перейти на сайт>>

Міжнародна діяльність України в галузі екології

ID роботи: 2814
Тип роботи:
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика екологічної політики України на міжнародному рівні
2. Співробітництво України з міжнародними організаціями в галузі екології
2.1. Діяльність програми розвитку ООН у секторі охорони навколишнього природного середовища
2.2. Юнеско
2.3. Єіб
2.4. Світовий банк
2.5. Єеа
Висновок
ЛітератураВисновок:

Подальший соціально-економічний розвиток України має ґрунтуватися на принципах врахування можливостей природних комплексів, витримувати антропогенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування біосфери та локальних екосистем. Від цього вирішальною мірою залежать їх корисна продуктивність, якість і безпечність життєвого середовища, екологічне та економічне благополуччя населення. Основним завданням ЄЕА є: допомога країнам-членам здійснювати необхідні рішення для покращення стану навколишнього середовища, інтегруючи екологічну складову в економічну політику сталого розвитку.

Тому співпраця України міжнародними організаціями в галузі екології є необхідною передумовою переходу України до сталого розвитку, і проведення в країні важливих економічних реформ з врахуванням екологічної складової.

Потенційні вигоди від такої співпраці включають:

покращення інформування населення України про стан навколишнього природного середовища;

забезпечення уніфікування критеріїв для оцінки даних про стан довкілля до таких, що застосовуються в усіх державах-членах ЄС;

стимулювання розробки та застосування методів і методик прогнозування стану довкілля, що надасть можливість завчасно застосовувати попереджувальні заходи;

доступ до експертних порад ЄЕА політичним діячам, участь представників України в конференціях і візитах організованих агенцією, доступ до інформаційних систем, мережі та обмін інформацією щодо найкращих технологій для попередження або зменшення збитків для довкілля із іншими країнами-членами;

підняття статусу України на міжнародній арені і, відповідно, зростання інвестицій в країну.

Основними перспективними напрямками співпраці є питання зміни клімату, забруднення повітря, сталого виробництва та споживання, біорізноманіття, здоров’я та довкілля, а також розвиток спільної інформаційної екологічної бази.

Результатами такої діяльності стане:

ефективне запровадження норм і стандартів ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розробка спільних програм по охороні навколишнього природного середовища та участь в них;

занесення даних про стан довкілля в Україні до Європейської мережі інформації та спостереження за довкіллям (EIONET, http://www.eionet.europa.eu);

підготовка щорічних звітів, брифінгів, технічних звітів, таблиць даних, мультимедійних публікації та ін.

Наявність в Україні інституційних умов та відповідних людських ресурсів для започаткування співпраці з агенцією ЄС, зокрема, готовності до створення нового або наділення повноваженнями уже існуючого органу, який здійснюватиме функцію контактного пункту (у разі необхідності)

На сьогодні Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, через брак людських та технічних ресурсів, не спроможне в повному обсязі забезпечувати співробітництво з Європейською екологічною агенцією.

Так, однією з умов повної участі без права голосу з ЄЕА є визначення відповідних національних інституцій, які приєднуються до інформаційної мережі EIONET. Одна з національних інституцій визначається “національним контактним пунктом”, що координує потоки інформації та передає дані до Агенції та до інших учасників мережі. Агенція може доручати організаціям – учасницям мережі від України виконання певних завдань на основі окремих договорів.

У разі співробітництва щодо реалізації окремих пріоритетів або заходів ЄЕА всі умови будуть визначені в документі про співпрацю. Однак, стандартними умовами є наявність особи, яка забезпечуватиме зв'язок з агенцією або національного контактного пункту, до завдань яких буде входити: переклад нормативно-правових документів, звітів, урядових рішень на англійську мову для відправлення до секретаріату ЄЕА та переклад з англійської мови робочих документів, звітів ЄЕА та у разі необхідності законодавства ЄС; участь у навчальних заходах ЄЕА; участь в роботі інформаційної мережі EIONET та участь в проведенні консультацій і зустрічей з учасниками зазначеної мережі та інше передбачене в документі про співпрацю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: