Розділ робіт: Економіка

Завдання з економіки_1253

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 10 грн.


Змiст:

Ситуація 5

В економічній теорії відомий так званий парадокс А. Сміта. Його сутність: вода є кориснішою для людини, ніж алмази. Чому ціна алмаза набагато вища за ціну води? Яку б Ви дали відповідь на запитання А. Сміта? Відповідаючи на запитання, скористайтесь першим законом Госсена (закон спадної граничної корисності). Проте не виключено, що Ви можете дотримуватися точки зору класичної політичної економії. Відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 7

 Альтернативність вибору стосовно працевлаштування

Випускник вищого навчального закладу опинився перед вибором: влаштуватися на роботу чи відкрити власне підприємство зі створення та підтримки WЕВ-сайтів.

На організацію власної справи йому необхідно інвестувати 15 тис. грн. На ці гроші передбачається: зареєструвати підприємство — 2 тис. грн,

придбати сучасний комп’ютер із новітнім монітором — 10 тис. грн, провести маркетингову кампанію — 3 тис. грн.

Моральне зношення комп’ютерної техніки відбувається через що п’ять років. Кожного місяця на рекламні заходи випускник планує витрачати 1 тис. грн, також доведеться сплачувати єдиний податок у розмірі 200 грн. Від діяльності компанії майбутній підприємець розраховує отримувати 3500 грн/міс.

Друга альтернатива передбачає влаштування в компанію на посаду WЕВ-майстра, із місячним окладом 2 тис. грн, та можливим збільшенням у майбутньому до 3 тис. грн.

Яку, на Вашу думку, альтернативу обере випускник? Який вибір зробили б особисто Ви? Які економічні й неекономічні чинники можуть вплинути на Ваш вибір?

Задача 8

Фірма має постійний капітал у розмірі 100 одиниць. Залежність обсягу випуску продукції від залучення кількості нормо-годин праці подана у таблиці: 

Кількість праці, нормо- год

Сукупний продукт, од.

Середній продукт од./грн.

Граничний продукт, од./грн.

0

0

--

--

10

750

 

 

20

 

100

 

30

 

 

100

40

3800

 

 

50

 

 

50

60

 

75

 

70

4500

 

 

 1.  Обчисліть  параметри виробничої функції, результати занесіть до  таблиці.

2.  Побудуйте графіки  сукупного, середнього та граничного продукту, виділіть критичні точки. Визначте раціональну поведінку підприємця на кожної стадії виробництва при введенні додаткових одиниць змінного фактора.

3. Обґрунтуйте вибір  найбільш раціонального з точки зору використання змінного ресурсу обсягу  продукції?

 

Задача 9

Постійні витрати виробництва продукції становлять 50 грн. Залежність змінних витрат від обсягів виробництва наведені в таблиці:

Обсяг виробництва, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні витрати, грн.

0

10

15

25

40

60

85

125

160

200

245

На підставі наведених даних:

1.   Визначити, в якому періоді (короткостроковому чи довгостроковому) функціонує фірма, витрати якої наведені в таблиці. Свою відповідь обґрунтувати.

2.   Визначити ТС, АТС, AVC, AFC, MC.

3.   Побудувати графіки загальних, середніх і граничних витрат.

4.   Чим пояснюється увігнутий вигляд кривих середніх та граничних витрат?

 

Задача 10

У таблиці наведено змінні витрати фірми, яка функціонує в умовах досконалої конкуренції. Постійні витрати складають 30 гр. од. 

Q, одиниць

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VC, грн.

0

27

50

72

90

112

135

164

195

234

289

 1. Розрахуйте загальні, середні і граничні витрати фірми (TC, AVC, ATC, MC) та побудуйте їх графіки.

2. Якою буде поведінка підприємця, за умови, що ціна продукту буде дорівнювати   Р1 = 20 гр.од., Р2 = 29 гр.од., Р3 = 39 гр.од. ?

3. Визначте величину прибутку (збитків) в кожному випадку.

Задача 11

В таблиці наведені дані про обсяг попиту на продукцію фірми-монополіста:

Ціна, грн.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Обсяг попиту, од.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1. Знайти сукупний та граничний дохід монополіста.

