Розділ робіт: Географія

География производства тонизирующих культур в мире

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Введение

Раздел.1. Мировое сельское хозяйство как объект изучения общественной географии

Раздел.2. Значение, уровень и масштабы развития тонизирующих культур в мировом хозяйстве

2.1. Тонизирующие растения как вид технических культур: общая характеристика

2.2. Тенденции и масштабы развития производства тонизирующих культур в начале XXI века

Раздел 3. Географические особенности развития производства тонизирующих культур в мире

3.1. Структура производства тонизирующих культур хозяйства и географические факторы его развития

3.2. География производства кофе

3.3. География производства чая

3.4. География производства прочих тонизирующих культур

Раздел 4. Проблемы и перспективы дальнейшего развития  производства тонизирующих культур в мире

Выводы

Список использованной литературы

Приложения
Економічна географія країн світу

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:


1. Розкрийте зміст економіко-географічної теорії регіоналізму

2. Класифікація країн за чисельністю населення

3. Функції та основні види кордонів, їх класифікація.

4. Відновні та невідновні ресурси, заходи щодо недопущення перевищення витрат над можливостями природного відтворення  відновлюваних природних ресурсів.

5. Схарактеризуйте обсяги використання водних ресурсів у основних сферах життєдіяльності за сучасних умов

6. Структура та проблеми використання земельного фонду Африки

Список літератури
Порівняльна характеристика морів України (Чорне та Азовське)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

розділ 1. Загальні риси Чорного та Азовського морів

1.1 Історичні передумови виникнення Чорного та Азовського морів

1.2 Океанографічна харакетристика та кліматичні умови морів України

1.3 Гідрологічні характеристики Чорного  та Азовського морів

1.4 Флора і фауна Чорного та Азовського морів

Розділ 2. економічне значення та екогологічний  стан чорного та азовського морів

2.1 Економічне значення морів України

2.2  Стан екосистем Азовського та Чорного морів

Висновки

Список використаної літератури
Історія фізико-географічних досліджень України

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Античний етап дослідження України

2. Середньовічний етап дослідження України

3. Новий етап дослідження України

4. Новітній етап дослідження України

Висновок

Список літератури

 Висновок:

Знання про природні умови й природні ресурси України здобувалися кропіткою працею багатьох поколінь географів та інших дослідників природи України.

Перші описи терито­рії України складені ще Геродотом, Страбоном і Птоломеєм. Назва «Україна» вперше згадується у Київському літописі (1187 р.), і походження її пе­реважно пов’язують з поняттями «країна», «рід­ний край». Із ХІІІ ст. почалися наукові досліджен­ня території України. Найцінніший опис України склав французький інженер і картограф...

Каменноугольная флора Донбасса

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

1. Донецкий каменноугольный бассейн: особенности формирования и развития

1.1. Общая характеристика формирования Донецького каменноугольного басейна

1.2. Геологическая история развития Донецкого кряжа в каменноуголный период

2. Характеристика каменноугольной флоры Донбасса

2.1. Особенности развития флоры в каменноугольный период

2.2. Характеристика каменноугольной флоры Донецкого бассейна

Заключение

Литература

Приложения
Формирование климата в пустыне

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

Раздел 1. Пустыни как объект изучения общественной географии

Раздел 2. Пустыни: экологические особенности и механизм формирования

2.1.Физико-географическая характеристика пустынь

2.2. Механизм формирования и развития пустынь

Раздел 3. Особенности климата пустыни и его формирование

3.1. Особенности формирования климата пустинь

3.2. Факторы формирования пустынь, расположенных в различных климатических поясах

Раздел 4. Последствия климата пустынь

Заключение

Список использованной литературы

ПриложенияВисновок:

Пустыни – это области земной поверхности, где из-за слишком сухого и жаркого климата может существовать только очень скудный растительный и животный мир; обычно это области с низкой плотностью населения, а иногда вообще ненаселенные.

Основные особенности климата пустынь – небольшое количество осадков (не более 300 мм в год) и очень сильная летняя жара (средняя температура июля – около + 30 °С). Это делает условия существования растений в пустыне крайне трудными. В особе...

Клімати четвертинного періоду (у межах України)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Палеогеографія четвертинного періоду

1.1. Загальна характеристика четвертинного періоду

1.2. Особливості зміни клімату у межах четвертинного періоду

Розділ ІІ. Особливості зміни клімату четвертинного періоду у межах України

2.1. Клімат України у період плейстоцену

2.2. Зміни клімату у період голоцену

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Четвертинний період (або антропоген) входить до кайнозойської ери, що триває вже 65 млн років. Серед його особливих ознак – відкриття Північної Атлантики, поява Гімалаїв та масове поширення ссавців і квіткових рослин. Кайнозой, своєю чергою, є частиною Фанерозойського еону – це відтинок історії Землі тривалістю 540 млн років, для якого вже характерні знахідки каміння з викопними рештками складних організмів. Завдяки безперебійному астрономічному механізму та надійності каменю всі ці часові пр...