Розділ робіт: Фінанси

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: « Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку» варіант 14

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Основні поняття фінансових ризиків та їх класифікація

2. Аналіз показників оборотності капіталу підприємства

Варіант практичного завдання 14

На підставі балансу розрахувати відносні показники фінансової стійкості підприємства (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт покриття запасів, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт короткострокової заборгованості, коефіцієнт забезпеченості оборотних активів) на початок та кінець звітного періоду, встановити відхилення в розрізі показників. Порівняти розраховані показники фінансової стійкості підприємства з їх оптимальним значенням. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити аналітичною таблицею.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: « Бюджетування діяльності суб`єктів фінансового ринку» варіант 14

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 18 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

14. Типи центрів відповідальності та їх характеристика

44. Коригування бюджету

Задача 14

Первісна вартість автомобіля – 45000 грн, автомобіль, ліквідаційна вартість автомобіля – 10000 грн. Передбачений обсяг робіт – 7000000 км. Фактично обсяг виконаних робіт становить: 1 місяць – 10000 км., 2 місяць – 12000 км, 3 місяць – 20000 км. Визначити: вартість, що амортизується; виробничу ставку амортизації; щомісячну суму амортизації залежно від фактичного обсягу виконаних робіт

Задача 28

Є такі показники про результати роботи окремих підрозділів підприємства «Конвалія»за звітний період.

Показники

Центр прибутку

1

2

3

4

5

Продажі

180000

120000

220000

?

?

Запаси готової продукції

- на початок року

- на кінець року

24000

34000

14000

?

?

22000

?

42000

56000

32000

Залишки незавершеного виробництва

- на початок року

- на кінець року

18000

36000

10000

18000

30000

18000

28000

?

?

27000

Загальні поточні витрати на виробництво за рік:

- матеріали

- оплата праці

- виробничі накладні витрати

44000

?

34000

32000

42000

38000

38000

36000

?

26000

58000

36000

36000

50000

35000

Собівартість виробленої готової продукції

114000

?

130000

134000

120000

Собівартість реалізованої продукції

?

78000

168000

146000

?

Валовий прибуток

?

?

?

48000

64000

Операційні витрати

?

46000

?

?

52000

Операційний прибуток (збиток)

18000

?

(12000)

14000

?

Податок на прибуток

?

?

?

?

?

Чистий прибуток (збиток)

?

?

?

?

?

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету: “ Система фінансового моніторингу” Варіант 3

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Міжнародні організації з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та особливості їх діяльності

2. Порядок ідентифікації клієнта різними видами суб’єктів первинного фінансового моніторингу та санкції за його порушення

Завдання 1

Ріелтерська фірма «Місто» здійснює посередницькі послуги з продажу квартири вартістю 470 000 грн. Інформації про цю фінансову операцію до Спеціально уповноваженого органу подано не було. На основі чинного законодавства та нормативних актів визначте, чи підлягає фінансова операція фінансовому моніторингу, та якими можуть бути санкції відносно фірми «Місто» у випадку, якщо фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу.

Завдання 2

Поточний рахунок ТОВ «Ажіо» в комерційному банку відкрито 21.06. Операції по рахунку не здійснювалися до 10.07, коли на вказаний рахунок безготівковим шляхом було переказано кошти в сумі 165 000 грн. На основі чинного законодавства та нормативних актів визначте, чи підлягає фінансова операція фінансовому моніторингу, та якими мають бути подальші дії банку у випадку, якщо фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету: “ Бюджетування діяльності суб`єктів фінансового ринку” Варіант 8

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

8. Функції учасників ринку фінансових послуг

38. Особливості бюджетування державних підприємств

Практичне завдання

Задача 8

Скласти звіт про фінансові результати виходячи з наступних даних:

1. Виручка від реалізації товару – 220 тис. грн

2. Акцизний збір – 15 %

3. Витрати на матеріали – 60 тис. грн.

4. Заробітна плата – 55 тис. грн

5. Нарахування на заробітну плату – ?

6. Витрати на реалізацію продукції – 20 тис. грн.

7. Отримано дивіденди – 70 тис.грн

8. Сплачено дивіденди – 55 тис. грн

9. Інші фінансові витрати – 10 тис. грн

10. Податок на прибуток -?

Задача 22

Підприємство «Дарина» склало бюджет продаж основного виду продукції на перше півріччя наступного року у помісячному розрізі (одиниць): І – 34000; II – 68000; III – 56000: IV -77000; V – 65000, VI – 45000.

Запаси готової продукції на складі плануються і підтримуються у розмірі 25% обсягу реалізації наступного місяця, а сировині  – 15% потреби наступного місяця. Норматив витрачання сировини на одиницю продукції  – 10 кг, нормативна ціна сиро¬вини 15 грн за 1 кг, собівартість готової продукції  – 50 грн за одиницю.

Необхідно скласти бюджети:

1) виробництва продукції;

2) потреби в основній сировині та вартості матеріальних витратна виробництво;

3) придбання сировини;

Розв’язок оформити у вигляді таблиці (таблиця 1).

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету: «Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв пiдприємництва» Варіант 23, ХНУ

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

23. Причини та порядок зміни власного капіталу суб’єктів підприємництва

53. Сутність, значення принципи та функції бюджетування на підприємстві

Завдання 8

Список використаних джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Вдосконалення податку на прибуток підприємств в Україні

Тип роботи: Array
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування прибутку підприємств в Україні

1.1. Місце і значення податку на прибуток у складі податкової системи країни

1.2. Становлення системи оподаткування прибутку підприємств в Україні

1.3 Сучасні сутнісні характеристики податку на прибуток підприємств в Україні

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Дослідження процесу оподаткування прибутку підприємств в Україні

2.1. Моніторинг надходжень податку на прибуток підприємств до Державного бюджету України

2.2. Оцінювання фіскальної ефективності податку на прибуток

2.3. Факторний аналіз рівня податкового навантаження податку на прибуток на економіку України

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Удосконалення оподаткування прибутку підприємства в Україні

3.1. Міжнародний досвід оподаткування прибутку підприємств та можливість його застосування в Україні

3.2. Основні напрями вдосконалення системи оподаткування прибутку в Україні

Висновки за розділом 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки
Сутність фінансової політики

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Сутністно-функціональна характеристика фінансової політики

1.1.  Поняття фінансової політики

1.2. Зміст та напрямки реалізації фінансової політики держави

1.3. Характеристика основних складових фінансової політики

2. Аналіз напрямків фінансової політики України на сучасному етапі

2.1. Характеристика бюджетної політики

2.2. Особливості податкової політики

2.3. Грошово-кредитна політика

3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Висновки

Використана літератураВисновок:

Державна фінансова політика виступає основним меха­нізмом макроекономічного регулювання, високий динамізм суспільного розвитку обумовлює актуалізацію методологічної платформи розробки комплексу фінансових заходів щодо підтримки стійкого економічного зростання і досягнення фінансової стабільності.

Фінансову політику слід розглядати як вагомий інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку України. Успішна реалізація фінансо­вої політики сприятиме зміцненню стратегічних позицій У...