перейти на сайт>>

Історична тематика драматургії Лесі Українки

ID роботи: 2107
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Історична свідомість лесі українки. Погляди на історію україни
1.1. Хараткеристика творчості Лемі Українки. Еволюція історичної свідомості письменниці
1.2. Дослідження історико-українознавчих поглядів Лесі Українки
2. Історична та історіософська проблематика драматургії лесі українки
2.1 Історія та історичний процес в інтерпретації Лесі Українки. Погляди Лесі Українки на історію України
2.2. Особливості художньо-літературного відображення історичного розвитку в творчості Лесі Українки
Висновок
Використана літератураВисновок:

Вивчення та аналіз наукової та науково-публіцистичної літератури з теми дослідження показує, що історичні погляди Лесі Українки не дістали систематизованого і всебічного висвітлення.
На формування історичних поглядів Лесі Українки, її творчість мали помітний вплив особливості епохи та суспільного розвитку України кінця ХІХ- початку ХХ ст. Сімейне виховання, самоосвіта та оточення сприяли становленню Лесі Українки як непересічної особистості та громадянина з визначеними життєвими позиціями і розумінням тенденцій історичного розвитку людського суспільства. На історіософію світогляду Лесі Українки домінуючий вплив мали засади модернізму – інтелектуалізм, європеїзм, демократизм, романтично-позитивістські ідеї М.Костомарова, П.Куліша, Т.Шевченка, політичні ідеї М.Драгоманова. Історична самосвідомість Лесі Українки грунтується переважно на філософсько-художньому осмисленні світової та української історії і відображенні його у творчій спадщині письменниці [5, с.151].
Звернення Лесі Українки до загальноісторичних та філософських проблем зумовлене її світоглядними цінностями та полягає у піднятті проблем всесвітньої історії на прикладах життя стародавніх народів, існування в суспільстві моралі та її трансформації в історичному вимірі, вирішенні у поетичній формі дискусійних підходів до загальносвітових філософських та історіософських проблем. Аналіз поезії, драматургії та публіцистики Лесі Українки дозволив дійти висновку про те, що головним суб’єктом історичного процесу вона вважала народ, представлений окремими особами. Використання історії як тла для розкриття власних ідей, осмислення цілісності світового історичного процесу, філософське трактування християнського світогляду призвели до еволюції Лесі Українки від поета до історика, дозволили сформувати власну історіософію.
Українська історія в творчості Лесі Українки проходить крізь призму загальносвітових філософських проблем і глибоко синтезована з тогочасною українською ситуацією. Шляхом особистої ідеологічної еволюції вона підійшла до вирішення основних проблем тогочасного українського суспільства – визволення з національного і соціального гніту. На грунті історіософського аналізу письменниця сприйняла українську історію як частину загальносвітового історичного процесу, визначила її як історію народу і нації, а в національному русі бачила рушійну силу історичного прогресу. Використання історичної тематики як літературного засобу стало наслідком особливої концепції світової історії, заснованої на цілісності історичного процесу, спадкоємності людських цивілізацій, поєднанні України і світу.
Леся Українка, досліджуючи стародавню та новітню історію різних народів на засадах історизму і об’єктивності, зуміла виразити художніми засобами власний погляд на історичний процес взагалі та на місце в ньому України. Вона започаткувала нове бачення всесвітнього історичного процесу та української історії з точки зору модерну, ввела історіософські засади в літературу нової доби. Своїми історичними та філософськими поглядами Леся Українка віддзеркалювала або й випереджувала тогочасні історико-філософські течії, а саме позитивізм (з наближенням до неопозитивізму), екзистенціалізм, підтримувала ідеї теософії, була близька до ліберального-демократичного напряму визвольного руху в Україні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: