перейти на сайт>>

Оцінка туристичної привабливості України

ID роботи: 6195
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Визначення туристичної привабливості регіону

1.1. Поняття туристичної «привабливості» регіону

1.2.  Фактори та принципи туристичної привабливості регіону

1.3.  Методи дослідження туристичної привабливості регіону

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Економічна оцінка туристичної привабливості України

2.1. Стан та тенденції розвитку туристичної галузі України

2.2. Аналіз ефективності функціонування матеріально-технічної бази туризму

2.3. Оцінка туристичної привабливості регіонів України

Висновки до розділу     2

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо розробки ефективної стратегії підвищення туристчиної привабливості України

3.1. Шляхи  підвищення туристичної привабливості України

3.2. Управління процесом підвищення туристичної привабливості регіону

3.3. Стратегія формування туристичного іміджу України

Висновки до розділу     3

Висновки

Список літературиВисновок:

Туризм є одним з перспективних напрямів структурної переорієнтації економіки, необхідною складовою формування сучасної національної економіки. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин Україна має всі передумови для сталого розвитку галузі туризму, зміцнення конкурентоспроможності та просування туристичних послуг на світовий ринок за умови врахування тенденцій та принципів інноваційного розвитку.

В умовах загострення конкуренції розвиток туристичного сектору економіки значною мірою пов'язаний зі впровадженням інновацій, яке є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності галузі та необхідною складовою подальшого соціально-економічного розвитку країни. Основними напрямами розвитку інновацій в туристичній галузі є розвиток інноваційної інфраструктури, інновації продукту, організаційні нововведення, вдосконалення технологій та маркетинговий підхід.

Туристичний образ країни формується з багатьох складових. Одна з основних – туристична привабливість, наявність умов для розвитку туризму. Туристична привабливість території визначається географічними, історичними, культурними та іншими особливостями. Туристична привабливість не може бути забезпечена без створення позитивного іміджу країни.

У першому розділі на основі аналізу наукової та науково-методичної літератури узагальнено та систематизовано проблеми оцінювання та регулювання туристичної привабливості території на основі запровадження системи заходів щодо підвищення туристичної привабливості регіону.

Туристична привабливість – це наявність туристичних ресурсів, сучасної розвиненої матеріально-технічної бази туризму, доступної та достатньої інформації про країну, які б відповідали потребам туристів і забезпечували досягнення максимального соціально-економічного ефекту. Отже, розвиток туристичної галузі можливий за наявності значного потенціалу природних ресурсів та історико-культурних пам’яток. В Україні є усі передумови для розвитку туризму, однак не приділяється належної уваги розвитку цієї сфери.

Розглядаючи туристичну сферу, як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіонів України, було визначено, що на інвестиційну привабливість регіону впливає ряд факторів. Аналіз факторів впливу дозволив виокремити чотири групи регіонів України за різним рівнем інвестиційної привабливості та визначити слабкі сторони кожного регіону.

Дослідження теоретичних та практичних аспектів інвестиційної привабливості регіонів з точки зору розвитку туристичної сфери може бути покладене в основу формування залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів.

У другому розділі проведена економічна оцінка туристичної привабливості України. З’ясовано, що Україна має значні потенційні можливості для розвитку туристичної сфери: унікальні природно-кліматичні, історико-культурні та національно-етнографічні ресурси. В Україні налічується приблизно 50 тис. пам'яток архі­тектури, історії та культури, найцінніші споруди - часів Київської Русі - зна­ходяться у Києві, велика їх кількість - в історичній частині Львова, яку зане­сено до світової спадщини ЮНЕСКО, а також пам'ятки Луцька, Чернівців, Ужгорода, Кам'янець-Подільського, Криму. Маючи великий туристично-рекреаційний потенціал, Україна може ввійти до числа найбільш розвинених щодо туризму країн світу, проте наша держава має невеликі порівняно з ін­шими країнами надходження від туризму.

Третій розділ присвячено розробці стратегії підвищення туристичної привабливості туристичної сфери України.

Зазначається, що туристично-приваблива територія - це територія, яка має потенціал туристичних ресурсів, сучасну розвинену матеріально-технічну базу туризму та доступну і достатню для туриста інформацію про неї, які б відповідали потребам туристів і забезпечували досягнення максимального соціально-економічного ефекту від розвитку в її межах туристичної індустрії.

Певною мірою територія з наявними туристичними ресурсами буде привабливою для потенційних туристів, але наявність у регіоні чи в країні ту­ристичних ресурсів не є достатньою умовою зростання туристичної приваб­ливості території. Для розвитку ефективної туристичної індустрії необхідно формувати матеріально-технічну базу туризму, споруджувати нові готельні комплекси, стадіони, тренувальні бази, модернізуючи до рівня світових стан­дартів уже існуючі, проводити реконструкцію історичних пам'яток, модерні­зувати транспортну інфраструктуру.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: