Архив категории ‘Екологія’

Практичні з екології

Визначення загальної хімічної токсичності води з різних джерел Луганської області

Екологічні наслідки розробки корисних копалин відкритим способом на прикладі півдня Луганської області

Парниковый эффект

Загрязнение атмосферы

Людина як елемент системи „людина-життєве середовище” і як компонент життєвого середовища

Вплив техносфери на навколишнє середовище