перейти на сайт>>

Аналіз фінансових звітів підприємства

ID роботи: 5441
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Фінансова  звітність як інформаційна основа оцінки фінансового стану підприємства

1.1. Економічний зміст і користувачі фінансової звітності

1.2 Сутність  та принципи побудови  бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати  як основних форм фінансової звітності

1.3. Нормативно-правова база фінансової звітності

Висновок до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз фінансової звітності ТОВ «Євромедіком»

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства

2.3. Аналіз основних форм фінансової звітності підприємства

2.3. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства за даними фінансової звітності

Висновки до другого розділу

Розділ ІІІ. Напрями підвищення економічної ефективності  діяльності підприємства

Висновки до третього розділу

Висновок

Використана література

ДОДАТКИВисновок:

Фінансова звітність – важливий інструмент управління, ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку, як систем суцільного безперервного та документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов’язань підприємства. Вона відображає, дає змогу оцінювати результати, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і відіграє важливу роль у прийнятті управлінських та інвестиційних рішень.

У першому розділі курсової роботи проаналізовано теоретичні підходи до складання фінансової звітності підприємств та зазначено, що сучасний методологічний потенціал стандартизованої фінансової звітності не дозволяє сформувати надійний аналітичний інструментарій оцінки вартості підприємства. Інші системи виміру ринкової вартості підприємства, які ґрунтуються на певних неформалізованих показниках і спрощених допущеннях, уможливлюють ще більший суб’єктивізм критеріїв і параметрів оцінки.

Як показав аналіз фінансової звітності ТОВ «Євромедіком», проведений у другому розділі курсової роботи, дане підприємство успішно працює на ринку міста Луганську, воно є конкурентним, а також в аналізованому періоді воно поліпшило свої фінансові результати.

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньовиробничих і зовнішньоекономічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ТОВ «Євромедіком». Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.

Прагнення будь-якими шляхами дістати високий прибуток з метою збільшення фонду оплати праці приводить до росту обсягу грошової маси в звертанні, не забезпеченої товарними ресурсами. Звідси - подальший ріст цін, інфляція, а отже, емісія грошей.

Таким чином, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об'єктивно відбиває підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень колективу.

Вибір стратегії прибутковості повинен бути обумовлений місією підприємства, його цілями, задачами, можливостями та потенціалом.

Метою третього розділу курсової роботи  є розгляд аспектів формування стратегії розвитку підпиємства, аналіз основних джерел резервів зростання прибутку на ТОВ «Євромедіком».

Одним із способів просування продукції на ринок і укладення договорів є виставкова діяльність, В якій ТОВ «Євромедіком» безпосередньо і активно бере участь. Для того, щоб оцінити ефективність від участі підприємства у виставковій діяльності були визначені зведені витрати на ці заходи та ефект отриманий від них у грошовій сумі укладених договорів.

Узагальнюючи отриманий досвід можна зробити висновок, що максимізація прибутку - це формальна мета, заради якого існує організація.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: