перейти на сайт>>

Вплив телебачення на статтєво-рольову поведінку дітей молодшого шкільного віку

ID роботи: 411
Тип роботи:
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти Впливу телебачення на статево-рольову поведінку дітей молодшого шкільного віку
1.1. Дослідження проблеми формування статево-рольової поведінки дітей молодшого шкільного віку в спеціальній літературі
1.2. Характеристика чинників формування статево-рольової поведінки дітей молодшого шкільного віку
1.3. Характеристика впливу телебачення на статево-рольову поведінку дітей молодшого шкільного віку у реальному житті. Герої екрану і естради як моделі для наслідування
Висновки за розділом
2. Експериментальне дослідження впливу телебачення на формування статево-рольової поведінки молодших школярів
2.1. Обґрунтування вибірки і методів дослідження
2.2. Результати дослідження статево-рольової поведінки учнів молодших класів
Висновок
Використана літератураВисновок:

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях дедалі частіше робляться спроби розглянути процес формування особистості як представника певної статі, як носія певних вихідних якостей, що визначають зміст поведінки індивіда як чоловіка або жінки. Інтерес до цієї проблеми зумовлений насамперед тим, що категорія статі – одно з найважливіших історико-культурних та соціальних надбань людства; чинник статі наявний як на самих ранніх, так і на самих пізніх періодах людського життя, тобто становить постійну і стабільну характеристику онтогенетичної еволюції людини. Варто зауважити, що онтогенез людини розкривається як послідовна зміна вікових періодів, однією з ознак якої є розгортання сценарію статевих метаморфоз. Оскільки людина – істота соціальна, її сексуальність має соціальний характер; слушність цього твердження в тому, що сексуальні чи еротичні імпульси, моменти можуть проникнути (і проникають) у всі існуючі види формальних і неформальних людських стосунків.

Не менш важливою обставиною, що стимулює інтерес до питання статі, є перебудова життя суспільства та системи освіти, зміна парадигми соціалізації молоді, одним з показників якої є відмова від виконання соціального замовлення на формування особистості певного типу і створення оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потреб, здібностей і можливостей кожної дитини з урахуванням її якісної своєрідності як представника конкретної статі. Завдання статевої просвіти і статевого виховання, які сьогодні стоять перед школою, розширюються за рахунок завдань психосексуального розвитку. Необхідно не тільки навчити вихованця "правильно себе поводити" в питаннях статевих стосунків, але і надати допомогу у формуванні його статевої самосвідомості, в сприйманні і переживанні себе як представника певної статі. Це завдання тим більш актуальне, що і по сьогоднішній день освіта несе на собі важкий спадок минулого, "голої бюрократичної заборони", як назвав її Л.С. Вигодський, яка була накладена на питання статевого виховання з середини двадцятих років. Увесь цей час масова школа виховувала не хлопчиків і дівчаток, а "хороших учнів"; у психолого-педагогічній літературі проблематика статі була представлена настільки слабо, що це дало підставу І.С. Кону назвати вітчизняну психологію "безстатевою".

Загальновідомо, що чільне місце у формуванні статевої самосвідомості дитини належить зовнішньому середовищу, зокрема ЗМІ.

Не приділяти нині уваги впливу телебачення на дітей не можливо. Вплив телебачення - це не просто електронна іграшка або розвага, це вплив на життя дітей, на сімейні взаємини і традиції. біля екранів телевізора діти проводять більше часу, ніж за будь-яким іншим заняттям тому ми повинні замислитися про вплив телебачення на розвиток дитини.

Встановлена висока значущість і емоційна насиченість особистих статево-рольових відносин для дітей молодшого шкільного віку.

Виявлено неоднакове відношення хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку до однолітків протилежної статі: для хлопчиків характерніші активно-позитивний, пасивно-позитивний і егоїстичний типи відносин, а для дівчаток - активно-позитивний і нестійкий.

Показано, що впродовж молодшого шкільного віку особисті відносини дітей до однолітків протилежної статі стають конструктивнішими. Разом з тим, у хлопчиків наголошується поступове зниження активності і наростання нестійкості в їх відносинах до дівчаток; у дівчаток, навпаки, до кінця навчання в початковій школі спостерігається істотне підвищення активності, зацікавленості і стійкості у відносинах до однолітків протилежної статі.

У роботі виявлені відмінності в структурах особистих відносин хлопчиків і дівчаток до однолітків протилежної статі: у структурі особистих відносин хлопчиків більш виражені емоційний і когнітивний компоненти, а в структурі дівчаток - емоційний і поведінковий. Встановлено, що поява цих відмінностей доводиться на другий клас.

Отримані дані про розвиток статевої самосвідомості дітей впродовж молодшого шкільного віку, що обумовлено підвищенням ступеня усвідомлення дітьми своєї статевої ідентичності і навиками соціальної перцепції, що розвиваються.

Встановлений зв'язок характеру особистих відносин між хлопчиками і дівчатками молодшого шкільного віку з рівнями сформованості статевої самосвідомості дітей: чим вище рівень статевої самосвідомості, тим конструктивніше діти будують відношення з однолітками протилежної статі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: