перейти на сайт>>

Масові заходи у вихованні молодших школярів

ID роботи: 3814
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1 Теоретичні аспекти використання масових заходів у процесі виховання молодших школярів

1.1.Масові заходи та їх місце у системі позакласного виховання

1.2. Форми проведення масових заходів

1.3. Особливості проведення масових заходів у початковій школі

Розділ 2 Методичні аспекти організації та проведення масових заходів у початковій школі

2.1. Особливості планування спортивно-масової роботи вчителями початкової школи

2.2. Характеристика  процесу організації масових заходів у початковій школі

2.3. Методика підготовки і проведення спортивних та фізкультурно-масових заходів

Висновки

Література

ДодатокВисновок:

Досконало підготовлені та майстерно проведені масові заходи є ефективною формою виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного, радісного настрою у вихованців, формуванню в них організаторських здібностей, розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і педагоги мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і конструктивні уміння і навички. Ефективність масових заходів залежить не лише від вдало обраної форми проведення а й від методів і прийомів його підготовки, врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців, дотримання правил техніки безпеки.

Низкою досліджень встановлено: планування проведення масових заходів у початковій школі  повинне мати чітку цільову спрямованість, передбачати завдання на навчальний рік, чверть, урок, супроводжуватись систематичним контролем досягнень учнів.

Масові заняття повинні бути комплексно сплановані в системі виховання школярів початкової школи. Тільки у взаємозв'язку всіх форм занять можна отримати позитивний і стійкий педагогічний ефект.

Проаналізувавши все вище сказане, можемо зробити висновки, що результативність заходу залежить від актуальності обраної теми; відповідності змісту виховного заходу обраній темі; практичної спрямованості заходу; врахування інтересів та запитів дітей та шкільної молоді; лаконічності, зрозумілості, доступності, чіткості, ретельної підготовки  заходу.

Успіх масового заходу значною мірою залежить від ведучого. Складовими його успіху є:

уміння ввійти в контакт з учасниками дійства;

урахування вікових та індивідуальних особливостей учасників та глядачів;

знання матеріалу з даної теми та загальна ерудиція;

висока культура мовлення і поведінки;

педагогічний такт;

здатність творчо розв'язувати нестандартні ситуації.

Порушені питання організації позакласної спортивно-масової роботи в школі свідчать про багатогранність форм і методів цієї роботи.

Безумовно, дана робота вимагає великої праці педагогічного колективу школи, особливо вчителів фізичного виховання.

Тому, головним напрямком в проведенні будь-яких фізкультурно-спортивних та інших заходів має бути жива, зацікавлена ​​участь, перш за все самих школярів. Дана робота з організації масових заходів не повинна бути стихійною, безконтрольною. Її слід систематично направляти адміністрацією, вчителями фізичного виховання, в дану роботу повинен включитися весь педагогічний колектив школи, проте ця робота повинна стати більш плідним, якщо вона буде тісно пов'язана і підкріплена позашкільними формами виховання самих учнів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: