Розділ робіт: Банківська справа

Забезпечення фінансової стабільності банківської системи

Тип роботи: Array
Об'єм: 77 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

1.1. Поняття та сутність фінансової стабільності банківської системи

1.2. Фактори фінансової стабільності комерційних банків

1.3. Характеристика методів оцінювання фінансової стабільності комерційних банків

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.2. Фінансовий аналіз банківської діяльності  ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.3. Аналіз фінансової стабільності ПАТ «ОЩАДБАНК»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В сучасних УМОВАХ

3.1. Удосконалення державного регулювання в забезпеченні фінансової стабільності комерційних банків

3.2. Врахування іноземного досвіду у розробці напрямків державного регулювання банківської системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Оцінка фінансової стійкості банку в умовах ризик-орієнтованого нагляду

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи оцінки фінансової стійкості банку

1.1.Економічна характеристика фінансової стійкості банку

1.2. Методи оцінки фінансової стійкості банківської системи в умовах ризик-орієнтованого нагляду

РОЗДІЛ 2

Оцінка сучасного стану банківського сектору

2.1.Аналіз фінансової стійкості банківської системи України

2.2. Оцінка економічних показників, що впливають на оцінку фінансової стійкості АТ «Credit Agricole Bank»

2.3. Оцінка фінансової стійкості АТ «Credit Agricole Bank»

РОЗДІЛ 3

Основні напрями вдосконалення оцінки фінансової стійкості АТ «Credit Agricole Bank»в умовах ризик-орієнтованого нагляду

3.1. Концептуальні підходи щодо вдосконалення оцінки фінансової стійкості АТ «Credit Agricole Bank»

3.2. Апробація методики оцінки фінансової стійкості на матеріалах АТ «Credit Agricole Bank»

3.3. Оцінка ефективності впровадження методики оцінки фінансової стійкості на матеріалах АТ «Credit Agricole Bank»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ АБ «ПІВДЕННИЙ»

Тип роботи: Array
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Фінансова звітність банку, її склад, структура, взаємозв’язки та інформаційні можливості для аналізу банківської діяльності

  2. Аналіз фінансового стану банку

  3. Аналіз доходів, витрат і результатів діяльності банку

  4. Аналіз грошових коштів банку

  5. Шляхи підвищення ефективності банківської діяльності

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки
Аналіз та оцінка власного капіталу банку

Тип роботи: Array
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП ………………………………………………………………………..

1.Теоретичні засади сутності і структури капіталу банку …………………

2.Особливості формування власного капіталу банку.....................................

3.Аналіз і оцінка власного капіталу банку АТ «ТАСКОМБАНК» (балансовий і регулятивний капітал)..............................................................

4.Шляхи вдосконалення формування власного капіталу банку  АТ «ТАСКОМБАНК»............................................................................................

ВИСНОВКИ.......................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................

ДОДАТКИ...........................................................................................................Висновок:
Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:
  1. Капітал банку виступає як економічний ресурс, який задіяний безпосередньо в діяльність банків і має в своїй основі певні специфічні риси, має досить складну структуру, основними компонентами якої є: регулятивний капітал, балансовий капітал, статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, різні фонди і резерви, створювані банками в процесі діяльності, відповідно до чинного законодавства країни.
  2. Влас...

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИЇ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

1.1. Зміст, форми та класифікація інноваційної діяльності комерційних банків на сучасному етапі

1.2. Проблеми та перспективи розвитку інноваційних послуг в банках України РОЗДІЛ

2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НА прикладі АТ «Ощадбанк»

2.1. Аналіз інноваційних банківських послуг в банках України Ощадбанк, Укрсоцбанк, КредітАгрікольБанк

 2.2. Оцінка ефективності фінансово-економічної діяльності АТ «Ощадбанк»

2.3. Аналіз інноваційних банківських послуг в АТ «Ощадбанк»

РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

3.1. Концептуальні засади удосконалення розвитку банківських інноваційних послуг в Україні

3.2. Напрямки використання інноваційних банківських послуг на АТ «Ощадбанк»

3.3 Іноземний досвід впровадження і надання інноваційних банківських послуг

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнута її головна мета, а саме виявлені особливості розвитку інноваційних банківських послуг в Украйні та вирішені завдання, поставлені на початку дослідження. Охарактеризовано зміст, форми та класифікація інноваційної діяльності комерційних банків на сучасному етапі. Інноваційна система банківського обслуговування – це сукупність інноваційних банківських продуктів і технологій їх створення, способів впровадження і просування на ри...

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнута її головна мета, а саме виявлені особливості розвитку інноваційних банківських послуг в Украйні та вирішені завдання, поставлені на початку дослідження. Охарактеризовано зміст, форми та класифікація інноваційної діяльності комерційних банків на сучасному етапі. Інноваційна система банківського обслуговування – це сукупність інноваційних банківських продуктів і технологій їх створення, […]

Забезпечення фінансової стабільності банківської системи на прикдаді ПАТ «ОЩАДБАНК»

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти забезпечення фінансової стабільності банківської системи

1.1. Поняття та сутність фінансової стабільності банківської системи

1.2. Фактори фінансової стабільності комерційних банків

1.3. Характеристика методів оцінювання фінансової стабільності комерційних банків

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.2. Фінансовий аналіз банківської діяльності  ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.3. Аналіз фінансової стабільності ПАТ «ОЩАДБАНК»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В сучасних УМОВАХ

3.1. Удосконалення державного регулювання в забезпеченні фінансової стабільності комерційних банків

3.2. Врахування іноземного досвіду у розробці напрямків державного регулювання банківської системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі дослідження була досягнута його головна мета, а саме вивчені особливості та напрямки забезпечення фінансової стабільності банківської системи на сучасному етапі, а також вирішені основні завдання, поставлені на початку роботи. Охарактеризовано поняття та сутність фінансової стабільності банківської системи. Стабільність функціонування банківської системи передбачає безперервність виконання банківською системою взятих на себе функцій в економіці. Найбільш актуальні в дан...

Платіжна система, сутність та значення

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1 Економічна сутність, значення та види платіжної системи в України

1.2 Класифікація платіжних інструментів

1.3 Організація платіжної системи України

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

2.1 Моніторинг роботи системи електронних платежів Національного Банку

2.2 Оцінка Національної системи масових електронних платежів

2.3 Аналіз діяльності банків на ринку пластикових карток

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

3.1 Проблеми розвитку платіжних систем України та шляхи їх вирішення

3.2 Перспективи розвитку платіжних систем України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