Розділ робіт: Фінанси підприємства

Формування капіталу сільськогосподарських підприємств

Тип роботи: Array
Об'єм: 98 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Сутність і значення капіталу сільськогосподарських підприємств

1.2. Чинники впливу і джерела формування капіталу сільськогосподарських підприємств

1.3. Характеристика основних складових управління капіталом

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка»

2.2. Аналіз структури капіталу ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка»

2.3. Оцінка ефективності використання капіталу ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Пропозиції щодо оптимізації структури капіталу ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка»

3.2. Обґрунтування ефективних форм залучення та управління капіталом  сільськогосподарського підприємства

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Управління розміщенням фінансових ресурсів підприємства

Тип роботи: Array
Об'єм: 91 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія

1.2. Порядок формування та використання фінансових ресурсів підприємства

1.3. Особливості управління фінансовими ресурсами в сучасних умовах

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1.  Фінансово-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз прибутковості підприємства

2.3. Характеристика напрямів розміщення фінансових ресурсів підприємства

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.        Формування оптимальної системи залучення та розміщення фінансових ресурсів

Етапи формування системи управління фінансовими ресурсами включають:

  1. Визначення цілей організаційної структури управління фінансовими ресурсами.

3.2 Шляхи підвищення ефективності управління розміщенням фінансових ресурсів підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:
Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання залежить від управління розміщенням фінансових ресурсів підприємства. Формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства – це складні динамічні процеси, орієнтовані на максимальну взаємодію із зовнішнім середовищем та забезпечення ефективного функціонування діяльності підприємства. Таким чином, у процесі дослідження була досягнута його головна мета, а саме розробка механізму управління розміщенням фінанс...

Бюджетування в системі оперативного фінансового контролю

Тип роботи: Array
Об'єм: 78 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

1.1. Поняття та сутність бюджетування як технології управління

1.2. Роль бюджетування в системі оперативного фінансового контролю сучасного підприємства

1.3. Формування механізму бюджетування як елементу оперативного фінансового контролю на підприємстві

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТОВ «ІНТЕРГІПС»

2.1. Фінансово-економічна характеристика ТОВ «Інтергіпс»

2.2. Аналіз ефективності фінансової діяльності ТОВ «Інтергіпс»

2.3. Практика застосування бюджетування на ТОВ «Інтергіпс»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ТОВ «ІНТЕРГІПС»

3.1. Пропозиції щодо впровадження технології бюджетування як елементу оперативного фінансового контролю на ТОВ «Інтергіпс»

3.2 Аналіз ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Рентабельність підприємства, шляхи її зростання та показники її визначення на підприємстві

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність поняття «рентабельність діяльності підприємства» та фактори впливу на її рівень

1.2. Наукові підходи до визначення рентабельності діяльності сучасного підприємства

  1. ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»)

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Визначення рентабельності діяльності підприємства та виокремлення основних проблем

  1. РОЗРОБЛЕННЯ НАПРЯМІВ ЗРОСТАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

3.1. Шляхи підвищення рентабельності діяльності підприємства

3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Амортизація як основне джерело відтворення основних фондів на підприємстві

Тип роботи: Array
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття амортизації як джерела відтворення основних фондів на підприємстві

1.2. Методи нарахування амортизації

1.3. Особливості формування амортизаційної політики сучасних підприємств

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД №1»

2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників

2.2. Аналіз відновлення, використання та технічного стану основних фондів ТОВ «Одеський комбікормовий завод №1»

2.3.Аналіз  амортизаційної політики ТОВ «Одеський комбікормовий завод №1»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД №1»

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Аналіз фінансового стану підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

Тип роботи: Array
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ  1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства

1.1. Поняття фінансового стану підприємства та необхідність його аналізу

1.2. Інформаційна база аналізу фінансового стану

1.3. Форми та методи аналізу фінансового стану

Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.1          Загально-економічна  характеристика підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.2          Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.3          Аналіз показників майнового стану підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.4          Аналіз оборотності активів підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод».

2.5          Аналіз фінансової стійкості підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.6          Аналіз та оцінка ліквідності підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.7          Аналіз рентабельності підприємства ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

2.8. Визначення ймовірності банкрутства підприємства

Розділ 3. Основні напрямки підвищення показників фінансового стану підприємства  ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Консолідований баланс ПАТ «Полтавський турбомеханiчний завод»

Консолідований звіт про фінансові результати ПАТ «Полтавський турбомеханiчний завод»
Аналіз платоспроможності підприємства

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.       Економічна характеристика та значення аналізу платоспроможності підприємства

1.2.       Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу платоспроможності підприємства

1.3.  Методи аналізу платоспроможності підприємства та його організація

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НА  ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ОПТИМІЗАЦІЇ.

2.1. Фінансово-економічна характеристика базового підприємства ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

2.2. Аналіз динаміки, структури та ефективності платоспроможності ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач»

2.3. Аналіз середніх показників динаміки платоспроможності ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