Розділ робіт: Туризм

Управління доходами туристичного підприємства

Тип роботи: Array
Об'єм: 125 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Характеристика теоретичних підходів до управління доходами туристичного підприємства

1.2. Зарубіжний досвід управління доходами туристичних підприємств

1.3. Вітчизняна практика управління доходами туристичного підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Аналіз організаційно-господарської діяльності туристичного підприємства ТОВ «НОВІ ГОРИЗОНТИ»

2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ «Нові горизонти»

2.2. Аналіз внутрішнього середовища ТОВ «Нові горизонти»

2.3. Аналіз зовнішнього середовища та конкурентної позиції ТОВ «Нові горизонти»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НОВІ ГОРИЗОНТИ»

3.1. Аналіз управління доходами ТОВ «Нові горизонти»

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення управління доходами туристичного підприємства

3.3. Економічне обґрунтування ефективності запропонованих   заходів з удосконалення управління доходами туристичного підприємства

Висновки до розділу 3

  1. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

4.1. Характеристика технічного та програмного забезпечення автоматизації робіт на ТОВ «Нові горизонти»

4.2. Аналіз Інтернет-контенту ТОВ «Нові горизонти»

4.3. Обґрунтування пропозицій по удосконаленню інформаційної діяльності ТОВ «Нові горизонти»

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Природно-ресурсний потенціал України: особливості розміщення та використання

Тип роботи: Array
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження природно-ресурсного потенціалу

1.1. Поняття та сутність природно-ресурсного потенціалу

1.2. Характеристика основних складових природно-ресурсного потенціалу території

1.3. Фактори формування та розвитку рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Дослідження сучасного стану природно-ресурсного потенціалу України

2.1. Загальна характеристика природних ресурсів України

2.2. Особливості розміщення природно-ресурсного потенціалу України

2.3. Аналіз основних проблем розвитку природно-ресурсного потенціалу України

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Перспективи розвитку природно-ресурсного потенціалу України

3.1. Пріоритетні напрямки розвитку природно-ресурсного потенціалу України

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу України

Висновки до розділу 3

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 Додатки
Туристичні ресурси Луганської області

Тип роботи: Array
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ 2. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Роль туризму в економіці України

Тип роботи: Array
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

1.1.Економічна сутність, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості

1.2. Аналіз нормативно-правового забезпечення обліку розрахунків з дебіторами

1.3. Первинний облік розрахунків з дебіторами

1.4. Аналітичний і синтетичний облік дебіторської заборгованості за її видами

РОЗДІЛ 2. РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ

2.1. Задача

2.2. Документальне оформлення обліку розрахунків з дебіторами (за умовою задачі)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Вплив туризму на українське суспільство

Тип роботи: Array
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ

1.1. Сутність туризму та його значення

1.2. Позитивні і негативні аспекти впливу туризму на суспільство

РОЗДІЛ  2. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

2.1.Тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні

2.2. Вплив туризму на розвиток українського суспільства

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТИНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Оптимізація структури управління підприємством готельного господарства

Тип роботи: Array
Об'єм: 67 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1. Підприємство готельного господарства як об’єкт управління

1.2. Характеристика систем управління готельними підприємствами

1.3. Світовий досвід побудови організаційних структур на підприємствах готельного господарства

РОЗДІЛ 2.  Організаційно-економічний аналіз діяльності підприємства

2.1.  Загальна характеристика ПРАТ «Готель Голосіївський».

2.2. Аналіз основних показників роботи підприємства

2.3. Дослідження організаційної структури ПрАТ «Готель Голосіївський»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»

3.1. Напрями вдосконалення управлінської структури і системи управління ПрАТ «Готель Голосіївський

3.2. Розробка заходів з оптимізації структури управління ПрАТ «Готель Голосіївський»

3.3. Економічне обґрунтування ефективності рекомендацій з оптимізації структури управління ПрАТ «Готель Голосіївський»

ВИСНОВКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
В ході виконання курсової роботи  були зроблені наступні  висновки: Готельне господарство становить значну й надзвичайно важливу частину сфери послуг, що обумовлює необхідність приділяти розвитку готельного бізнесу, підвищенню якості готельних послуг, створенню систем менеджменту якості належну увагу. Проведені дослідження функціонування сучасних підприємстві готельного господарства, а також систем управління, що діють, дозволили сформулювати вимоги до формування принципової схеми системи ...

Організаційно-економічні методи управління підприємством туристичної сфери.

Тип роботи: Array
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність і призначення методів управління

1.2. Поняття та значення організаційно-економічних методiв управлiння

1.3. Особливості використання організаційно-економічних методів управління на підприємствах туристичної сфери

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ФЕЄРІЯ»

2.1. Організаційна-технологічна характеристика туристичного підприємства «ФЕЄРІЯ»

2.2. Оцінка фінансового потенціалу туристичної фірми «Феєрія»

2.3. Дослідження особливостей використання організаційно-економічних методів управління в туристичній фірмі «Феєрія»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ТУРФІРМІ «ФЕЄРІЯ»

3.1. Напрямки розробки системи стратегічного управління на турфірми «Феєрія»

3.2. Рекомендації щодо вдосконалення використання організаційно-економічних методів управління у діяльності турфірми «Феєрія»

3.3. Економічна оцінка заходів з удосконалення використання організаційно-економічних методів управління у діяльності турфірми «Феєрія»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИВисновок:
Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що управління підприємством туристичної сфери – це свідомий постійний вплив суб’єктів управління на об’єкти і процеси, а також на участь в них людей, що має на меті вибору спрямування діяльності підприємства і отримання бажаних результатів. Організаційно-економічні методи управління представляють собою сукупність способів економічного впливу на організації та їх персонал, за допомогою яких досягається задоволення колективних та індивідуаль...