2. Побудувати лінію граничного доходу та криву попиту на продукцію фірми.

3. За умови, що АТС = МС = 4 грн., визначити обсяг продукції та ціну, які забезпечать максимальний прибуток монополісту.

4. Визначити величину прибутку монополії та показати його графічно.

 

Завдання 12

На галузевому ринку автомобілів одного класу присутні дилери чотирьох великих виробників, загальний обсяг продажу яких становив 6000 тис. грн. Перше підприємство реалізувало продукції на 3000 тис. грн, а інші по 1000 тис. грн. Потрібно розрахувати частку продажу кожного підприємства на ринку, а також показник Херфіндаля-Хіршмана. Проаналізувати отримані результати.

 

Завдання 13

Підприємство «Аура» є регіональним монополістом у галузі виробництва конденсаторів. Припустімо, що за деякий час у даному регіоні розпочинають бізнес підприємства аналогічного профілю, котрі пропонують конденсатори зарубіжних торгових марок, які є близькими замінниками продукції «Аури». Схематично покажіть на графіку, як зміниться крива попиту та монопольна влада підприємства «Аура».

Завдання з теми 7. «Мікроекономічна модель підприємства»

Сільськогосподарське підприємство має намір виростити 1000 т буряків за сезон. Для реалізації цієї мети йому запропоновано кілька проектів виробництва.

Проекти

Кількість землі, га

Кількість робітників

Кількість техніки, од.

Кількість добрив, тонн

А

30

5

3

15

Б

35

6

3

20

В

25

7

2

25

Г

40

9

4

25

1. Визначте технологічно ефективні способи виробництва.

2. Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо вартість ресурсів на день становить: одиниці праці – 50 грн, одиниці техніки – 250 грн, одиниці добрив – 21 грн, одиниці землі – 120 грн.

 

Завдання з теми 111 «Монопольний ринок»

 

Менеджерам нового супермаркету «Гаманець» доводиться розв’язувати важку проблему: яку із цінових стратегій обрати з урахування стратегії поведінки вже наявного супермаркету-конкурента «Велика ложка». Розглядаються три варіанти цінових стратегій: «низька», «середня» і «висока». Прогнозні обсягу прибутків супермаркетів за тиждень подано в таблиці. (млн. грн.)

 

На основі наведеної інформації здійсніть розрахунки та поясніть, яка з можливих стратегій є найбільш прийнятною для супермаркету «Гаманець»

 

 Висновок:

Вартість однієї задачі - 10 грн.

...

Контрольна робота З предмету «Управління ризиком» варіант 20

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

20. Ризик окремого фінансового активу. Методики оцінки.

Практичні завдання

Завдання 1.

Опис Запорізького заводу феросплавів

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Список літератури

Доданки

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рікВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота З дисціплини «Управління ризиком» Варіант 12

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

12. Ризик інвестиційного проекту, методи вимірювання і зниження

Розрахункова частина

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3

Завдання 4

Література

Доданки

Річна фінансова звітність емітента

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.01.2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рікВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ

Тип роботи: Array
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми ринку праці. Причини, види та соціально-економічні наслідки безробіття

1.1.Безробіття як соціально-економічна проблема

1.2. Причини безробіття

1.3. Негативні соціально-економічні наслідки, які породжує безробіття

Розділ ІІ. Аналіз причин та тенденцій безробіття в сучасній Україні

2.1. Загальна характеристика проблем ринку праці України

2.2. Аналіз динаміки та рівня безробіття в Україні

2.2. Структура безробіття в Україні

Розділ ІІІ. Проблема  безробіття в україні: шляхи та перспективи її вирішення

3.1. Суть, форми, основні чинники та важелі регулювання рівнів безробіття

3.2. Основні напрями удосконалення механізму державного регулювання безробіття на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України

Висновки

Список використаних джерелВисновок:
Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що безробіття є соціально-економічною проблемою, котра потребує першочергового вирішення. Особливо гострою це питання полягає в умовах фінансово-економічної кризи в Україні. Тому необхідні узагальнення теоретичних положень і сучасного стану зайнятості та безробіття працездатного населення, розробка рекомендацій щодо подолання труднощів і негараздів по даній складовій соціально-економічного розвитку держави. На основі оцінки динаміки чисель...

