перейти на сайт>>

Євроатлантична інтеграція України: сучасний стан та перспективи

ID роботи: 2720
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1.1. Історичні, ідеологічні та геополітичні передумови євроатлантичного покликання України
1.2. Національні інтереси та стратегічні пріоритетети політики національної безпеки у процесі євроінтеграції України
1.3. Характеристика взаємовідносин Україна - НАТО
2. Євроатлантична інтеграція - один з пріоритетів політики України
2. Політичні та правові засади євроатлантичної інтеграції України
2.2. Євроатлантична інтеграція України: загрози та перспективи національної безпеки
3. Європейська та євроатлантична інтеграція України в оборонно-промисловій сфері
Висновок
Використана літератураВисновок:

Євроатлантичне покликання для України було і залишаєтьсяи стратегічним напрямом і магістральним шляхом вирішення внутрішніх і зовнішньополітичних, економічних і соціокультурних проблем суспільного розвитку, ствердження її в світі як незалежної, потужної, авторитетної і конкурентоспроможної держави. По суті – це єдино можливий засі ефективної модернізації українського суспільства і країни. Цей вибір обумовлений історичними, геополітичними, географічними, соціокультурними і ментальними характеристиками, продиктований потребами розгортання загальної динаміки посттоталітарного і постіндустріального розвитку, глобалізації та євроінтеграційних процесів, з якими людство вступило у ХХІ століття.

Співпраця України з державами європейської та євроатлантичної спільноти дозволяв здійснити “м’яке входження” України у інтеграційні процеси. Вона надавала можливість напрацювати нові модел господарювання, освоїти прийняті в Європі форми міждержавних взаємин, культурного обміну, туризму, здійснити низку перетворень в середині держави згідно з нормами, за якими здійснювалися аналогічні процеси в Європі і в світі. Засвоєння принципів та норм європейського життя підвищувало авторитет держави, давало їй можливість стати невід’ємною частиною великого економічного, політичного, безпекового, культурного та інформаційного простору, використовувати переваги міжнародної кооперації та співпраці.

З моменту здобуття незалежності України стратегічний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію і прагнення стати у майбутньому повноправним членом Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору був і мав залишається головним зовнішньополітичним пріоритетом України. Європейська та євроатлантична інтеграція і внутрішня модернізація для України стали синонімами, тому цьому завданню свідомо підпорядковувався весь внутрішній розвиток країни.

Офіційний Київ розглядав європейську та євроатлантичну інтеграцію як можливість створення вільної ринкової економіки, розбудови демократичної, правової, соціальної, розвинутої держави, побудованої на засадах загальних європейських та євроатлантичних цінностей.

Європейська та євроатлантична інтеграція для України мала бути не самоціллю, а засобом побудови демократичного та правового суспільства.

Окреслене співробітництво формувало новий стиль життя людини- працівника і громадянина – європейський. В її межах долається “соціалістична розбещеність” організатора виробництва і його безпосереднього виконавця; дотримання технологічної дисципліни стає правилом повсякденної виробничої діяльності; в свідомості і поведінці людей утверджуються норми екологічно безпечного способу життя, незаперечного дотримання прав і свобод людини і громадянина, національних меншин і людей з особливими потребами; толерантність утверджується як норма міжлюдського та міждержавного спілкування; формується нове покоління людей, адаптованих до європейської спільноти, до європейського стилю життя загалом.

До переваг, які отримує Україна в результаті співробітництва з країнами НАТО можна віднести: залучення фінансових ресурсів, розширення ринку збуту українських товарів; техніко-технологічне оновлення виробництва; більш інтенсивне використання потенціалу України як транзитної держави; освоєння європейського досвіду формування перехідних механізмів до ринкової економіки; раціональний розподіл ресурсів; прозорі механізми господарювання; стабілізація і поступове підвищення добробуту населення; демократичні перетворення.

Вагоме значення співробітництва України з євроатлантичною спільною націй не повинне було створювати ілюзії ролі цього співробітництва як єдиного засобу входження України в євроінтеграційні процеси. Базовими пріоритетами при цьому були: зміцнення дієздатності держави, рішуче обмеження тіньової діяльності та олігархізації, зміцнення позицій національного капіталу, інституційне забезпечення реформ, розвиток конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників, макроекономічна стабілізація, ефективна регіональна політика. Ключовими і першочерговими внутрішніми проблемами залишалися подолання бідності, утвердження доступної кожному медичної допомоги; здійснення пенсійної реформи; створення належних можливостей для отримання кожним громадянином якісної освіти.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: