Архив категории ‘Банківська справа’

Забезпечення фінансової стабільності банківської системи

Оцінка фінансової стійкості банку в умовах ризик-орієнтованого нагляду

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ АБ «ПІВДЕННИЙ»

Аналіз та оцінка власного капіталу банку

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИЇ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнута її головна мета, а саме виявлені особливості розвитку інноваційних банківських послуг в Украйні та вирішені завдання, поставлені на початку дослідження. Охарактеризовано зміст, форми та класифікація інноваційної діяльності комерційних банків на сучасному етапі. Інноваційна система банківського обслуговування – це сукупність інноваційних банківських продуктів і технологій їх створення, […]

Забезпечення фінансової стабільності банківської системи на прикдаді ПАТ «ОЩАДБАНК»

Платіжна система, сутність та значення