Особливостi функцiонування ринку цiнних паперiв в Украïнi

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.1. Поняття та сутність ринку цінних паперів як елемента фінансової системи держави

1.2. Класифікація  цінних паперів

1.3. Механізм функціонування та функції ринку цінних паперів в сучасних умовах

Розділ 2. Сучасний стан ФУНКЦІОНУВАННЯ ринку цінних паперів в Україні

2.1. Динаміка розвитку вітчизняного ринку цінних паперів

2.2. Структура обсягу торгів на ринку цінних паперів з фінансовими інструментами

2.3. Роль ринку цінних паперів у функціонуванні фінансово-економічної системи України

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

3.1. Характеристика основних проблем ринку цінних паперів на сучасному етапі

3.2. Шляхи розвитку ринку цінних паперів  України

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки приведеного дослідження слід зазначити, зо досягнення сучасних вимог до якісного розвитку економіки країни може відбуватися при одночасному розвитку, з одного боку, реального сектора економіки, що передбачає технологічні, соціальні, маркетингові та інші інновації, а з іншого – фінансових ринків, за рахунок яких реалізуються нові ідеї та проекти.

Для України, як країни з низькою інноваційною активністю повинен бути задіяний, насамперед, потенціал ринку цінних паперів, ...

Доходи населення і рівень життя в Україні

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1.  Поняття та значення доходів населення як економічної категорії

1.2. Види доходів населення та інструментарій їх регулювання

1.3. Державне регулювання розподілу доходів і система соціального захисту

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз рівня та якості життя населення в Україні в умовах політичної та економічної нестабільності

2.1. Рівень життя населення України в цілому та окремих соціально-економічних та демографічних груп

2.2. Аналіз фактологічного матеріалу Держкомстату про стан доходів населення 2015-2017 р.р , джерела їх формування

2.3. Проблеми розподілу доходів в Україні

РОЗДІЛ ІІІ. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

3.1.  Соціальний захист та державні програми боротьби з бідністю

3.2.  Міжнародний досвід  ефективної стратегії подолання бідності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазанчимо, що доходи населення – складна соціально-економічна категорія. Як будь-яка інша економічна категорія, вона відображає реальні економічні відносини людей (і окремі сторони цих відносин), які складаються в процесі виробництва, привласнення, розподілу, обміну, споживання створюваного продукту між окремими частинами суспільства – домогосподарствами і окремими особами.

Доходи населення в даний час зазнають як кількісні, так і структурні зм...

Прогнозування соцiально-економiчних процесiв, контрольна, ХНУ ФДН

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

1. РЕФЕРАТИВНІ ПИТАННЯ

3. Поняття тенденції розвитку і тренда

13. Вимоги до прогнозної моделі

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тема «Циклічна та сезонна компонента ДР. Очищення ДР від сезонної компоненти, її аналіз. Побудова прогнозу на основі даних ДР, очищених від сезонної компоненти»

Послідовність розрахунків.

1. Побудувати графік ДР за два роки.

2. Методом укрупнення інтервалів (місяці в квартали) визначити наявність або відсутність тенденції.

3. Згладити ДР методом зваженої ковзної середньої при р=13 і вагами (1,2,2,…2,1), або методом простої ковзної середньої, тобто одержати значення 13Мх .

4. Розрахувати процентні відношення yх до 13Мх , тобто обчислити (yх /13Мх100.

5. Для кожного місяця обчислити середні.

6. Обчислити перетворені середні й одержати індекси сезонності.

7. Розділити рівні ряду на індекси сезонності.

8. Розрахувати сезонну хвилю.

9. Побудувати прогноз методом середнього темпу росту.

10. Зробити висновки.

Таблиця 1 – Обсяги перевезень вантажів морським транспортом в умовних одиницях

Роки

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

8,84

10,18

11,64

12,49

13,28

13,63

13,88

13,82

13,11

12,95

12,01

10,75

2

9,15

8,02

10,87

12,01

13,96

14,39

14,41

14,45

13,56

13,39

12,40

12,05

Використана літератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2004 року. Тел.: 050-102-29-21  natvik78@yandex.ru

...