Розділ робіт: Страхування

Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні: сутність та методи визначення

Тип роботи: Array
Об'єм: 77 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади рейтингової оцінки діяльності страхових компаній

1.1. Сутність та необхідність рейтингової оцінки діяльності суб’єктів господарювання

1.2. Методи проведення рейтингової оцінки

1.3. Особливості рейтингової оцінки діяльності страхових компаній

Розділ 2. Сучасний стан рейтингування діяльності страхових компаній в Україні

2.1. Тенденції діяльності страхових компаній

2.2. Характеристика українських рейтингових агентств, які здійснюють оцінку діяльності страхових компаній в Україні

2.3. Моделювання рейтингу страхових компаній в Україні

Розділ 3. Проблеми здійснення рейтингової оцінки діяльності страхових компаній в Україні

3.1. Напрями покращення рейтингової оцінки діяльності українських страхових компаній

3.2. Використання зарубіжного досвіду рейтингування оцінки діяльності страхових компаній

Висновок

Список використаної літератури

Додатки
Фінансові послуги в сфері страхування професійної відповідальності

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади фінансових послуг в сфері страхування професійної відповідальності

1.1. Сутність та види фінансових послуг

1.2. Класифікація та особливості фінансових послуг у сфері страхування відповідальності

1.3.        Нормативно-правове регулювання надання фінансових послуг в сфері страхування професійної відповідальності

Розділ 2. Розвиток фінансових послуг у сфері страхування професійної відповідальності в Україні

2.1. Сучасний стан розвитку страхування відповідальності

2.2. Програми страхування професійної відповідальності

2.3. Світовий досвід у сфері страхування професійної відповідальності

Розділ 3. Перспективи розвитку фінансових послуг у сфері страхування професійної відповідальності

Висновок

ЛітератураВисновок:

Страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди третім особам називається страхуванням цивільної відповідальності і носить майновий характер відшкодування шкоди при порушенні немайнових благ громадянина.

Специфіка проведення практично будь-якої професійної діяльності, яка полягає у можливості істотного розриву у часі між первинною подією (наприклад, якою-небудь допущеною помилкою або недбалістю, недоглядом) і виявленням її негативних наслідків (виникнення у третьої особи майнов...

Ринок страхових послуг, контрольна

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Дайте коротку характеристику ситуації на ринку страхових послуг

2. Просегментуйте ринок споживачів послуг, що пропонуються на ринку страхових послуг

3. Оберіть цільовий ринок. Розробіть маркетинговий комплекс для нього

4. Запропонуйте шляхи диференціації послуг, що надаються на цьому ринку відомою вам організацією; проведіть їхнє позиціювання

5. Складіть стандарт обслуговування для цієї компанії.

Література
Контрольна робота з предмету: «Фінанси страхових організацій» варіант 9

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

9. Визначте співвідношення понять «фінансові ресурси страховиків» і «капітал страховиків»

39. Охарактеризуйте нормативи розміщення резервів страховиками, що здійснюють страхування життя

Задача 9

Використана літератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

Контрольна робота з предмету «Страхування» варіант 12

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

1. Порядок утворення та ліквідації страховиків

2. Інфраструктура страхового ринку та зовнішнього середовища

3.Сутність співстрахування і порядок його здійснення

Практична частина

Практична частинаВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2004 року. Тел.: 050-102-29-21  natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Варіант – 23 (ХНУ ФДН)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 11 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

23. Охарактеризуйте систему резервів зі страхування життя, які формують вітчизняні страховики, та поясніть її логіку

53. Перелічіть непрямі податки, сплачувані вітчизняними страховиками, та розкрийте їх сутність

Задача 23

Визначити фактичний запас платоспроможності страхової компанії, виходячи з таких даних за підсумками 2006 року.

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування – 2 500 000 грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування – 500 000 грн.

Сума премій, переданих у перестрахування – 300 000 грн.

Сума страхових технічних резервів – 2 500 000 грн.

Валюта балансу – 9 000 000 грн.

Сума нематеріальних активів–10 000 грн.

Сума нестрахових зобов’язань–-2 000 000 грн.

Сума сплаченого страхового відшкодування – 200 000 грн, у т. ч. за договорами перестрахування – 80 000 грн.

Сума страхового відшкодування, компенсована перестраховиками– 100 000 грн.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2004 року. Тел.: 050-102-29-21  natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота №1 По дисципліні «Страхування» Варіант №14.

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Мета “ризик-менеджменту”. Контроль за ризиками

2. Характеристика основних форм договорів перестрахування

3. Делькредерна та заставна форми страхування кредитів

Практичне завдання

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...