Розділ робіт: Маркетинг

Разработка стратегии развития АПТЕКИ (на примере ООО «Восход»)

Тип роботи: Array
Об'єм: 88 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.        Типология стратегий развития предприятия

1.2.        Содержание процесса разработки стратегии предприятия

1.3.        Механизм формирования стратегии развития предприятия

ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ВОСХОД»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Восход»

2.2. SWOT-анализ деятельности ООО «Восход»

2.3.Анализ финансово-экономической эффективности коммерческой деятельности ООО «Восход»

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ВОСХОД»

3.1. Определение стратегических приоритетов развития ООО «Восход»

3.2. Формирование системы маркетинговых коммуникаций ООО «Восход»

3.3 Оценка экономической эффективности реализации стратегии развития ООО «Восход»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯВисновок:
Таким образом, в процессе исследования была достигнута его основная цель, а именно  изучены теоретические и практические аспекты разработки стратегии развития предприятия на примере ООО «Восход», а также решены задачи, поставленные в начале работы: Рассмотрена типология стратегий развития предприятия. На основании анализа литературных источников были определены основные дефиниции понятия «маркетинговая стратегия» и термин «стратегия развития». Под стратегией развития предприятия понимается пл...

Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на ТОВ «Конте»

Тип роботи: Array
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Аналіз теоретичних підходів до поняття маркетингової стратегії

1.2. Класифікація базових конкурентних стратегій підприємства

1.3. Механізм формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкуренції

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ТОВ «КОНТЕ УКРАЇНА»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Конте Україна»

2.2. Оцінка конкурентного середовища ТОВ «Конте Україна»

2.3. Стратегічний аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Конте Україна»

Висновки до 2 розділу

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «КОНТЕ»

3.1. Стратегічні пріоритети розвитку ТОВ «Конте Україна»

3.2. Пропозиції щодо формування маркетингової конкурентної стратегії ТОВ «Конте Україна»

3.3. Економічна ефективність реалізації маркетингової конкурентної стратегії ТОВ «Конте Україна»

Висновки до 3 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Організація маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Епіцентр К»

Тип роботи: Array
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 45 грн.


Змiст:

ВСТУП

  1. Огляд літератури з проблем організації маркетингової діяльності підприємства

  2. Аналіз організаційно-економічної характеристики ТОВ «Епіцентр К»

  3. Дослідження комплексу маркетингу підприємства

  4. Особливості організації маркетингової діяльності на ТОВ «Епіцентр К»

  5. Удосконалення організації маркетингової діяльності ТОВ «Епіцентр К»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі написання курсової роботи було досягнуто її основні цілі та завдання, поставлені на початку дослідження. Охарактеризовано теоретичні аспекти  організації маркетингової діяльності на сучасному підприємстві. Діяльність у сфері маркетингу є ком­плексною системою, що включає стратегічне, тактичне та оперативне планування маркети­нгової діяльності. Воно являє собою система­тичний процес, який включає оцінювання ма­ркетингових можливостей і ресурсів, визна­чення цілей маркети...

Шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства

Тип роботи: Array
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

  1. Огляд літератури з проблем Маркетингової комунікаційної політики підприємства

  2. Аналіз організаційно-економічної характеристики ДЦ «Дніпролаб»

  3. Дослідження комплексу маркетингу ДЦ «Дніпролаб»

  4. Особливості організації маркетингової комунікаційної політики ДЦ «Дніпролаб»

  5. Удосконалення організації маркетингової комунікаційної політики ДЦ «Дніпролаб»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі написання курсової роботи було досягнуто її основні цілі та завдання, поставлені на початку дослідження. Охарактеризовано теоретичні аспекти організації маркетингової комунікаційної політики на сучасному підприємстві. Основна мета маркетингової комунікаційної політики – формування попиту на продукцію, що випускається і стимулювання її збуту. Досягнення даних цілей на практиці відбувається за рахунок інформування, переконання і т. п. Проведене дослідження особливостей...

Впровадження маркетингових досліджень на підприємствах (на прикладі Корпорації ROSHEN)

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти впровадження маркетингових досліджень на сучасних підприємствах

1.1. Поняття та сутність маркетингових досліджень

 1.2. Особливості проведення маркетингових досліджень на сучасних підприємствах

 Розділ 2. Характеристика маркетингової діяльності Корпорації ROSHEN

2.1.  Організаційно-економічна  характеристика Корпорації ROSHEN

2.2. Аналіз системи стратегічного маркетингового управління Корпорації ROSHEN

Розділ 3. Організація маркетингових досліджень Корпорації ROSHEN

3.1. Пропозиція про проведення маркетингового дослідження. Методологія дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження споживачів ТМ «Roshen»

Висновки

Список використаних джерел

 Додатки
Контрольна зі стратегічного маркетингу ТОВ «Епіцентр К»

Тип роботи: Array
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Розділ І. Зведення контрольних показників

Розділ II. Виклад поточної маркетингової ситуації

Розділ III. Перелік небезпек та можливостей

Розділ IV. Перелік завдань і проблем

Розділ V. Стратегія маркетингу

Розділ VI. Програма заходів

Розділ VII. Бюджети

Розділ VIII. Порядок контролю

Використана література
Контрольна зі стратегічного маркетингу Діагностичний центр «Дніпролаб»

Тип роботи: Array
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Розділ І. Зведення контрольних показників

Розділ II. Виклад поточної маркетингової ситуації

Розділ III. Перелік небезпек та можливостей

Розділ IV. Перелік завдань і проблем

Розділ V. Стратегія маркетингу

Розділ VI. Програма заходів

Розділ VII. Бюджети

Розділ VIII. Порядок контролю

Список використаної літератури