Розділ робіт: Історія

ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК ТА ЙОГО КОНСТИТУЦІЯ

Тип роботи: Array
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПЕРША КОНСТИТУЦІЯ ГЕТЬМАНА ПИЛИПА ОРЛИКА ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

1.1. Зародження та розвиток правових ідей в Україні

1.2. Змістовна унікальність Конституції П. Орлика

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА:

2.1. Структура Конституції Пилипа Орлика

2.2. Роль та значення Конституції Пилипа Орлика у розвитку українського конституціоналізму

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
«ЗОЛОТИЙ ВІК» ВІЗАНТІЇ

Тип роботи: Array
Об'єм: 88 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика становища Візантійської Держави під час правління

1.1. Географічні та геополітичні передумови розвитку Візантії

1.2. Загальна характеристика соціально-політичної ситуації  у  Візантійській  Імперії за часів правління юстиніана і

1.3. Взаємозв’язок державної політичної та церковної влади візантії у період «золотого віку»

Розділ 2. Розквіт величі Візантійської Імперії у 483-565 рр. н.е. та його причини

2.1. Економіка та торгівля – основа могутності візантії

2.2. Соціальна сфера та суспільне життя як запорука стабільності Візантійського суспільства

2.3. Матеріальна та духовна культура як синтез античних та східних традицій

Висновки

Список використаної літературиВисновок:
Таким чином, у процесі написання магістерської роботи була досягнута її основна мета, а саме вивчені особливості Золотого віку Візантійської Імперії та вирішені основні завдання, які були поставлені на початку дослідження: Визначені географічні та геополітичні передумови розвитку Візантії. Візантія почала своє історичне буття в умовах великого переселення народів, потужного натиску варварів на Римську імперію та її загибелі. Зважаючи на це багато народів: греки, ісаври, сирійці, вірмени, єгип...

Християнство у першому тисячолітті

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1. Виникнення християнства та його культурно-історичний контекст

2. Становлення християнської церковної організації. Монастирі.

3. Вселенські собори. Отці церкви

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Релiгiєзнавство» Варіант 14 Тема: Древо християнської релігії

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

1. Найдавніші християнські церкви. Характеристика православ’я

2. Католицизм: особливості формування, догматики, віровчення, богослужіння

3. Протестантизм: історія і сучасність

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Цивілізаційні і правові підстави та аспекти виходу України зі складу Радянського Союзу

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Суспільно-політичні чинники виходу України зі складу СРСР

2. Соціально-економічні аспекти виходу України зі складу СРСР

3. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави

Висновок

Використана література
Репресії в Україні в 20-50ті рр. XX ст.

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Ідеологічне обгрунтування репресій

2. Репресивно-каральний апарат

3.Напрями репресій

4.Висновок

5.Список літературиВисновок:

Таким чином, у 20-50-ті роки XX ст. тоталітарний режим намагався встановити всеосяжний контроль над життям українського суспільства у громадсько-політичній, ду­ховній та культурній сферах.

Епоха сталінізму позначилася масовим терором щодо населення України та інших республік СРСР.

В Україні протягом 1930-1953 років постраждали понад 3,7 мільйонів людей, з них майже 800 тисяч було розстріляно. 

Насильницька колективізація, штуч­но створений голодомор 1932-1933 та 1946-1947 рр...

Период Эдо: крах политики сакоку

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Введение

1.Приход к власти династии Токугава

1.1 Провозглашение Токугава Иэясу сегуном

1.2 Социально-экономическая политика Токугава Иэясу

2.Политика  Сакоку

2.1 Система бакухан

2.2 Административная система сёгуната

2.3 Политика в отношении иностранцев

2.4 Крах политики сакоку

3.Отход Японии от политики «Самоизоцяции»

3.1 Кризис феодализма

3.2 Гражданская война 1863-1867 годов

Заключение

Список литературы

ПриложенияВисновок:

В 1592 г. началась японская военная экспедиция в Корею. Авантюрная война, длившаяся 6 лет, фактически, окончилась по­ражением Японии. Это было крупнейшей неудачей в жизни Хи- дэёси, который умер 18 августа 1598 г. незадолго до окончания войны. За это время Токугава Иэясу укрепил свои владения и превра­тил Эдо в оживленный город. По своему влиянию, положению, могуществу он стал вторым человеком в Японии. Он удачно выдал замуж своих дочерей, укрепив родственными связями свой союз с влиятельными...