перейти на сайт>>

Перевезення товарів під митним контролем

ID роботи: 483
Тип роботи:
Об'єм: 68 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ
1 основні засади перевезення товарів під митним контролем
1.1 Сутність та зміст митного контролю
1.2 Час перебування товарів, транспортних засобів та інших предметів під митним контролем
1.3 Вимоги до транспортних засобів та перевізників, які здійснюють перевезення товарів під митним контролем
1.4 Перевезення товарів із застосуванням процедури МДП
1.5 Підстави для пропуску через митний кордон товарів та транспортних засобів
1.6 Порядок здійснення контролю за доставкою у митниці призначення вантажів, які знаходяться під митним контролем
1.6.1 Особливості переміщення через митний кордон України окремих видів товарів
1.6.2 Акцизна та попередня митні декларації
1.6.3 Попереднє повідомлення
1.7 Контроль за переміщенням товарів засобами супутникового зв'язку
2 огляд законодавчих актів та нормативно-правових документів державної митної служби україни з питань перевезення товарів під митним контролем
2.1 Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються між митницями на території України, та порядок здійснення контролю за доставкою цих вантажів згідно з наказом ДМКУ від 27.09.93 р. №
2.2 Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються між митницями на території України, та здійснення контролю за доставкою цих вантажів згідно з наказом ДМСУ від 08.12.98р. №
2.3 Відповідальність осіб, що порушили зобов'язання про доставку вантажу в митницю призначення
2.4 Порядок застосування митних зборів за оформлення транспортного засобу та перебування товарів та інших предметів під митним контролем згідно наказу ДМКУ від 26.10.1993 р №
3 порівняльний аналіз діючого і нового митних кодексів україни з питань перевезення товарів під митним контролем
3.1 Основні положення діючого Митного кодексу України з питань перевезення товарів під митним контролем
3.2 Основні положення нового Митного кодексу України з питань перевезення товарів під митним контролем
Висновки
Перелік посилань
Додатки
Додаток А Список скорочень
Додаток Б Приклад заповненої книжки МДП (аркуш 1)
Додаток В Приклад заповненої книжки МДП (аркуш 2)
Додаток Г Приклад заповненої ПД
Додаток Д Приклад заповненого ППВисновок:

Таким чином, в результаті написання даної курсової роботи нами було зроблено ряд висновків, серед яких основними є наступні. Перевезення — це один із видів митних режимів. Питання порядку та умов перевезення товарів, що перебувають під митним контролем регулюються ст. 81—99 Митного кодексу України, ст. 15—102 Закону України «Про Єдиний митний тариф» та конкретизуються митними відомчими нормативними актами (наказами, інструкціями). Основними серед останніх є  «Положенням про порядок митного оформлення товарів та інших предметів, що перевозяться між митницями на території України», затвердженим наказом ДМК України 27.09.93 р. № 246;  «Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення», затвердженим наказом ДМСУ від 08.12.98 р. № 771.  Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.93 р. № 572 „Про визнання в Україні Конвенції про міжнародні перевезення вантажів з використанням книжки МДП (Міжнародні дорожні перевезення)”  Наказ Державного митного комітету України від 06.03.95 р. № 82 "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.95 р. за № 80/616  Наказ Державного митного комітету України від 26.09.1993 р. №277 „Про затвердження Інструкції „Про порядок нарахування та сплати митних зборів за митне оформлення транспортного засобу та перебування товарів та інших предметів під митним контролем”  Інші. Всі вони регулюють загальні умови здійснення перевезення товарів, що перебувають під митним контролем. За загальним правилом товари перебувають під митним контролем до завершення їх митного оформлення (імпортні товари) або до вивезення їх за межі митного кордону (експортні товари). Одним словом, вантажі перебувають під митним контролем з моменту проставлення на товаросупровідних, перевізних документах та вантажних маніфестах або на документах, що їх заміняють, штампу "Під митним контролем", який носить застережно-забороняючий характер і означає, що вантаж або транспортний засіб взято під митний контроль і будь-яке розпорядження ними (переміщення, перевезення, навантаження, розвантаження тощо) без дозволу митниці забороняється і до проставлення на тих же документах відтиску особистої номерної печатки (ОНП) інспектора митниці, який носить дозвільний та підтверджувальний характер і означає завершення митного оформлення, зняття з митного контролю та дозвіл на вільне використання; підтверджує здійснення (завершення) операції, передбаченої певним документом чи дозвіл на таку операцію. Держмитслужба встановила, що вантажі під митним контролем перевозяться між митницями під митним забезпеченням (пломби, печатки, інше) (3 євро за 1 пломбу — така вартість встановлена у вересні 1999 p.), про що робляться відповідні відмітки у провізних документах. В роботі також був здійснений порівняльний аналіз положень діючого та нового Митних кодексів України стосовно перевезень товарів під митним контролем, під час якого були зроблені такі висновки. Новий Митний кодекс України повною мірою відповідає європейським і міжнародним стандартам, високим юридичним вимогам країн з ринковою економікою до нормативних документів такого рівня. Його суттєвою особливістю є об’єднання в одному законодавчому акті двох основних законів у галузі митної справи: Митного кодексу та Закону України „Про Єдиний митний тариф”. Це споріднює його з аналогічними законодавчими актами більшості країн світу. Щодо питань перевезення товарів під митним контролем, то новий Митний кодекс України вміщує більше статей, які регулюють правовідносини здійснення перевезень товарів, транспортних засобів та інших предметів під митним контролем (21 стаття в порівнянні з 18 статтями). Крім того, в ньому детально визначені положення щодо митного перевізника, які подані в окремій главі, чого немає в діючому Митному кодексі. Дуже широко розкриті питання стосовно тривалості перебування товарі і транспортних засобів під митним контролем. Детально описані заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. Важливим фактом, також, є те, що в новому кодексі мають місце правові засади щодо транзитних перевезень, визначення умов здійснення транзиту товарів, маршрутів транзитних перевезень, тривалості митного транзиту, заходів, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення, а також відповідальності за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом. Отже, якби сьогодні новий Митний кодекс України мав чинну дію, можливо б умови перевезення товарів, транспортних засобів та інших предметів виконувалися ефективніше, раціональніше та з високою результативністю для митних органів України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: