Розділ робіт: Філософія

Учение Платона о государстве и праве

Тип роботи: Array
Об'єм: 65 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Истоки и основные черты философии Платона

1.1. Философско-политические и правовые основы учения Платона

1.2. Основные этапы создания и развития учения Платона о совершенном государстве

Глава 2. Характеристика основных параметров идеального государства в философии Платона

2.1. Анализ основных постулатов учения Платона «Государство»

2.2. Закон и право в философии Платона

Глава 3. Актуальность отдельных положений теории Платона в контексте современной правовой жизни

3.1. Идеальное государство Платона и его место в современном мире

3.2. «Законы» Платона и современное правосознание

Заключение

Список литературы
Контрольна з філософії, варіант 14, ХНУ ФДН

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1.Визначте особливості філософії в ряду різних форм культури. Якими Ви бачите співвідношення філософії та ідеології, філософії та науки, філософії та релігії, філософії та мистецтва.

2.Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Розуміння філософи як «любомудрія». Формування софійного типу філософування у вітчизняній філософській традиції.

3.Якими Ви бачите можливості арістотелівського способу філософування0 Які основні групи наук виділяє Арістотель?

4.Простий категоричний силогізм.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Аналіз роботи Р. Рорті « «Випадковість, іронія і солідарність»

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

РОЗДІЛ 1. «АВТОР»

1.1. Роки життя.

1.2. Основні періоди творчої діяльності.

1.3. Основні праці.

1.4. Філософські джерела формування поглядів.

1.5. Представник школи, напрямку, течії.

1.6. Послідовники, опоненти.

1.7. Основні події соціально-політичного та культурного життя суспільства.

РОЗДІЛ 2. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІ»

2.1. Структура твору.

2.2. Стиль викладення.

РОЗДІЛ  3. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГЛЯДІВ У ПРАЦІ».

3.1. Основоположні поняття

3.2. Ідеологеми праці

3.3. Антропологеми праці.

3.4. Соціальна онтологія праці.

3.5. Антиномії у праці

Використана література
Аналіз роботи Габріеля Тарда «Громадська думка і натовп»

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

РОЗДІЛ 1. АВТОР

1.1. Роки життя

1.2. Основні періоди творчої діяльності

1.3. Основні праці

1.4. Філософські джерела формування поглядів

1.5. Представник школи, напрямку, течії

1.6. Послідовники, опоненти

1.7. Основні події соціально-політичного та культурного життя суспільства

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІ

2.1. Структура твору

2.2. Стиль викладення

РОЗДІЛ  3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГЛЯДІВ У ПРАЦІ

3.1. Основоположні поняття

3.2. Ідеологеми праці

3.3. Антропологеми праці

3.5. Антиномії у праці

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні: Фiлософiя (фiлософiя, релiгiя, логiка, етика i естетика) Варіант 18

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 19 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

1.     Філософія як теоретична основа світогляду. В чому полягає різниця між філософією і наукою. У якому відношенні філософія «більше, ніж наука»?

2. «Є деякі істини про Бога, які переважають будь-яку здатність людського розсудку. Однак є деякі істини, яких може досягти і природний розсудок…» Т.Аквінський.

Чи можна, виходячи з наведених слів, стверджувати однозначно, що середньовічна філософія була «служницею богослов'я»? Який смисл вкладав Тома Аквінський в поняття «філософія»?

3. Видатний представник Віденського гуртка М.Шлік стверджував, що причинність – це не онтологічна, а логічна категорія. Чи насправді це так? У чому суть філософської концепції неопозитивізму?

4. Основні етапи розвитку логіки та її значення у пізнанні

Список використаних джерелВисновок:

Можливе доопрацювання цієї роботи з урахуванням вимог викладача.

Також виконуємо контрольні та курсові роботи з будь-яких дисциплін для ХНУ (із супроводженням до захисту)

Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46

...

Фiлософiя (фiлософiя, релiгiя, логiка, етика i естетика) – контрольна робота

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 21 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Питання 1.

Філософія як наука. Структура філософського знання.

Питання 2.

«Створення з біосфери ноосфери є природне явище, більш глибоке і могутнє в своїй основі, ніж людська історія. Воно вимагає виявлення людства як єдиного цілого. Це його неминуча передумова.» В.І. Вернадський.

Що розумів В.І. Вернадський під ноосферою? Що Ви думаєте з приводу проблеми співіснування людини та природи?

Питання 3.

Філософське розуміння культури. Чи є сенс в протиставленні культури і цивілізації?

Питання 4.

Загальна характеристика поняття.

ЛітератураВисновок:

Можливе доопрацювання цієї роботи з урахуванням вимог викладача.

Також виконуємо контрольні та курсові роботи з будь-яких дисциплін для ХНУ (із супроводженням до захисту)

Тел.: 050-102-29-21, 0969431646

...

Смысл свободы, как одна из общечеловеческих и национальных ценностей

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 67 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. содержание понятия свободы человека и основные аспекты его изучения в философской и специально-научной литературе

1.1.Характеристика основных подходов к определению понятия «свобода»

1.2. Принципы подхода к проблеме свободы в различных философских течениях

Выводы

Глава 2. Свобода как философская проблема и как жизненная ценность

2.1. Свобода як социально-философское понятие. Виды свободы

2.2. Характеристика свободы как общечеловеческой, национальной и культурной ценности

Выводы

Заключение

Список использованной литературыВисновок:

Осмысление феномена свободы позволяет утверждать, что исследуемое понятие довольно многозначно, а проблема свободы человека весьма многогранна.

На основе анализа современной литературы по этой тематике можно сделать вывод, что понятие свободы в рамках различных философских течений используется для освещения какой-то одной грани этого многоаспектного и сложного явления.

Проблема свободы является одной из сложных проблем в философии. Многие мыслители, в своем творчестве, обращались ...