є: відправка туристів за кордон та по Україні, продаж квитків різного транспортного спрямування, організація індивідуальних та групових регіональних турів. Фірма пропонує своїм клієнтам наступні закордонні напрямки: Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, країни Європи, зокрема Кіпр, Канари, Таїланд та екзотичні країни. В межах України туристичне підприємство здійснює відправку туристів у Карпати та Крим. У Луганській області фірма пропонує: екскурсії м. Луганськ, оздоровчі тури, екологічні тури та тури вихідного дня.

Відповідно до п’ятого  завдання, були проаналізовані основні техніко-економічні показники діяльності туристичного підприємства  «Шалені мандри». Туристичне підприємство «Шалені мандри» успішно працює на туристичному ринку України з 2002 року. Підприємство є досить стабільним, що підтверджує склад підприємства та сформована клієнтська база. Туристичне підприємство дотримується поставленої мети та місії, що відображається у основних показниках техніко-економічної діяльності підприємства. Було встановлено, що підприємство використовує у своїй роботі інтенсивний підхід, тобто завдяки встановлення програми «Само-тур» для бронювання, оплати та оформлення продажу турів витрати часу на обслуговування клієнта зменшилися; завдяки поліпшенню структури сайтів туристичних операторів − інформація та процедура бронювання кожного окремого туру стала більш доступною для розуміння споживача; зростає професіоналізм менеджерів підприємства за рахунок відвідувань професійних виставок, ярмарок, семінарів та інфо-турів.

Не зважаючи на використання інноваційних підходів до обслуговування клієнтів, емпіричні дослідження показників внутрішнього середовища підприємства вказують на загальне зменшення прибутку підприємства, використання інвестицій в основний капітал та незначне збільшення клієнтської бази туристичного підприємства  «Шалені мандри». Також негативно впливають на фінансову стабільність підприємства коливання туристичного ринку, що вимагає від керівництва постійного пристосування до зовнішніх економічних та конкурентних умов. Тим не менш, кількість клієнтів підприємства за 3 останні роки залишалася майже на одному рівні, що вказує на стабільно-високий рівень обслуговування клієнтів. Чисельність та склад персоналу за період 2010-2012 р. не змінювався та на даний момент становить 3 працівника.

Відповідно до шостого завдання, була розглянута маркетингова діяльність туристичного підприємства  «Шалені мандри». Для визначення свого положення на туристичному ринку та успішної реалізації туристичного продукту  «Шалені мандри» було проведено аналіз макро- та мікросередовища. Можливості туристичного підприємства «Шалені мандри»: нові потреби споживачів, мода, тенденції попиту; прийнятне законодавство; зростання рівня життя населення; розширення діапазону можливих туристичних продуктів; ослаблення нестабільності бізнесу.

Протилежні показники – загрози представлені так: існування значної кількості та поява нових конкурентів з наданням таких же послуг, жорстокість конкуренції; зміна цінової політики туроператора; посилення податкової політики; зміна законодавства; зниження рівня життя населення; надзвичайні пригоди на транспорті та місцях відпочинку; збільшення продажів замінних товарів, зміна смаків і потреб покупців; несприятливе зрушення в курсах валют.

Сильними сторонами туристичного підприємства «Шалені мандри» є адекватні фінансові джерела; чітко проявлятиметься компетенція; добре розуміння потреб споживачів; активна рекламна політика компанії; зручне місце розташування офісу(головна вулиця міста); поєднання обов’язків директора і бухгалтера; помірні ціни; формування нових видів продукції; додаткові послуги клієнтам; співпраця з іншими компаніями; збільшення реклами.

Слабкі місця (сторони) компанії є: втрата деяких аспектів компетентності, застарілі технологія і обладнання; слабка мережа розподілу; слабка політка просування; відсутність відомого імені  ринку; відсутність клієнтури; невеликий персонал; відсутність веб-сайту агентства.

 Також керівництво туристичного підприємства «Шалені мандри» ретельно відстежує всі зміни на туристичному ринку, вивчає діяльність фірм-конкурентів, розробляє нові туристичні маршрути для молодіжного, сімейного, ділового, пізнавального, лікувального туризму; проводить численні опитування на туристичних сайтах та форумах в Інтернеті і серед населення. Найсильнішою стороною фірми є робота досвідчених менеджерів, здатних задовольнити усі побажання клієнта. Основними видами маркетингових комунікацій, якими користується підприємство «Шалені мандри» є: надання клієнтам каталогів подорожей, рекламних брошур та буклетів, розсилка постійним клієнтам листів-продажів, реклама у засобах масової інформації та вулична реклама, проведення піар-компаній тощо.

Відповідно до сьомого завдання були розглянуті заходи щодо охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві «Шалені мандри». Було встановлено, що у туристичному підприємстві «Шалені мандри» дотримуються всіх правил, установлених державою в плані охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників підприємства. Це підтверджує наявність усіх необхідних документів та відсутність штрафів за порушення правил охорони праці на підприємстві за останні 5 років. Основним документом досліджуваного підприємства у рішенні соціальних питань у тому числі з питань охорони праці є колективний договір (угода). З кожним робітником туристичного підприємства «Шалені мандри» укладається строковий трудовий договір.

            Відповідно до восьмого завдання було охарактеризовано регіональний туристичний продукт «Шалені мандри» та його складові. Було встановлено, що до складу туристичних послуг туристичне підприємство «Шалені мандри» входять: бронювання, оформлення документів, усі види перевезень, розміщення, харчування, екскурсії та анімаційні послуги, медичний супровід і страхування, послуги гідів-перекладачів та інше. Послуги бронювання реалізуються через систему «Само-тур» чи офіційні сайти послуг з організації транспортних перевезень: сайт Укрзалізниці, сайт МАУ чи сайти бронювання автобусних квитків. Процедура оформлення документів та візова підтримка здійснюється згідно встановлених правил посольств та консульств іноземних країн. Послуги з розміщення, харчування, екскурсій та анімація реалізуються через туристичне агентство, як складові регіонального чи національного туристичного продукту. Виробниками таких послуг є бізнес-партнери туристичного підприємства  «Шалені мандри», які мають дозвіл на їх виробництво та реалізацію. Екскурсії, анімаційні послуги та послуги гідів-перекладачів у складі туристичного обслуговування  «Шалені мандри» надаються самим підприємством. Медичний супровід та страхування оформлюється бізнес-партнером підприємства страховим агентом «Оранта». Туристичне підприємство «Шалені мандри» робить наголос на індивідуальному підході до кожного клієнта та можливості обрати найкращий варіант ціни та якості. З 2011 року фірма також займається розробкою та реалізацією індивідуальних турів у межах Луганської області. Основними партнерами з надання послуг харчування туристичного агентства у Луганську є ресторани та кав’ярні: «Корона», «Паде Прованс», «Coffe life» та «Lavazza». Підприємствами розміщення, з якими підписано партнерські договори у Луганську: готель «Дружба», «Луганськ» та «Гостинний Двір». Також у межах цього пункту плану було представлено розроблений нами для  туристичного підприємства  «Шалені мандри» регіональний тур продукт − тур вихідного дня «Кінний туристичний маршрут по Біловодському району».

 Туристична діяльність «Шалені мандри» у напряму розробки регіональних маршрутів є ефективною, але не досконалою. Зі зміною кон’юнктури ринку підприємства має проводити постійний моніторинг ринку туристичних послуг країни та регіону, орієнтуватися не тільки на споживача-громадянина України. За останні 2 роки кількість споживачів регіональних турів туристичного підприємства «Шалені мандри» збільшилася на 23%, що вказує на актуалізацію інтересу до туристичних місць Луганщини. Треба відзначити збільшення кількості індивідуальних замовлень екскурсійних та розважальних програм у межах міста Луганськ для груп з 2-3 чоловік.

          Відповідно до дев'ятого завдання, було прописано рекомендації щодо вдосконалення туристичного продукту підприємства «Шалені мандри». Рекомендації щодо удосконалення туристичного продукту підприємства  «Шалені мандри» полягають у наступному: встановити партнерські відносини між туристичним підприємством  «Шалені мандри» та рецептивними туристичними операторами інших країн; орієнтуватися на споживачів туристичного продукту з інших країн; створити сайт підприємства на 3 мовах (російська, українська та англійська); брати участь у проведенні міських свят та конкурсів, долучати  студентську молодь до організації благодійних екскурсійних турів; розробляти спеціалізовані тури для людей з обмеженими фізичними можливостями. Перелік рекомендацій щодо підвищення рівня ефективності роботи підприємства виглядає таким чином: удосконалити процес роботи з підприємствами-партнерами; розширити штат працівників за рахунок молодих спеціалістів; забезпечити більш швидке розміщення туристів у готелях, мотелях, кемпінгах тощо; розширити спектр додаткових туристичних послуг, пов’язаних із перебуванням туриста на маршруті; створити умови для розваг та атракцій з урахуванням особливостей контингенту туристів. Поради щодо організації обслуговування клієнтів фірми: проходження курсів психології для всіх співробітників з метою виховання етики спілкування; прорахування можливих форс-мажорних ситуацій та їх вирішення, особливо з приводу технічного та транспортного оснащення; розробка анімаційних програм під час автобусних переїздів, у випадках, коли екскурсії мають право проводити лише гіди з відповідною ліцензією; контроль за станом здоров’я туристів тощо, що може завадити повноцінній роботі обслуговуючого персоналу; ознайомлення туристів з певними ситуаціями, передбаченими контрактом, що можуть виникнути в процесі надання послуги.

Використовувати існуючу кінну культуру і історію краю як основу для розробки продукту.

Розвинути катання на конях як форму відпочинку.

Запропонувати нові кінні продукти: маршрути, тури, школи верхової їзди, кумис.

Розвивати археологічний туризм.

Створити в регіоні одне або декілька місць для розташування наметів (кемпінг).

Розробити тур вихідного дня і створити відповідний ринок для міського населення в регіоні.

Привернути «нових багатих» у верхній сегмент ринку кінного туризму.

Мотивувати відвідувачів одноденних турів приїхати знову і залишитися на більш тривалий час.

Розробити сумісні програми по просуванню і створенню іміджу (включаючи карту екотурізму, інтернет-сторіночку).

Використовувати ЗМІ для реклами і інформування населення.

Для того, щоб розвивати в регіоні сільський зелений туризм можна запропонувати наступні заходи:

Підвищувати інформованість місцевого населення щодо зеленого туризму;

Проводити семінари із зеленого туризму;

Проводити сесії по навчанню і інформуванню щодо розвитку зеленого туризму;

Проводити семінари для потенційно зацікавлених підприємців і інших зацікавлених осіб (органи влади, представники заповідника). Мінімум 20 чоловік повинне брати участь в кожному з семінарів, у разі недостатньої кількості зацікавлених, потрібно об'єднати декілька семінарів в один.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: