перейти на сайт>>

Економічний механізм регулювання платіжного балансу

ID роботи: 981
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Економічний зміст платіжного балансу
1.1. Сутність платіжного балансу
1.2. Призначення та структура платіжного балансу
1.3. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага в країні
Розділ іі. Процес регулювання платіжного балансу
2.1 Інструменти регулювання рівноваги платіжного балансу
2.2 Вплив економічних факторів на стан платіжного балансу країни
2.3 Досвід регулювання платіжного балансу в іноземних країнах
Розділ ііі. Напрями регулювання платіжного балансу україни
3.1 Динаміка стану платіжного балансу України
3.2 Особливості регулювання платіжного балансу в Україні
3.3 Шляхи регулювання рівноважного стану платіжного балансу України
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Платіжний баланс, узагальнюючи дані про реальні потоки товарів, послуг і капіталу, виступає найважливішим орієнтиром при розробці програм макроекономічної стабілізації, завчасного коригування диспропорцій і визначення обсягу зовнішнього фінансування, забезпечення валютно-фінансової стабільності та платоспроможності країни.

Концептуальним рішенням щодо сумісного подолання наслідків фінансової кризи в двосторонніх відносинах є, на нашу думку, перехід до розрахунку в взаємних платежах на національні валюти, чи так звані своп операції – торговельно-фінансові обмінні операції, в яких укладання угоди з купівлі (продажу) валюти супроводжується укладанням контругоди через окреслений термін на тих самих чи інших умовах. Такий захід дасть змогу мінімізувати втрати від коливання світових валют, притік яких до країн різко зменшився і, таким чином, врівноважити двосторонній платіжний баланс.

Основним індикатором стану платіжного балансу є відношення сальдо поточних платежів до ВВП; його значення пов’язане з іншими макроекономічними показниками, передусім з індикаторами економічного зростання. В Україні на відміну від країн Східної і Центральної Європи від’ємне сальдо поточних платежів поєднувалося зі спадом виробництва, а зростання реального ВВП відбувалося одночасно з поліпшенням сальдо платіжного балансу.

Для врегулювання зовнішніх платежів і покриття дефіциту платіжного балансу залучаються зовнішні фінансові ресурси. На державному рівні – це, передусім, багатосторонні кредити, що надаються через міжнародні валютно-фінансові організації. Щодо приватного, підприємницького капіталу, то країни-реципієнти віддають перевагу прямим іноземним інвестиціям, які не тягнуть за собою боргових зобов’язань і не погіршують стан платіжного балансу.

Для аналізу динаміки платоспроможності країни множину показників, що характеризують збалансованість поточних платежів, боргове навантаження, норму обслуговування боргу, міжнародну валютну ліквідність і ціну національної валюти, доцільно об’єднати в одну інтегральну оцінку на основі моделі головних компонент. Аналіз траєкторії зміни числових значень побудованого у такий спосіб індикатора платоспроможності України свідчить, що зміцнення платоспроможності України поки що нестійке. Підтримка адекватного рівня валютних резервів і зміцнення платоспроможності країни передбачають, передусім, забезпечення сталої динаміки обсягів експорту і рівноваги торговельного балансу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: